YETEN Veri Girişleri

18 Ağustos 2020

Sayın Üyemiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen yazıda,

Yürütmekte oldukları Savunma Sanayi Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi kapsamında savunma sektöründe faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşların ilgili finansal, insan kaynağı, ürün, üretim ve test alt yapısı gibi bilgilerin toplandığı, yeteneklerinin sınıflandırıldığı, ihtiyaç hasıl olduğunda istenen verilere göre raporlama imkanı sunma yeteneğine sahip bir uygulama yazılımı geliştirildiği bildirilmektedir.

YETEN Projesi ile, savunma-havacılık alanında ihtiyaç duyulacak her türlü sanayi ürün ve hizmetlerinin yerli ve milli sanayimizin eliyle azami ölçüde yurt içinden karşılanması için mevcut sanayinin kapasitesinin ayrıntılı olarak görülmesi,açık teknoloji alanlarının belirlenmesi, sanayi içinden potansiyel firma önermesi yapabilmesi ve teknoloji transferi ile belirlenmesi, sanayi içinden potansiyel firma önermesi yapabilmesi ve teknoloji transferi ile yurt içinde imal edilecek olan kalemlerin (ürünlerin) belirlenerek sınıflandırılması, geri planda kalmış ancak faydalı olabilecek potansiyel firmaların ortaya çıkarılması amacıyla yapay zeka fonksiyonları ile güçlendirilmiş bir karar destek sisteminin kurulması da hedeflenmektedir.

YETEN, firma, kurum vb. veri girişlerine  açılmıştır.

YETEN’in veri giriş portalının devreye girmiş olması sebebiyle daha önce üye firma/kurum/kuruluşlarımızın veri girişlerini yapmış olduğu ‘’Sanayileşme Portali’ devre (kullanım) dışı bırakılmış ve hali hazırda Sanayileşme Portalına kayıt yaptırmış olan firmalarımızın bilgileri YETEN’e aktarılmış olup YETEN’e yapılacak ilk kayıt akabinde görülebilecektir.Firma/kurum/kuruluşlarımızın ürünleriyle sözleşmelerinin Ürün Kütüphanesi bölümünde,yetenekleriyle Sanayileşme Planlarında veya Çözüm Ortağı Listelerinde yer alabilmeleri,kredi ve benzeri desteklerden yararlanabilmeleri için Sanayileşme Portaline kayıtlı olmaları şartı bu aşamadan sonra YETEN’e kayıtlı olma şartı olarak değişmiştir.

YETEN’in yukarıda belirtilen kabiliyetleri en etkin şekilde icra edebilmesi ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerde doğru alanlarda görev alabilmeleri için firmalarımızın bilgilerini ilk etepta  14.08.2020 tarihine kadar eksiksiz olarak doldurmaları ve ilerleyen zamanlarda (6 aydan kısa olmak şartı ile belli periyotlarda) sürekli güncel tutmaları gerekmektedir.

YETEN, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile entegre çalışacak olup,bu kapsamda EYDEP ön değerlendirme ve değerlendirme faaliyetleri YETEN yazılımı üzerinden gerçekleştirecek ve YETEN’e kaydı olmayan ve belirli bir süre içerisinde verileri güncellenmiş firma/kurum/kuruluşlar EYDEP programı kapsamında değerlendirilemeyecektir.

Bu kapsamda, ilgili firmalarımızın YETEN’e kayıt olabilmeleri için en az bir personelini “YETEN Sorumlusu” olarak belirlemeleri ve belirlenen personelin yeten.ssb.gov.tr web adresi üzerinden e-devlet ile aşağıda yer alan YETEN Kayıt Kılavuzunu esas alarak YETEN’e giriş yapmaları gerekmektedir. Akabinde kullanıcıya e-posta ile başvuru durum bilgisi iletilecek olup, aşağıda yer alan YETEN Kayıt Sonrası Kılavuzu esas alınarak yeten.ssb.gov.tr web adresi üzerinden Portalın tüm fonksiyonlarında verilerini güncelleyebilecek/yeni veri girişi yapabileceklerdir.

Bilgilerinize sunarız.

YETEN Kayıt Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

YETEN Kayıt Sonrası Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş