KSO'nun nükleer enerji paneline yoğun ilgi

6 Haziran 2014

Kocaeli Sanayi Odası tarafından, ‘’Nükleer Enerji Endüstrisinin Yerlileştirilmesi’’ adıyla düzenlenen toplantı, sanayici iş adamlarının büyük ilgisini çekti.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, büyük bölümünü sanayici iş adamlarının oluşturduğu katılımcılar; akademisyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri ve Akkuyu NGS’nin yapımında rol üstlenecek firma sorumluları tarafından, nükleer santral teknolojisi, nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç ve Türk firmalarının üstlenebileceği sorumluluk konusunda bilgilendirildi.

Ağırlıklı olarak, yerli sanayinin, nükleer enerji endüstrisinde ve nükleer güç santrali inşasında alabileceği rolün görüşüldüğü toplantıya, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı Necati Yamaç, İTÜ Enerji Enstitüsü / Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beril Tuğrul, Nükleer Enerji Teknolojileri (NükTe) Platformu Koordinatörü Adil Buyan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Güvenlik Denetçisi Yusuf Ceylan, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Teknik ve Lisanslama Baş Koordinatörü Dmitrij Pokidyshev, JSC Atomsroyexport İhale ve Sözleşme Departmanı Başkanı Ivanov Dmitri, EÜAŞ Teknoloji, Yakıt Çevrimleri ve Atık Yönetimi Müdürü Ahmet Ege, Gazi Ünjversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Evren Kutlu, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Proje Uzmanı Salim Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasının başında Bölge sanayi hakkında kısa bilgi aktarımında bulundu. KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Tahminlere göre enerji tüketimimizin, 2020 yılına kadar yıllık ortalama Yüzde 8 oranında artması bekleniyor.Artan enerji talebini karşılayabilmek amacıyla devletimiz 2023 yılında; Yerli kömür ve hidrolik kaynak potansiyelimiz tamamen kullanabilmeyi,Yenilenebilir kaynaklardan azami ölçüde istifade etmeyi,2020 yılına kadar Nükleer enerjiyi elektrik üretimi alternatiflerine dâhil etmeyi ve Enerji verimliliğini AB düzeyine getirmeyi planlamaktadır.Hali hazırda; enerji sektörümüz doğal gaz, kömür ve hidrolik olmak üzere üç temel sütun üzerine kurgulanmıştır. Biz bu kurgunun, yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerjiyi de içerecek şekilde beş sütunlu hale gelmesini arzu ediyoruz”

Konuşması’nda  KSO Başkanı Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası olarak;Sanayinin sürekli, kaliteli ve uygun maliyetli enerji ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapmayı,Kamu ve üniversiteler ile sanayiciler arasındaki işbirliğini arttıran çalışmalar yapmayı,Sanayi sektörüne yönelik olarak enerji verimliliğini özendirici çalışmalar yapmayı ve Dışa bağımlılığın azaltılması, yerli kaynaklardan azami ölçüde yararlanılması ve bu alanlarda yerli üretimin desteklenmesi için çalışmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Bu kapsamda Oda olarak Bakanlığımız ve KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile Akkuyu ihale sürecine katılmak isteyen bölgemiz firmalarına anket çalışmasını yaptık. Bu firmalarımız bakanlığın sistemine kayıt oldular. Türkiye genelinde sistemde görünen firma sayısı 472’dir. Kocaeli yaklaşık yüzde 9’luk bir oranla 41 firma ile sistemde yer alıyor.Bu toplantı sonrasında, Kocaeli’den kayıtlı firma sayının artacağını düşünüyoruz”

Nükleer güç santrali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı Necati Yamaç, nükleer güç santrali çalışmalarından örnekler verdi ve Türkiye’de planlanan nükleer santrallerin inşasında pay sahibi olmak isteyen firmaların, gereken koşulları yerine getirerek sadece Türkiye’de değil, dünya genelindeki nükleer enerji sektöründe sorumluluk üstlenebileceklerini söyledi.

 Yamaç, bu sektörde faaliyet göstermek isteyen firmalara, nükleer güç santralinin yapımında tedarikçi olmaları için yol gösterilebileceğini, ancak söz konusu firmaların öncelikle istekli davranmaları ve ihale şartnamelerine uygunluklarının bulunması gerektiğini vurguladı.

İTÜ Enerji Enstitüsü / Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beril Tuğrul da konuşmasında, Türkiye’nin enerjiye olan iştahını vurguladığı açıkladı, enerji üreten diğer santrallerle nükleer enerji santrallerini kıyaslayarak nükleer güç santrali teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Türkiye’nin, nükleer enerjiye duyduğu ihtiyaca dikkati çeken Tuğrul, Türk firmalarının, nükleer santral inşasının hangi aşamalarında tedarikçi olabileceklerine dair bilgi verdi.

Nükleer Enerji Teknolojileri (NükTe) Platformu Koordinatörü Adil Buyan ise konuşmasında, nükleer santral yapımında Türk sanayiciye nasıl destek sağlanabileceğini ve hangi alanlarda tedarikçi olunabileceğini detaylarıyla anlattı. Nükleer santral ekipmanları ve yerlileştirme modelleri hakkında konuşan Buyan, yerli sanayinin, santralin yapımında ve mal tedarikinde büyük sorumluluk üstlenebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

 Nükleer santrallerin lisanslanması için yasal ve düzenleyici çerçeve hakkında bilgi veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Güvenlik Denetçisi Yusuf Ceylan, lisanslama prosedürü, lisanslama projelerinde gelinen durum ve kalite yönetim sistemini anlattı.

 Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Teknik ve Lisanslama Baş Koordinatörü Dmitrij Pokidyshev, Akkuyu NGS tanıtım filmi gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya’nın, proje kapsamındaki sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

 Santralin yapılacağı yer ve genel planını anlatan Pokidyshev, yerel sanayinin projeye dahil edilmesinin önemine dikkati çekti. Projede son 3 yılda yapılanları anlatan Pokidyshev, Türkiye’de birçok kurumla işbirliği içinde hareket edildiğini söyledi.

 Dmitrij Pokidyshev, Aralık 2011’de başlayan ÇED sürecinde olumlu cevabın, bu yılın ortalarında alınacağının tahmin edildiğini ifade etti.

  ‘’Altyapıyı tesis etmeye devam ediyoruz’’ diye konuşan Pokidyshev, yerel sanayinin projeye dahil edilmesinin öngörüldüğünü, bu çerçevede ihaleler konusunda bilgi verme yükümlülüklerinin bulunduğunu kaydetti.

 Pokidyshev, konuşmasının sonunda, nükleer enerji sektörüyle ilgilenen firmaların, 9-11 Haziran 2014 tarihleri arasında Moskova’da yapılacak Atomexpo 2014 fuarına katılmalarında fayda olacağını ifade etti.

 JSC Atomsroyexport İhale ve Sözleşme Departmanı Başkanı Ivanov Dmitri ise konuşmasında ağırlıklı olarak satın alma prosedürlerini anlattı.

 Danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti alımında, özellikle proje çalışmalarında karşılıklı görüşmelerle sonuca varmak istediklerini ifade eden Dmitri, ihalelere katılacak firmalarda tecrübe, ürün kalitesi ve kalifiye elaman gibi birçok kriter aradıklarını belirtti.

 Dmitri, projeye tedarikçi olarak katılmak isteyen firmalara, başvurularını Rusça ve İngilizce olmak üzere iki dilde yapmaları gerektiğini hatırlattı.

 PANEL

 Toplantının 3’ncü bölümünde  Moderatörlüğünü İTÜ Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Beril Tuğrul’un yaptığı “ Nükleeer Enerji Endüstrisi’nin Yerlileştirilmesi’nde Üniversitelerin ve Teknoloji Transfer Ofislerinin Rolü” konulu Panel gerçekleştirildi. Bu panelde Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hacı Mehmet Şahin,Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Evren Kutlu ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi Proje Uzmanı Salim Öztürk birer sunum gerçekleştirerek, kendilerine iletilen soruları yanıtladılar.

Paylaş