KSO’da CLP Tüzüğü Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

7 Haziran 2014

Odamız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (CLP Tüzüğü) Kapsamındaki Bilgilendirme Toplantısı 06 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Sanayi Kuruluşlarının yetkilileri, kimya mühendisleri ve kimyagerler yoğun ilgi gösterdi.

1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır.

Avrupa Birliği’nin çevre mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 11/12/2013 tarihinde 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 Bu yönetmelik ile piyasaya arz edilen maddelerin, karışımların ve bazı eşyaların, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar tariflenmiştir.

Yeni yönetmelik kapsamında maddeler için 1 Haziran 2015, karışımlar için ise 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren yönetmelik usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yapma yükümlülüğü başlayacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kimyasalların Kaydı ve Kontrolü Şube Müdürlüğü’nden Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ahu Çekim ve Yüksek Kimyager Haydar Hazer konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamalarını ve Yönetmelik hakkında bilgilendirmelerini yaptı.

EK 1 : Kimyasal Kayıt Sistemi

EK 2 : Madde ve Kimyasalların Sınıflanması Sunumu

Paylaş