Üyelerimize Gümrük Kanunundaki değişiklikler hakkında önemli duyuru.

25 Haziran 2013

Gümrük Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun hükmünde kanunnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni hükümler uyarınca,
Şubat-Mart 2013 tarihinde yapılacak olan ancak ertelenen seçimler nedeniyle verilmiş olan yetki belgelerinin, yeniden ticaret sicili memurluklarına ibraz edilmesi (toplu olarak ibraz edilmesi mümkündür.) ve yetkileri devam edenlerin “yetkinin devam ettiği” ibaresi ile onaylanması halinde, Mayıs- Haziran 2013 tarihinde yapılacak oda ve borsaların organ seçimlerinde kullanılması mümkün olacaktır.

Seçilmede aranacak tüzel kişi temsilcilerinin seçim tarihinden önceki altı aydır. Yetkili olma şartı mayıs-Haziran 2013 tarihlerinde yapılacak organ seçimlerine münhasır olmak üzere aranmayacaktır.

Ayrıca TOBBnin girişimleri ile işletmelerin kullanacakları kredilerde eşin kefaletine ilişkin değişiklikte anılan Kanunun 77 nci maddesi ile düzenlenmiştir.

duy1

 

duy2

 

duy3

Paylaş