TS 148 Standardı Hk.

Paylaş

Türk Standartları Enstitüsünce Üst kuruluşumuz TOBB kanalı ile iletilen bir yazıda, 2013/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/ 1) Ek-l listesinde bulunan 8483.50.20.00.12 GTİPli kasnaklar ve kayışlar cinsi ürünlerin karşısında yer alan TS 148 standardının 3.1.1 maddesindeki işaretleme ile ilgili hükümlerin 14/07/2011 tarihinde yapılan değişiklikle çapı 150 mmden büyük olan kasnaklar ve çapı 150 mmden küçük olan kasnaklar için ayrı ayrı, belirlendiği, ayrıca otomotiv sektörü için üretilen ve/veya ithal. edilen kasnakların üzerinde veya kasnak ambalajlarında sadece imalatçının tescilli markası veya işareti ile parti, seri veya kod numaralarından en az birisine ilişkin bilgilerin bulunmasının yeterli olduğunun hükme bağlandığı ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Bakanlığımız tarafından yürütülen İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1) İthalat Denetim Rehberinin 2.4.1.1 Test İşlemlerine İlişkin Özel Durumlar maddesinin 4 üncü fıkrasının “TS 148 sayılı standart ile ilgili olarak; ürün üzerinde üreticinin markası veya işareti ile ürünün parça numarası bulunması durumunda, diğer ambalajlama ve işaretleme bilgileri uygunluk denetimi işlemlerinde aranmaz” hükmü amir olduğu, bu hükmün TS 148 standardının uygulamasıyla çeliştiğini, bu urumun ise bazı firmaların kalitesiz ürünlerin ithalatta yeterli şekilde denetlenmediği şikayetine esas teşkil ettiği belirtilmiştir. Bu itibarla bahse konu ithalat denetimi rehberinin TS 148 standardı paralelinde revize edilmesi talep edilmiştir.

Bu meyanda, Bakanlığımıza yapılan değerlendirme neticesinde ithal kasnakların 2014 yılından itibaren TS 148 standardının güncel haline göre ithalat aşamasında denetime tabi tutulması uygun görülmüş olup, Birliğiniz üyelerinin belirtilen tarihten sonraki kasnak imaları bahse konu standart hükümlerini göz önüne almak kaydıyla yapmaları önem arz etmektedir.

 

 

 

Lucky Legs
isabel marant sneakers How To Get The Ideal Look For The Valentine’s Day Groom

One of the oldest textiles in existence is a complete
woolrich outletCollar Styles for Your Face Shape