Rekabet Hukuku Genel Eğitim Semineri

4 Haziran 2013

 

Rekabet Hukuku Genel Eğitim Semineri

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1997 yılında Kurulan Rekabet Kurulu tarafından serbest piyasa ekonomisinin anayasası olarak Türkiye’de uygulanmaktadır. Rekabet Kurulu, bir taraftan kartel veya tekellere yaptığı detaylı soruşturmaların ardından yüksek cezalar kesmekte, diğer taraftan belli ölçeğin üzerindeki birleşme ve devralmalarla özelleştirmeleri denetlemektedir.

Son dönemde ve özellikle global ekonomik krizden sonra rekabet kurallarının daha hassas bir şekilde uygulanmaya başlandığını, Türk Rekabet Kurulu’nun da benzer şekilde birçok pazarda çok yüksek cezalar kestiğini görmekteyiz. Rekabet kuralları temelde piyasalarda başarılı olanın önünün kesilmemesi, rekabetten kaçınana yaptırım uygulanması yoluyla adaleti sağlamayı amaçlar. Bu nedenle söz konusu kurallar ölçeğine bakılmaksızın kötü niyetli firmalar için bir tehdit, iyi niyetli firmalar için bir güvencedir.

Bir başka ifade ile rekabet, etkin çalışan bir piyasa sistemi için temel oluşturur; piyasa aktörlerinin kararlarının bağımsızlığını ve kişisel çıkarları gözeten eylemleri korumakla birlikte, sosyal adaleti ve ekonomik etkinliği sağlar, teknolojik gelişmeyi teşvik eder. Rekabet hukuku ise içerdiği ağır yaptırımlar ile bu düzenin korunmasını amaçlar.

TOBB’un bünyesinde yer alan ICC Türkiye Milli Komitesi, ticaret dünyasını temsil eden en büyük uluslararası sivil toplum örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası’nın Türkiye’deki uzantısıdır. Milli Komite bir taraftan ICC Rekabet Komisyonu aracılığıyla global düzeydeki gelişmeleri takip edip, katkı sağlarken diğer taraftan 2013 yılında kurduğu kendi Rekabet Komisyonu ile Türkiye’de rekabet kurallarına yönelik bilincin artırılması ve üyelerinin bu konudaki ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda Odamız ile ICC Türkiye Milli Komitesi’nin işbirliği sonucu üyelerimizin rekabet hukukuna yönelik bilgi birikimine katkı sağlanması amacı ile 15 Kasım 2013 Cuma günü “Rekabet Hukuku Genel Eğitim Semineri” Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası Konferans Salonu’ndadüzenlenecektir.

Eğitim Seminerinde ICC Milli Komite Rekabet Komisyonu üyeleri, bu alanda çalışan akademisyenler ile Rekabet Kurumu’ndan eğitimciler görev alacaklardır. Seminer programı ekte sunulmuştur.

Katılım ücretsiz olup, katılım için Odamız web sayfası ( kosano.org.tr ) Ana Sayfa üzerinde yer alan “Program Başvuru” bölümünden kayıt yapmanız yeterlidir.

REKABET HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI

Saat Konu Eğitimci/Konuşmacı
13:45 – 14:00 Kayıt
14:00 – 14:30 Rekabet Hukukunun Temelleri(Temel kavramlar, tarihçesi, Türkiye’deki gelişimi) Şahin ArdıyokACTECON Danışmanlık /ICC Türkiye Milli Komitesi Rekabet Komisyonu Üyesi
14:30 – 15:30 Rekabete aykırı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları, muafiyet sistemi Emre Önal-ICC Türkiye Milli Komitesi Rekabet Komisyonu Üyesi-Arıkan Hukuk Bürosu-Avukat-Ortak
15:30 – 15:45 Ara
15:45 – 16:45 Hakim durum ve hakim durumun kötüye kullanılması ERGUN ÖZSUNAY- İstanbul Ticaret Odası-Hukuk Müşaviri ICC Türkiye Milli Komitesi Rekabet Komisyonu Üyesi
16:45 – 17:30 Rekabet Kurumu’nun organizasyonu ve inceleme yöntemleri Şahin Ardıyok ACTECON Danışmanlık-BilkentÜniversitesiÖğretimGörevlisi-ICC TürkiyeMilliKomitesiRekabetKomisyonuÜyesi

 

 

the best 10 strangest sneakers in the market 1
isabel marant sneakers 4 year old has estimated 3 million dollar wardrobe

His collections were well received by the fashion industry
chanel espadrillesCelebrity beauty tips and secrets
Paylaş