SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

12 Haziran 2013

Odamız ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliği ile 22 Mart 2013 Cuma günü, Kocaeli Sanayi Odası, Merkez Binası, Konferans Salonunda, 13.30-17.30 saatleri arasında “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bilgilendirme Semineri” TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul KUTADGOBİLİK’in katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

Seminerde 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile getirilen değişiklikler ve Türk toplu iş ilişkileri sistemine muhtemel etkileri Bakanlık temsilcileri ve konunun uzmanı akademisyenler tarafından değerlendirilecektir.

Söz konusu Seminer, sendikalar ve toplu iş ilişkileri sistemini önemli ölçüde değiştiren yeni Kanun’un işyeri uygulamalarına yansımalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve işverenlerin konuyla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Seminer programı ekte yer almakta olup, katılım kontenjan ile sınırlıdır. Katılım için aşağıda iletişim bilgileri verilen TİSK yetkilisine isim bildirmeniz yeterlidir.

LCV: TİSK, Tel: 0312 439 77 17

Ek: Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu Bilgilendirme Semineri Programı

PROGRAM

TARİH: 22 MART 2013 CUMA
ADRES: Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası, Konferans Salonu, Fuar İçi,
İzmit / KOCAELİ
SAAT: 13.30 – 17.30

13.30-14.00 Kayıt

14.00-14.15 Açılış Konuşmaları

Ayhan ZEYTİNOĞLU – Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Tuğrul KUDATGOBİLİK – TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih ACAR – ÇSGB Müsteşarı (Teşrifleri halinde)
14.15-15.15 I. Oturum

• Sendikalara Üyelik, Aidatlar, İşkolları Sistemi ve Sendikal Güvencelerde Yapılan Değişiklikler

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
15.15-15.30 Ara

15.30-16.30 II. Oturum

• Toplu İş Sözleşmesinde Yetki Prosedürü, Genel Esasları ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
16.30-17.30 Soru – Cevap

17.30 Kapanış

Paylaş