KSO’da “Turquality Süreci Bilgilendirme Semineri” yapıldı

23 Haziran 2014

 Kocaeli Sanayi Odası  ve Orday işbirliğinde, “Turquality Süreci Bilgilendirme Semineri” dün yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılan “Turquality Süreci Bilgilendirme Semineri”ni Orday&Orday Business Solutions Partner, LLC CEO’su Nurdan Orday gerçekleştirdi. Sanayi Kuruluşları ve çeşitli firma temsilcilerinin ilgi gösterdiği seminerde konunun uzmanı Orday, Turqualıty ‘ın  Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olduğunu vurgulayarak, “ Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslar arası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla Pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor” dedi.

Danışman Orday ,eğitimde Turquality’in  Vizyonunun ise “10 yılda 10 dünya Markası” olduğunu kaydederek “ Buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor”

Turquality programı kapsamında iki amaç’ın ön plana çıktığını kaydeden Orday, “ Olumlu Türk Malı imajı oluşturulması ile markalaşma potansiyeli bulunan ve farklı sektörlerde üretilen ürünlerimizin yurtdışı hedef pazarlarda tanıtım ve tutundurulması için bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi. Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu , markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlanmasına , satışından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir akreditasyon sistemi haline getirilebilmesidir. Turquality’in misyonu ise güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını arttırmak, geliştirilen Türk markaları eliyle “Türk malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmektir”

Paylaş