6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında” Bilgilendirme

13 Haziran 2014

Sayın Üyemiz,

6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında” Kanunun 5174 sayılı TOBB Kanununa eklenen Geçici 18. Madde gereği 31 Ekim 2014 öncesi dönemlere ait borçlarınız ile ilgili taksitlendirme ve indirim imkânı sağlanmıştır.

Kanundan yararlanmak istemeniz durumunda en geç 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurmanız gerekmekte olup, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örnek dilekçeler ekte sunulmuştur.

Önemle bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Ek 1- 6552 Sayılı“Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında” Kanunun  Geçici 18. Maddesi

Ek  2- Peşin ödeme talep dilekçesi

Ek  3- Taksitli ödeme talep dilekçesi

Paylaş