Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR Konulu Bilgilendirme Toplantısının İkincisi Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde Yapıldı

11 Haziran 2015

Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Eğitim Kurumları, Balıkesir Üniversitesi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği işbirliği ile 30 Nisan 2015 tarihinde “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR Konulu Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

İlki TOSB’da düzenlenen bilgilendirme seminerinin ikincisi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Özellikle kimyasal üretimi yapan, depolayan ve taşıyan firmalar seminere yoğun ilgi gösterdi.

Bilgilendirme toplantısında; Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Kılıç, ADR mevzuatı, ADR mevzuatının uygulama alanları, ADR mevzuatı kapsamında tehlikeli maddeler, ülkemizde ADR kapsamındaki mevzuat çalışmaları konularında sunumlarını yaparak konuyla alakalı katılımcıları bilgilendirdi. Sunumunda tehlikeli madde sınıfları, tehlike etiketleri ve paketleme konusunda bilgi aktaran Kılıç, alınması gereken önlemlerle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden ADR Uzmanı Alper Özel; tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları, ADR Mevzuatı kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanının görevleri, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme zorunluluğunun kapsamı ve ADR mevzuatı kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti için uygulamaya yönelik genel bilgilendirme yaparak konuyla alakalı katılımcıları bilgilendirdi, örnek videolar üzerinden deneyimlerini paylaştı.

Atık Taşıma Firmalarında istihdam edilen Çevre Görevlilerin “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” belgesine sahip olması gerekir.

ADR Uzmanı Alper Özel; “20 Mart 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolu ile Taşınması Hakkında Tebliğ’de “Atık üreticileri, lisanslı atık taşıma firma ve araçları, geçici faaliyet belgesi veya çevre izin ve lisans belgesi almış olan atık işleme tesisleri;  karayolunda tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinde yer alan taraflar içerisinde olup Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR’de yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür. Bu Tebliğ kapsamında atık taşıma faaliyetinde bulunan firmaların en az bir çevre görevlisi istihdam etmesi/çevre danışmanlık firmasından hizmet alması zorunludur. Bu çevre görevlisinin Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” belgesine sahip olması gerekir.” diyerek bu tebliğ ile atık miktarına bakılmaksızın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Katılımcıların soru ve cevapları ile seminer son buldu.

Sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş