Nitelikli Mesleki İstihdam Projesi

Ülkemizde işsizliğin temel bir sorun olması, sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlar ve Kocaeli’nde artan istihdama rağmen meslek okullarının bu talebi karşılayamaması gibi nedenlerle, bu konularda bilimsel çalışmalar yapılması gerekliliği olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda; Kocaeli Sanayi Odası’nda otomotiv sanayiyi temsil eden 24’üncü ve 25’inci Meslek Komitelerimizin işbirliği ile bir araştırma yapılmasına karar verilmiştir.

2015 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Hibe Programı finansman desteği ile başlatılan “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme Projesi” başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlardan yola çıkılarak yürütülen bu projenin sonucunda; mesleki eğitimin sorunları irdelenmiş ve bir proje raporu hazırlanmıştır. Sözkonusu rapor bir basın toplantısıyla tüm kamuoyu ve ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Proje raporuna ulaşmak için tıklayınız.

ntlkli3 ntlkli2
ntlkli1