Nace Kodları İtiraz yazısı Hk.da.

12 Haziran 2012

Sayın Üyemiz,
İLGİ : TOBB’nin 02.10.2012 tarih ve 20651 sayılı Nace Kodları İtiraz yazısı Hk.da.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterlik Makamından almış olduğumuz yazıda, kendilerince belirlenen faaliyet kodlarının siz üyelerimize  tebliğ edilmesi işlemlerini başlattıklarını, tebliğ edilen faaliyet kodlarına yapacağınız itirazlarda aşağıda belirtilen itiraz prosedürünün uygulanması gerektiği belirtilmektedir.
TOBB’ nce belirlenen ve firmanıza tebliğ  edilen faaliyet koduna yapacağınız itirazda;
Odamızdan veya TOBB’in http://www.tobb.org.tr/faaliyet web adresinden temin edilerek, doldurulacak “Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu” ile itiraz yapılacaktır. Bu form doldurulmadan veya bu formdaki bilgileri içermeyen itirazlar kabul edilmeyecektir.
 İtirazın, faaliyet kodunun firmanıza  tebliğinden itibaren 10 günlük süre içinde TOBB’nin evrak kaydına girmesi zorunludur. Bu süreyi aştıktan sonra posta ile veya şahsen TOBB’ne ulaştırılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
Faks ile veya e-posta ile gelen itirazlar işleme konulmayacaktır.
İadeli taahhütlü posta ile yapılan itirazlarda, itiraz süresinin hesabında postaya verilme tarihi esas alınacaktır.
İtirazlarda yukarıda bahsedilmiş “Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu” ekine,
İtiraz başvuru formunu imzalayan firma yetkilisine/ yetkililerine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti,
İtiraz süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığına düzeltme beyannamesi verilerek faaliyet kodunun değiştirilmesi halinde, bu değişikliği teşvik eden belge eklenecektir. Bu ekleri havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.
Oda üyelerinin itiraz başvuru formunda SMMM / YMM imza, kaşe ve mührünün yer alması zorunludur. Buna havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.
Yapılacak itirazlar hakkındaki soruları cevaplamak üzere 444 62 23 numarasından ulaşılacak TOBB’ nde bir çağrı merkezi bulunmaktadır.
Faaliyet kodunuza yapacağınız itirazlarınız için  “Faaliyet Kodu İtiraz Başvuru Formu”nu Odamızdan temin edebileceğinizi bilgilerinize sunarız.
Paylaş