Onuncu Kalkınma Planı Hk.

11 Haziran 2012

05.06.2012 tarih ve 28314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/14 nolu Başbakanlık Genelgesi uyarınca Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) çalışmaları kapsamında hazırlanan “Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İHTİSAS Komisyonu 1. Taslak Raporu” ile ilgili Odamız görüşlerini talep edilmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) “Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu 1.Taslak Raporu”na ulaşmak için tıklayınız.
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilecek Odamız görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere söz konusu rapora ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin en geç 24 Ekim 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (arastirma@kosano.org.tr adresine) gönderilmesini rica ederiz.
Paylaş