Yerli Malı Belgesi Görüş Talebi

22 Haziran 2012

İlgi: Kamu İhale Kurumu’nun 11.10.2012 tarihli, 17680 sayılı yazısı

İlgi yazıda, Odamıza başvurusu bulunan bir firmanın daha belirgin ve uygulanabilir yerli malı kriteri belirlenmesi talebinin değerlendirilmesine yönelik olarak Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereği Odamızın da dahil olduğu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak yerli malı olarak kabul edilecek mallar ve yerli malı düzenlenmesine ilişkin esasların belirlendiği, Genel Tebliği’nin 6.2.4’üncü maddesinde yer alan bu esaslarda sanayi ürünlerinin yerli malı kabul edilebilmesi için “Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalar tarafından üretilmesi ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen son esaslı işçilik eyleminin Türkiye’de yapılmış olması” (*) koşulu arandığı, kurumlarınca sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilmesine ilişkin esasların değiştirilmesi durumunda dikkate alınacak hususların belirlenmesine yönelik çalışmanın başlatılmış olduğu, buna ilişkin Odamız görüşlerinin en kısa sürede kendilerine iletilmesi talep edilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 6.2.4 maddesine ilişkin varsa görüşlerinizin en geç 13.11.2012 tarihine kadar Odamıza (Fax:  0262 321 90 70) iletilmesini rica ederiz.
(*) Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne ulaşmak için: http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=825&lst=DuyurularListesi linkinden yararlanabilirsiniz.
Paylaş