TEKSTİL ÜRÜNLERİ HK

24 Haziran 2014

TOBB’dan alınan bir yazıda; AB üyesi ülkelerce piyasaya arzı yasaklanan, piyasadan toplatılan veya geri çağırılan tehlikeli tüketici ürünleri hakkında hızlı bilgi alışverişine imkan tanıyan Topluluk Hızlı Alarm Sisteminde (RAPEX) 2013 yılı ilk 46 haftasında ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili toplam 74 bildirim yapıldığı, bu bildirimlerin 47’si çocuk giysilerine yönelik olduğu ve bu ürünlerin 42’sinin Bulgaristan tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin, giysilerde kullanılan bağların ve kordonların standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma riskleri nedeniyle bildirime konu edildiği belirtilmektedir.

Tekstil ürünlerinin mevzuat hükümlerine uygun ve güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesinin sağlanması ve denetlenmesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda olup, RAPEX aracılığıyla bildirilen ürünlerin ülkemiz piyasasına da arz edilip edilmediğinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla denetimler Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır. Denetimler 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan, ülkemiz menşeli çocuk kıyafetlerine yönelik RAPEX bildirimlerindeki artış devam etmektedir. Bu nedenle, AB üyesi ülkelerdeki Türk malı imajının korunması ve ihracatçılarımızın olası maddi kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla, tekstil üretici ve ihracatçılarımızın yukarıda adı geçen Tebliğ ve “TS EN 14682- Çocuk giysilerinde güvenlik – çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri — Özellikler” standardı olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve güvenli ürünleri piyasaya arz ve ihraç etmeleri gerekmektedir.

trends killa very own bank account
wandtatoo Find Network Marketing Marketing Strategy Specific 2U

New Home Fashions Collection Talks to Tweens
chanel espadrillesI present to 2X my attempt at a helpful how
Paylaş