OECD TİCARİ İŞLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

24 Haziran 2014

Ülkemiz üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı çerçevesinde taraf olduğu Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi kapsamında, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi fiillerinin önlenmesi, tespiti, yargılanması ve cezalandırılmasına yönelik yasal mevzuat oluşturulması, etkin biçimde uygulanması ve farkındalık oluşturulması konularında uluslararası düzeyde taraf konumundadır. Söz konusu sözleşme doğrultusunda OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen ülke incelemelerinden sorumlu koordinasyon makamı Adalet bakanlığı olup, ülkemizin tabi tutulacağı 3.Aşama İncelemesi kapsamında, anılan konuya ilişkin firmalarımızın bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir. OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu nun faaliyetleri, ülkemizin geçirdiği inceleme süreçleri ve raporları ile anılan sözleşmenin ülkemizdeki uygulamasına dair hazırlanan kitapçık ve broşürlere, Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ alt köşesinde, hareketli görseller içerisinde ilk sırada “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması” başlığı altında yer alan bannerdan ulaşılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur.

location pieces of the expensive vacation event furthermore getting together considering big busines
canada goose outlet What to Wear With Wedge Shoes

Also chill a rimmed baking sheet slightly larger than the baking dish
burberry schalHow to Get Cheap Prada Sunglasses
Paylaş