Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

23 Haziran 2015

Sayın Üyemiz,

20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına istinaden “Paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sac” ithalatında tarife kontenjanı uygulamasına ilişkin tebliğ kapsamında bu ürünü kullanan firmalara tahsis ve ithal lisansı uygulaması yapılacaktır. Sözkonusu Tebliğ gereğince aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatı için açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Gümrük Vergisi %

Miktarı (Ton)

7219.31.00.00.00

Kalınlığı 4,75 mm veya daha fazla olanlar

0

60.000

7219.32.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

7219.32.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7219.33.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

7219.33.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7219.34.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

7219.34.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7219.35.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

7219.35.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7220.20.21.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.29.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.41.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.49.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.81.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

7220.20.89.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ilgililerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde (son tarih 3 Temmuz 2015), Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. On iş günü içerisinde yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

Bu sebeple sorumluluğun üyelerimize müeyyide getirmemesi adına uygulamaya konulan değişiklikten yararlanılması gerektiği ve tarife kontenjanı konusu maddenin fiili sarfiyatını gösteren Ekspertiz Raporunun Odamızdan alınabileceği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

Paylaş