Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında

25 Kasım 2016

Ekonomi Bakanlığı,İthalat Genel Müdürlüğü’nün 15.11.2016 tarih ve 0412 sayılı yazıda;

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13’üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak sıfırlandığı, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünlerin Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtıldığı, ulusal tarife kontenjanlarının ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 1/7/2017 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin taleplerin alınmış olduğu, söz konusu taleplerin aşağıdaki linktee yer aldığı ifade edilmektedir.

Listede GTİP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini;

  • Üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile,
  • Ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek

isteyen firmaların ise Ek 2’de yer alan itiraz dilekçesine ek olarak Ek 3’te ve Ek 4’te yer alan formlarla birlikte,

müracaatlarını en geç 9/12/2016 tarihine kadar ilgili Bakanlık genel evrakına girecek

şekilde iletmeleri gerektiği belirtilmektedir. Konuyla ilgili Bakanlık Personeli iletişim

bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları

İsim

Pozisyon

Telefon

E-Posta

Halil İbrahim KARATAŞ Uzman Yrd. 03122049955 karatash@ekonomi.gov.tr
Osman SERT Uzman Yrd. 03122049593 osmans@ekonomi.gov.tr
Ömer Furkan YÜKSEL Uzman Yrd. 03122049594 yukselof@ekonomi.gov.tr

Askıya Alma veya Tarife Kontenjanı Talebinde Bulunulan ürünler listesine ulaşmak için tıklayınız. 
İtiraz dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.
İ
tiraz formuna ulaşmak için tıklayınız. (Türkçe)
İtiraz formuna ulaşmak için tıklayınız. (İngilizce)
 
 
 
 
 
 
 
 

Paylaş