TS ISO IEC 27001 BİL­Gİ GÜ­VEN­LİĞİ YÖ­NE­TİM SİS­TE­MİBİLGİLENDİRME SEMİNERİ

29 Haziran 2013

Odamız ve TUV Rheinland işbirliği ile 05 Eylül 2013 Perşembe günü, Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binasında, 14.00-16.30 saatleri arasında “TS ISO IEC 27001 Bil­gi Güven­liği Yö­ne­tim Sis­te­mi Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Bilgi güvenliği tanımı
2. ISO IEC 27001 Bil­gi Güven­liği Yö­ne­tim Sis­te­mi Standardının genel esasları
3. Standardın gereklilikleri
4. Yönetim sisteminin işletmeye faydaları

Konuşmacı

Orçun ALKAN (TUV Rheinland – İş Geliştirme Yöneticisi)

Neden Katılmalı?

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir.

Bilgi güvenliği standardı BS 7799-2nin revize edilip 2005in sonlarında ISO 27001:2005 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren bu standart kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır.

Toplantıya katılım için Odamız web sayfası ( kosano.org.tr ) Ana Sayfa üzerinde sağ tarafta yer alan “Program Başvuru” bölümünden kayıt yapmanız yeterlidir.

 

 

Project Glass might
woolrich arctic parka Build Your Real Estate Business Using Online Strategies

plus sized styles tips with regard to earlier mentioned 50
chanel espadrillesShock celebrates 30 years with a grand party in NYC
Paylaş