Yeni Teşvik Paketi Bilgilendirme Toplantısı

3 Haziran 2012

Yeni Teşvik Paketi olarak bilinen ve 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karar gereği yatırımlarda uygulanacak olan Devlet Yardımları;

·         Genel Teşvik Uygulamaları,
·         Bölgesel Teşvik Uygulamaları,
·         Büyük Ölçekli Yatırımlar ve
·         Stratejik Yatırımlar
şeklinde uygulanacak olup, seçilen teşvik modeline göre uygulanacak “destek” unsurları değişiklik göstermektedir.
Yeni Teşvik Paketinde verilen desteklerden maksimum düzeyde faydalanılması için, yatırımların % 10’nun gerçekleştirilmesi şartı ve bunun için verilen sürenin 31.12.2013 tarihinde tamamlanacak olması yatırımcılarımız açısından önem arz etmektedir.
Yatırıma başlama ve muafiyetlerden faydalanma sürelerinin kısa olması nedeniyle, Kocaeli Sanayi Odası Çözüm Merkezi kapsamında, 5 Ekim 2012 Cuma günü saat 14.00’da Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası Konferans salonunda bir seminer düzenlenecektir. Katılım için isim bildirmeniz yeterlidir.
PROGRAM
 
5 EKİM 2012 CUMA
KOCAELİ SANAYİ ODASI, KONFERANS SALONU

13.45                                 Kayıt
 
14.00                                 A. Cemil ALADAĞ – Mehmet İNANIR
                                         KOCAELI SANAYI ODASI ÇÖZÜM MERKEZI
                                         Yeni Teşvik Kanunun tanıtılması ve Kocaeli Bölgesinde                                                              uygulama esasları
                                        
                                         Soru-Cevap
 
17.00                                 Kapanış
 
LCV: Yasemin Nur Yüce – (0 262) 315 80 67, e-posta: arastirma@kosano.org.tr
Paylaş