Türkiye'de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Arttırma Projesi (RACE)

24 Haziran 2012

 Kasım 2011’de başlayan ve Ekim 2013’te bitirilecek olan, engelli bireylerin açık işgücü piyasasına girmeleri ve böylece daha fazla bağımsızlık ve özgüven kazanmalarını sağlama çabası içindeki 5 farklı ülkeden ortakları bir araya getirmiş iki yıllık bir projedir. Engelli bireylerin açık işgücü piyasasında istihdam edilmeleri, eşit hak ve fırsatlardan yararlanan tam ve aktif Avrupa vatandaşları olarak topluma katılımlarına yönelik önemli bir adımdır.

 
Projeden oluşacak genel kazanç aşağıdadır:
Mesleki eğitim ve öğretim alanında çalışan eğiticilerin, danışmanların, yöneticilerin, alan sorumlularının ve politika yapıcıların, engelli bireylerin yaşam boyu öğrenme fırsatlarına, ilave eğitimlere ve kapsayıcı istihdama entegrasyonuna odaklanarak, engellilerin açık işgücü piyasasına aktif katılımlarını sağlamalarında yardımcı olmaktır.
Pilot eğitimler
İtalya ve Türkiye’de toplam 6 tam günlük yüz yüze eğitimler organize edilecektir. Pilot eğitimler için doğrudan hedef gruplar, mesleki eğitim ve öğretim alanında çalışan eğitmenler, kariyer planlaması/işe alım danışmanları, yöneticiler, şirketlerde üretim hattı şefleri ve engelli bireyleri istihdam eden veya istihdam etmeyi planlayan kamu mercileridir. Eğitim kurslarının genel amacı, Türkiye’deki ve İtalya’daki işverenlere ve mesleki eğitim sağlayıcılara destekleyici istihdam konusunda rehberlik sağlamaktır. Daha spesifik olarak, Türkiye ve İtalya’daki paydaşlar, gelecek politikalar için karar vermekte onlara yardımcı olacak en iyi uygulamalara, destekleyici istihdam modeline ve AB ağına erişebileceklerdir. Destekleyici istihdam konusunda farkındalık ve somut faydaları sadece Türkiye ve İtalya’yı etkilemekle kalmayacak aynı zamanda bütün ortak ülkelerle diğer AB ülkelerine de erişecektir.
Eğitim iki aşamada gerçekleşecektir:
İlk aşamada ulusal ve uluslararası uzmanlar katılımcılara destekleyici istihdam müfredatı temelinde eğitim vereceklerdir;
İkinci aşama, destekleyici istihdama uygun bir değişim yönetiminde ihtiyaç duyulan gerekli adımların üzerine odaklanacaktır. Bu oturumlar esnasında, katılımcılara farklı görevlendirmeler, destekleyici istihdamın muhtelif alanlarda uygulanması vasıtasıyla pratik yapma ve test imkânı sunulacaktır. Uzmanlar katılımcılara oturumlar süresince yardımcı olacak, sonuçları değerlendirecek ve pilot eğitimler konusunda geri bildirim sağlayacaklardır.
Eğitim verildikten sonra, katılımcılar farklı bireylerin yönetimi konusunda projenin nihai amaçları için kullanılacak geniş bilgi ve deneyim kazanmış olacaklardır. Eğitim, yöneticiler ve kilit personel konumundaki profesyonellerin Destekleyici İstihdam kavramını yerleştirmelerini ve engelli bireyleri açık iş piyasasında desteklemelerini mümkün kılacaktır.
Yüz yüze eğitimin gözden geçirilmesi:
Destekleyici Eğitim
Destekleyici istihdam ve altında yatan bakış açısı
Bireylerin kariyer planlamak ve geliştirmekte desteklenmesi
Destekleyici istihdamı işverenlere benimsetmek
İş bulmayı desteklemek
Başarılı iş ilişkilerini desteklemek
Başarılı Destekleyici İstihdam
Uygulamaları için Değişim Yönetimi
Değişimi anlamak
Paydaş analizi
Değişimin insan yönüyle baş etmek: direnç
İşletmelerde etkin etkileşim
Paydaşları yönetmek
Uygulamayı planlamak: Destekleyici istihdam için değişim yol haritası
 
Eğitimler aşağıdaki tarihlerde gerçekleşecektir:
Eğitim tarihleri: 21-22-23 Şubat (1. bölüm) ve 6-7-8 Mart 2013 (2.bölüm)
Eğitim dili: 1. bölüm-İngilizce (kısmi Türkçe tercüme destekli), 2.bölüm-Türkçe
Eğitim yeri: Kocaeli (adres ve eğitim saatleri hakkında başvuru sonrası bilgi sunulacaktır)
Eğitim ücreti: Ücretsiz
Katılım: En az 15 en fazla 25 katılımcı olması hedeflenmektedir. Lütfen ekteki başvuru formunu doldurup info@crmconsulting.net adresine yollayınız veya 0262 322 68 25e fakslayınız.

Daha fazla bilgi için lütfen www.engelliyeistihdam.org‘u ziyaret ediniz.

Başvuru Formu: uploaded/file/dila/Basvuru formu_RACE.doc

 

 

Paylaş