"Plastik, Lastik, Kauçuk" Sektör Anketi

25 Haziran 2014

Odamız tarafından “Plastik, Lastik ve Kauçuk” sektörü hakkında bir sektör raporu hazırlanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, öncelikle, sözkonusu sektörün rekabet gücünü belirlemek ve geleceğine ışık tutmak amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

Firmanızın da içerisinde bulunduğu sektörün sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hazırlanan anketlerin doğru ve zamanında doldurulması çalışmalarımızın başarısı açısından son derece önemlidir.

Sözkonusu anket çalışmasından sonra sektör firmalarının davet edildiği bir çalıştayın Eylül ayında düzenlenmesi de öngörülmektedir. Çalışmaların sonunda Plastik, Lastik ve Kauçuk sektörlerinin oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda orta ve uzun vadeli stratejik planları ve yol haritaları belirlenecektir.

Sektörünüz için bir fırsat olan bu sürece katkı vermenizi bekler, ilgilerinizi rica ederiz.

Ankete ulaşmak için tıklayın.

Bilgi için: İş Geliştirme Servisi, Tel: 0262 315 80 55

Paylaş