Nace Tebligatı Ulaşmayan Üyelerimizin Dikkatine

21 Haziran 2012

ÖNEMLİDİR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliklerin Geçici 3 üncü maddesine istinaden üyelerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları Mükellef Bilgileri Bildirim Formu ve ilgili Oda/Borsa kayıtları esas alınarak TOBB tarafından belirlenen faaliyet kodlarının yazılı olarak kurye aracılığıyla Oda ve Borsa üyelerinin bilinen en son adresine gönderildiği, adresinde bulunamayan üyelerin kayıtlı adreslerine kurye aracılığıyla İkinci Kez yazılı tebligat gönderildiği belirtilmiştir.
 
Bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla tebligat yapılamayan üyelere ilişkin faaliyet kodları, TOBB’un resmi internet sitesinde, nace.tobb.org.tr web adresinde 19.11.2012 tarihinden itibaren ilanen yayınlanmıştır. İlanen yapılan bu tebligatın muhataba yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda, üyelerimiz, internet sitesinde yapılan ilan tarihinden itibaren06.12.2012 tarihine kadar TOBB’a itiraz edebilecektir. Süresinde itiraz edilmeyen ve itiraz üzerine TOBB tarafından verilen kararlar kesindir.
 

İtirazlara ilişkin hususlar ve istenilen belgeler TOBB’un nace.tobb.org.tr adresinde yer almaktadır.

 

 

 

 

Paylaş