Yazar arşivleri:

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 yılı ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmesinde, “Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık yüzde 2.8 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 geriledi. Ağustos’ta ihracatımız da hız kesmişti. Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın ve yatırım malları ithalatının uzun zamandır azalıyor olmasının etkilerini sanayi üretiminde görmeye başladık.” dedi.

Sanayi üretim endeksinin ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, bu gerileme ile üçüncü çeyrekte ekonomide daralma görülebileceği ihtimalinin oluştuğunu belirterek, “Eylül ayında sanayi, üretiminin toparlanmasını umut ediyoruz.” dedi.

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, ara malı ve sermaye malı üretiminin önemini vurgulayarak, “Ağustos ayında ara malı imalatı aylık yüzde 2.9 ve yıllık yüzde 6.5 azalmış. Sermaye malı üretiminde de aylık yüzde 5.2, yıllık yüzde 5 gerileme olduğunu görüyoruz. Ara malı ve sermaye malı üretiminin azalıyor olması istediğimiz bir tablo değil.” dedi. Zeytinoğlu ayrıca imalat sanayinde de aylık yüzde 2.7, yıllık yüzde 3.3 daralma olduğunu söyledi.

Bu yazı Haber, Manşet kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

9. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı desteğiyle, Etiyopya Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat İşleyiciler ve İhracatçılar Birliği (EPOSPEA) tarafından 9. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı’nın 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Sheraton Addis Hotel, Addis Ababa Etiyopya’da düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, etkinliğe ilişkin güncel bilgilere http://www.epospeaeth.org/ web adresinden
ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısının, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eşbaşkanlığında 11-12 Kasım 2019 tarihlerinde Konakri’de düzenleneceği bildirilmiştir.

Türkiye-Gine ilişkilerine dair görüşlerinizin ve varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerinizin 7 Ekim 2019 tarihine kadar Odamıza (iletisim@kosano.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Başvuruları

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Başvuruları” konu yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

18/4/2006 Tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 22/02/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)” 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2006 yılından bu yana uygulanan söz konusu program kapsamında ilimiz tarımsal sanayisine önemli katma değer sağlanmıştır. İlimize ayrılan ödeneğin tamamının kullanılabilmesi ve amacına uygun yatırımların gerçekleştirilebilmesi ve uygunluk kriterlerini sağlayan azami sayıda başvuru alınabilmesi için bilgilendirme ve yayım çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Proje başvuru süresi “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/41) 26 Eylül 2019 tarih ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ;60 gün başvuru süresi 105 gün olarak değiştirilmiştir. Projelerin internet üzerinden başvurusu için son tarihi 14 Kasım 2019 dur.

 

KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu Hakkında

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını yorum katmaksızın ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna yönelik bilgiyi sağlamak amacıyla “İşletme Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve e-Devlet Kapısı üzerinden işletmelerimizin istifadesine sunulmuştur.

Söz konusu rapor, sadece işletmeyi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup İşletme Künyesi, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman bölümlerinden oluşmaktadır. Veriler üzerinden Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre sektör ortalamaları hesaplanarak, grafikler marifetiyle işletmenin kendisini sektörü ile karşılaştırmasına imkan sağlanmaktadır.

Irak Yenilenebilir Enerji Forum ve Konferansı

Sayın Üyemiz,

TOBB’ dan alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın Irak Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğinden aldığı Nota’ya atfen; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) firması Creative Channel’ın Bağdat Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Merkezi işbirliğinde, Irak Cumhuriyeti Elektrik Bakanlığının koordinasyonunda, 24-26 Mart 2020 tarihleri arasında, Uluslararası Bağdat Fuar alanında “Irak Yenilenebilir Enerji Forum ve Konferansı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu konferansa ilişkin olarak, mohammed@creative-channel.com, dhulfiqer_ali@creative-channel.com eposta adreslerinden veya www.creative-channel.com internet adresinden detaylı bilgi alınabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Pakistan – Görüş Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile muhatabı Pakistanlı Başbakan Danışmanı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde ikili görüşme gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, görüşme kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.

Konuya ilişkin varsa tespit, görüş ve önerilerinin, Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere, 15 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Fazla Mesai İşlemleri Hk. (2019/38 Sayılı Genelge)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, “Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla 2019/38 Sayılı Genelge’nin hazırlandığı,

Söz konusu Genelge kapsamında ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için 2019/38 sayılı Genelge ekli listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlüler tarafından yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu,” belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Fas/Korunma Önlemi Soruşturması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından “Kaplamalı Ahşap Paneller” (4410.11.20.11,  410.11.20.19, 4410.11.20.90, 4410.11.30.11, 4410.11.30.19, 4410.11.30.90, 4410.19.92.11, 4410.19.92.19, 4410.19.92.90, 4410.19.93.11, 4410.19.93.19, 4410.19.93.90 Fas Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2019 tarihinde Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime
göre, anılan ülke tarafından global kota uygulamasına gidilmiş olup 20 Eylül 2019 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında 26.460.000 kg, 1 Ağustos 2020 – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 29.106.000 kg ve 1 Ağustos 2021 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 32.016.600 kg ürün vergisiz olarak Fas’a ihraç edilebileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, belirtilen tarihler arasında belirlenen söz konusu kotaların aşımı durumunda ise kilogram başına 1,6 dirhem ek vergi alınacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Ayhan Zeytinoğlu, cari dengedeki iyileşmenin ağustosta da beklentilerle uyumlu devam ettiğini belirterek, “Ağustosta cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, yıllık cari fazla 5.1 milyar dolara yükseldi. Bu gelişmede hizmetler gelirlerindeki rekor artış etkili oldu.” dedi.  Zeytinoğlu cari fazla verilmesini çok olumlu bulduğunu vurgulayarak, “Bunun orta ve uzun vadede kredi notumuza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmesinde, “Dış ticaret tarafında artık baz etkisinin kalktığını görüyoruz. Ancak turizm gelirlerindeki artışların olumlu etkisinin devam edeceğini bekliyoruz. YEP’te 2019 yılı cari açık/GSYH oranı yüzde 0,1 olarak hedeflenmişti. Yılı bu hedefle uyumlu tamamlayacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Finans hesabına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Finansman tarafına baktığımızda ağustos ayında, portföy yatırımlarında 1.3 milyar dolar net çıkış, doğrudan yatırımlarda ise 825 milyon dolar net giriş oldu.” Açıklamasını yaptıktan sonra, ocak-ağustos dönemine ilişkin değerlendirmesinde, “İlk sekiz aylık dönemde, doğrudan yatırımlarda 4.6 milyar dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarındaki net girişlerin 338 milyon dolar ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Aynı dönemde resmi rezervlerde 4.2 milyar dolar artış var. Geçen yılın aynı döneminde resmi rezervler 13.4 milyar dolar azalmıştı.” dedi.

Bu yazı Haber, Manşet kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.