ST VERİ ANALİZİ PROJESİ

15 Ağustos 2018

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında 5. Genelge hakkında veri analizi projesi hakkında bilgi verilmiştir.
Bahse konu bilgi notu yazımız ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

Bilgi notu için tıklayınız.

Paylaş