TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, Adana’da Düzenlenen “Kadın Girişimciliğin Örgütlenmesi” Paneli ve “Portakal Çiçeği Festivali“ne Katıldı

17 Haziran 2015

-TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, 02-05 Nisan 2015 tarihlerinde Adana’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Adana Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen  “Kadın Girişimciliğinin Örgütlenmesi” paneline ve ardından da bu sene üçüncüsü düzenlenen ve 81 ilin TOBB Kadın Girişimcilerinin de katıldığı “Adana Portakal Çiçeği Festivaline” katıldı.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Bahar Baykal, Kocaeli kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri H.Hilkat Sönmez, Sibel Moralı, Hülya Oran ve Kocaeli Sanayi Odası Mali İşler Sorumlusu Ayşen Barış;  81 İlin Kadın Girişimcileri ile birlikte Adana Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen panel ve etkinliklere katıldı.

Panelin açılışında konuşma yapan TOBB Adana KGK Başkanı ve TOBB Akdeniz Bölge Başkanı Rana Dal kadınların tarih boyunca hemen hemen her dönemde, içinde yaşadıkları toplumun özelliklerine göre değişen şartlarda ekonomik faaliyetlere katıldıklarını, özellikle sanayileşme ile bu sürecin hızlandığını ve her alandaki değişim ve gelişmeler çerçevesinde; kadınların artık bir zamanlar sadece erkeklere açık olan iş dünyasına girdikleri ve bu dünyada güç, yetki, mevkii elde etmek için yoğun bir mücadele verdiklerini belirtmiştir. Dal, ”Kadınlar kendi ülke ekonomilerini geliştirmede potansiyel girişimcilik faaliyetleri ile önemli bir kaldıraç kuvveti oluşturmaktadırlar. Yani kadın girişimciler ekonomik gelişmenin önemli bir kaynağını temsil etmektedirler. Kadın girişimcilikleri genelde küçük işletmelerde yapılır. Kadın işletme sahipleri girişimcilik faaliyetlerini yeni alanlar yaratmakta, yeni bilgiye dayalı ekonominin önemi oyuncuları olma potansiyelini taşımaktadır. Örgüte artan oranda başarılı bir üye olarak katkıda bulunabilmek için örgüt içindeki yöneticilerin hem örgüt içi hem de örgüt dışı politik ve toplumsal yaşamın bir parçası olmaları gerekir. Bu noktada kadın yöneticilerin iş dünyasındaki ve girişimcilik alanlarındaki önemleri ortaya çıkmaktadır. İş ve siyaset dünyasında Türkiye’de erkeklerin egemen olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun en önemli nedeni ise erkeğin başarılı olma odaklanması ve buna göre programlanması şeklinde görüşlerdir. Ama bu durumun gün geçtikçe değişim gösterdiği ve kadınlarının da yeni fikirlere açık ve kendi birikim ve yeteneklerini maddi kazanca dönüştürmeye eğilimli olmaları profesyonel kadın çalışanlar arasında kabul edilen bir görüş haline dönüşmüştür.’’ şeklinde konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyesi ve Sefes Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Altay Çivici de konuşmasında kadın girişimcilere kendi girişimcilik öyküsünü anlatan TOBB Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyesi ve Sefes Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Altay Çivici ayrıca aile şirketi, KOBİ’ler, kadın girişimciliği, yatırım, proje hazırlama, mikro kredi, konularına da değindi. Çivici, iş yaşamından örnekler vererek girişimcilerin karşılaşacakları fırsat ve zorluklara vurgu yaptı. Konuşmasının sonunda kadın girişimcilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Paylaş