UNCCD COP 12: Ankara Girişimi

Paylaş

Sayın Üyemiz,

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 194 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin 12. Taraflar Konferansı’nın (UBCCD COP 12), 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacağı hatırlatılmış olup; bu konudaki değişik platformlarda çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Türkiye’nin ev sahibi ülke olarak bu konferansa ait temel bir politik belgeye, vizyon belgesine ihtiyacı olduğu; bunun ülkemiz açısından öncelikli konuları, bundan sonra neler yapılması gerektiği ve bunların nasıl yapılması gerektiği konusunda bir ana strateji şeklinde ortaya koyulması gerekliliği ifade edilmiştir.

Bununla ilgili Bakanlıkça hazırlanan metinler ekte bilginize sunulmuştur. Türkiye’nin Taraflar Konferansı ve Çölleşme ile ilgili ana politika çerçevesini oluşturacak bu metinlerin aşağıda yer alan üç temel soru göz önünde bulundurularak incelenmesi gerekmektedir.

·         Ülkemizin tüm öncelikleri, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları bu belgeye eklenmiş midir?

·         Bu girişimin sürdürülebilirliği nasıl sağlanacak?

·         Hangi ülkelerle, hangi kurumlarla hangi şartlarda işbirliği yapılabilir?

Bilgilerinizi ve ekte yer alan metinlerin incelenerek bu konudaki görüş ve önerilerinizin en geç 23.03.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar TOBB’a yazılı olarak, ayrıca kadri.tastan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

EK: Ankara Girişimi metni