Sanayi Sicil Affı İçin Son Gün 31 Aralık

12 Haziran 2014

“Sanayi siciline kayıt olması gerekip de bugüne kadar kaydını yaptırmayan işletmelere 31 Aralık 2014 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacak” 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürü İlhan AYDIN, sanayi siciline kayıt olması gerekip de bugüne kadar kaydını yaptırmayan işletmelere 31 Aralık 2014 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağını bildirerek, “Bir maddenin nitelik, şekil, özellik veya birleşimini makine, cihaz, tezgah, alet yardımıyla veya sadece el emeğiyle kısmen veya tamamen değiştirmek, maddeleri işleyerek devamlı ve seri halde üreten yerler, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler, devamlı ve seri halde tamirat yapan müesseseler, enerji elde eden santraller ve gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ve buralarda yapılan işler sanayi işleri sayılır ve bu kapsamda değerlendirilen işletmeler sanayi siciline kayıt edilir.” dedi.

Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne dahil olması gerektiğini belirten Aydın, her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.  Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlendiğini anlattı. Sanayi sicil kaydı olmayan işletmeler hakkında idari para cezası uygulandığına dikkati çeken Aydın, sanayi siciline kayıt olması gerekip de bugüne kadar kaydını yaptırmayan işletmelere, 31 Aralık 2014 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağını söyledi.

“Mikro işletmelere kolaylık”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürü İlhan AYDIN,  sanayi sicil belgesi almak için ilk kayıt müracaatında bulunan mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınacağını dile getirdi. Kayıt işlemlerinin elektronik ortamda “https://sanayisicil.sanayi.gov.tr” adresinden yapılacağı ve veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi’ne 2 yılda bir vize yapıldığına değinen Aydın, sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son ya da ara vermeleri, yeniden üretime başlamaları ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda 1 ay içinde bakanlığın il müdürlüklerine bilgi vermeleri gerektiğini belirtti. Sanayi işletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi, faaliyete son ya da ara verme, yeniden üretime başlama ve değişiklik hallerinin süresinde bildirilmemesi, yıllık işletme cetvellerinin süresinde verilmemesi halinde 759 TL para cezası kesildiğini kaydeden Işık, sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi durumunda 379 TL ve istenen bilgilerin gerçeğe aykırı beyan edilmesi halinde ise bin 520 TL ceza uygulandığını ifade etti.

Paylaş