Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Bilgilendirme Semineri

21 Haziran 2014

Kocaeli Sanayi Odası  (KSO) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile  “Stockholm Sözleşmesi Kapsamında Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

stockhome (2)

 

Kocaeli Sanayi Odası Meclis salonunda düzenlenen Bilgilendirme Seminerine Sanayi Kuruluşları Temsilcileri, Çevre Uzmanları, Kimya Mühendisleri ve Kimyagerler iştirak etti. Eğitim Seminerinin açılış konuşmasını yapan KSO Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu,, Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için çevre ve İSG konularının diğer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı.

“Kocaeli Sanayi Odası olarak biz de; çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarınınKSO’daki Seminer izin ön bilgilendirmede bulunan Hacıfettahoğlu, “Bilindiği üzere, ülkemiz Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm Sözleşmesi’ne 12 Ocak 2010 tarihinde resmen taraf olmuştur.  2009-2011 yıllarında, Sözleşmeye Kalıcı Organik Kirletici özellik gösterdiği tespit edilen yeni 10 kimyasalın eklenmesi nedeniyle taraf ülkelerin Ulusal Uygulama Planlarını güncellemeleri gerekmektedir. Bu amaçla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Sınaî ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF) sağlanan destekle “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planının Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi Projesi” gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü Sayın Bursev Doğan Artukoğlu açılış konuşması yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı çalışmaları hakkında bilgi aktardı. arttırılmasına çok önem verdiklerini vurgulayan KSO Çevre Uzmanı Hacıfettahoğlu,”Çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Bu sene organizasyonumuzun 20.si olması nedeni ile bazı yenilikler yaptık. Bu yıl ilk defa gelen başvurular neticesinde sektör bazlı bir ayrım yapılarak Sektör Ödülü’de verilecektir. Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda otomotiv, kimya, gıda, metal, makine ve atık bertaraf-geri kazanım gibi ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılacaktır. Başvurular başlamış olup, son başvuru tarihi 05 Mayıs 2014 tarihidir.”diye ilave etti.

Çevre ve şehircilik Uzmanı Ertan Öztürk

, “ Tehlikeli kimyasallara ilişkin uluslar arası sözleşmeler”,  Uzman Kimyager Dr.Menekşe Keski “Pestisitler ,PCB’ler KOK Stokları ve Kirlenmiş Alanlar hakkında bilgi aktarımında bulundu. Çevre ve Şehircilik Uzmanı Mahmut Osmanbaşoğlu, “Kasıtsız üretimden kaynaklanan KOK ‘lar ve BAT/BEPhakkında sunuml gerçekleştirdi.  Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ahmet Daşkın’da “PBDE’ler hakkında bilgi aktarımında bulundu.   

stockhome (3)

Paylaş