Savunma Sanayi Şirketi Taslak Ana Sözleşme

24 Ocak 2019

Sayın Üyemiz,

 

Sanayinin başkenti olarak nitelendirilen ilimizde, bu niteliğe uygun olarak her sektörde ülkemizin güzide firmalarınca ciddi üretimlerin yapıldığı ve bu sayede önemli bir üretim gücü elde edildiği genel kabul gören bir gerçektir. Ancak bu gücü yaratan özellikle ihtisaslaşmış oldukları sektörlerde dünya ölçeğinde üretim yapan firmalarımızın ilk ve ikinci 500 büyük firma kategorilerinde çoklukla yer almalarına karşın ilimiz “Savunma Sektörü” içinde yeterince yer bulamamaktadır.

 

Savunma sanayi, genelde muhtelif sektör üretimlerini içinde barındıran ve çoğunlukla tek firmanın ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalacağı sistem ürünleri ile öne çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, üretimleri koordine ederek entegrasyonu sağlayacak bir çatı şirketi ile savunma sanayine yönelik bütünleşmiş üretim yapacak ve/veya koordine edecek çok ortaklıklı bir Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi tesis edilmesinin hem ilimize hem sanayicilerimize hem de bu şirket içinde yer alacak ortaklarına çok önemli kazanımlar sağlayacağı düşünülmüştür.

 

Bu çerçevede iş üretmesi ön görülen bir şirket için hazırlanan taslak “Ana Sözleşme”ye ulaşmak için tıklayınız.

 

Paylaş