Odamıza Verilmesi Gereken Belgeler

1. A) Kayıt Beyannamesi

 Tüzel Kişiler İçin
Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler(şirket) ve Gerçek Kişiler   için ayrı ayrı olan beyannamelerden statünüze uygun şekilde doldurduktan sonra  imzalanıp kaşe basılacaktır.

   B) Sınai Hüviyet Beyannamesi
                b1) Şayet firmanızın Kapasite Raporu mevcut ise bir adet fotokopi.
                b2) Firmanıza ait Kapasite Raporu mevcut değilse ekteki Sınai Hüviyet Beyannamesi işyerinde mevcut makine ve tesisat ile diğer hususlar için doldurulacak imza yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Sınai huviyet beyannamesini görmek için lütfen tıklayınız

2. Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ve diğer ilanları içeren TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİnden birer nüsha veya tasdikli fotokopileri (kayıtlı olduğunuz
Ticaret Sicil Memurluklarından temin edilir.)
3. Firmanın antetli kağıdına yazılmış kayıt talebini ve ana iş kolunu belirtir dilekçe. Kayıt başvuru dilekçesi için lütfen tıklayınız.
4. Hakiki Şahıs firmalarda sahibinin imza beyannamesi. Hükmi şahıslarda ise son ve geçerli İMZA SİRKÜLERİ (noter tasdikli)
5. İçinde bulunduğumuz yıldan önce kurulan firmaların yıl sonu itibariyle hazırlanmış BİLANÇO ve KAR/ZARAR hesapları.
6. SSK Bildirgeleri (İşçi)
7. Makine ve Teçhizatı Gösterir Demirbaş kayıt listesi
8. Vergi levhası (fotokopisi)
9. Varsa, kayıtlı bulundukları Odalardan faaliyet belgesi
10. Temsil ve ilzama yetkili olanlara Odamızca verilen Sanayici Kimlik Kartlarının bedeli  50 TL dir.

Önemli Hususlar:

1- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Sonrası evraklarını Odamız Sicil Servisine vermesi gerekmektedir.
2- Şirket bünyesinde yapılan tüm değişikliklerin 1 ay içerisinde Odamız Sicil servisine bilgi verilmesi gerekmektedir.