Şirket Değerlemesi Toplantısı

12 Haziran 2012

Son yıllarda şirketlerin kısmen veya tamamen el değiştirmesi, şirket birleşmeleri ve şirket bölünmeleri oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu nedenle şirketlerin gerçek değerlerinin bilinmesi çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için şirket değerlemelerinin çok sağlıklı bir şekilde yapılması şarttır.

Şirket değerlemesi, içerisinde formüller bulunduran teknik bir konudur. Formüllerin içerisinde ise tartışma konusu olabilecek ve tahmin gerektirecek maddeler bulunmaktadır. Bir şirketin değerlendirilmesi sırasında bu ayrıntıların şirket sahip ve yöneticileri tarafından bilinmesinde fayda vardır. Aksi takdirde, değerleme sonuçları değerleme yapanların inisiyatifine bırakılmış olur. Kaldı ki bir şirket değerlemesinin sağlıklı olabilmesi için şirket sahip ve yöneticilerinin bilinçli ve gerçekçi olarak değerleme sürecine katılması gereklidir. Nitekim değerleme formülleri içerisinde yer alan tartışma ve tahmine dayalı maddelerle ilgili en sağlıklı yorumları şirket sahip ve yöneticileri yapabilir.
Bu kapsamda, şirket sahip ve yöneticilerinin, yapılacak değerlemelere bilinçli olarak katılmalarını ve en gerçekçi sonuçlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla Dr. Ali Atilla Perek’in katılımlarıyla, 12 Nisan 2012 Perşembe günü saat 14.00’de Odamız Konferans salonunda bir toplantı düzenlenecektir.
Seminer; firma sahipleri, üst düzey yöneticiler ve firma müşavirlerine yönelik olup, katılım için isim bildirmeniz yeterlidir.
Paylaş