Türkiye Otomotiv Sektöründe 3. Ar-Ge Proje Pazarı ve 3. Komponent Tasarım Yarışması

24 Haziran 2014

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği öncülüğünde, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde, Türkiye Otomotiv Sektöründe 3. Ar-Ge Proje Pazarı ve 3. Komponent Tasarım Yarışması etkinliği 17-18 Nisan 2014 tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Söz konusu etkinlik ile 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin arttırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması etkinliklerini içine alan organizasyonda, Komponent Tasarım Yarışması etkinliği, otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenci ve serbest katılıma açık olarak Ergonomi, Yenilenebilir Enerji – Çevre, Emniyet, Mekanik Fonksiyonellik kategorilerinde düzenlenmektedir. Otomotiv Proje Pazarı ise, üniversite, akademik ve bilimsel araştırma faaliyeti yürüten araştırma merkezleri ile kurum ve kuruluşların projelerinin sanayiye kazandırılmasının hedeflendiği bir etkinlik olup, bu vasıta ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacıları bir araya gelmektedir.

Geleceğin fikirlerinin, tasarım ve projelerinin sunulacağı etkinlikler hakkında detaylı bilgilere (http://www.otomotivtasarimyarismasi.com/ ve http://www.otomotivprojepazari.com/) adreslerinden ulaşılabilmektedir.

designer David Meister
lous vuitton speedy The Gift Of Fashion From The Sea

What is the design philosophy that you maintain while design
Chanel EspadrillesLocal style blogger launches vintage handbag line
Paylaş