Duyurular ve Haberler

26 Haziran 2015

Jean Monnet Burs Programı 2015-2016 akademik yılı başvuruları başladı!

Jean Monnet Burs Programının 2015-2016 akademik yılına ilişkin başvurular 26 Ocak 2015 tarihinde başlamış olup 6 Mart 2015 tarihine kadar devam edecektir.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 2015-2016 akademik yılında 210 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

  • Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)
  • Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar)
  • Üniversitelerin akademik veya idari personeli
  • Türkiye’deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.

2015-2016 akademik yılı duyurusunda başvuru şartları ile değerlendirme ve yerleştirme süreçlerine ilişkin çok önemli değişiklikler yapıldığından duyurunun baştan sona dikkatlice okunması önemle tavsiye edilmektedir.

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz:

Duyuru metni 2015-2016
Başvuru formu 2015-2016 (Başvuruda kullanılacak form)
Başvuru formu 2015-2016 (Türkçe form-örnek)
Diğer Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuru esnasında kullanılmasına gerek yoktur.)

AB – ABD Arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP)

AB ile ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması ya da kısaca TTIP olarak bilinen bir ticaret ve yatırım anlaşması müzakere edilmektedir.

Söz konusu anlaşma ile ilgili İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından hazırlanan belgeleri aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

TTIP – Yatırımcı Devlet İhtilal Halli Mekanizması – Aralık 2014

TTIP Müzakereleri Son Durum – Mart 2014

TTIP Şeffaflık Değerlendirmesi – Ocak 2015

Avrupa Kültür Başkenti Bilgilendirme Toplantısı: 13.02.2015

Avrupa Birliği’nin bir girişimi olan Avrupa Kültür Başkentleri girişimi, ilk defa 1985’te uygulanmaya başlamıştır. Geçen yıllarla birlikte bu girişim, hem içeriği hem de ölçeği bakımından Avrupa’nın en iddialı kültür projelerinden biri halini almıştır. Bu girişimin amacı, Avrupa’daki kültür çeşitliliğini kutlarken bu çeşitliliğin taşıdığı ortak noktaları vurgulamak; böylelikle, karşılıklı anlayışı ve kültürlerarası diyalogu desteklemek ve vatandaşların ortak bir kültürel alana aidiyet hissini arttırmaktır.

Avrupa Kültür Başkenti olmak aynı zamanda, kentlerin uzun vadeli sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayabilir; çünkü bu unvan, bu kentler ve kentlerin yer aldığı bölgeler açısından, kendilerini yeniden yaratmak, kültür hayatlarına yeni bir nefes katmak, yaratıcılıklarını geliştirmek, hem Avrupa hem de uluslararası düzeyde imaj düzeylerini yükseltmek ve sosyal uyumu desteklemek açısından güçlü bir araç görevi üstelenebilmektedir.

2021 yılında, aşağıda belirtilen AB üyeliğine aday/potansiyel aday ülkelerdeki kentlerden birisi bu seçkin unvanın sahibi olacaktır: Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, İzlanda, Karadağ ve Sırbistan.

Yarışma 23 Aralık 2014 tarihinde başvuru çağrısının yayınlanması ile başlamıştır.

İlgilenen kentlerin bu çağrıyı dikkatle okuyarak en geç 23 Ekim 2015 tarihine kadar başvurularını yapmaları rica olunur: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm

Komisyon 13 Şubat 2015 tarihinde Brüksel’de (70 Joseph II cadde, 1000 Brüksel) bir bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Toplantı dili İngilizce olacak tercüme hizmeti sunulmayacaktır. İlgilenen kentler EAC-ECOC@ec.europa.eu adresine 30 Ocak 2015 tarihine kadar e-posta göndererek kayıt olabilirler. Her kent için en fazla iki temsilci katılabilir. Katılım ücretsiz ve mevcut yer kapasitesiyle sınırlıdır.

“Avrupa Kültür Başkentleri”yle ilgili daha fazla bilgi için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm

2015 Yılı Avrupa Kalkınma Yılı Olarak İlan Edildi

2015 yılı “Bizim dünyamız, bizim onurumuz, bizim geleceğimiz” sloganıyla ‘Avrupa Kalkınma Yılı’, ilan edildi. Bilindiği üzere, 2015 yılının kalkınma yılı olarak ilan edilmesi girişimi, AB vatandaşlarını AB’nin kalkınma ve işbirliği politikasına ilişkin bilgilendirmek ve kamuoyunun katılımını güçlendirmek amacıyla Letonya’da bir sivil toplum örgütü tarafından geliştirilmişti. Aynı zamanda 2015’in Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (Millennium Development Goals – MDGs) ulaşmak için hedef yıl olarak belirlenmiş olması da, 2015’in kalkınma yılı olarak ilan edilmesinde önemli bir rol oynadı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından 2015 Avrupa Kalkınma Yılının açılış töreni konumasına ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Kültür Başkentleri Belirlendi

Avrupa Kültür Başkenti, Avrupa Birliği tarafından periyodik olarak her yıl belirlenen kent veya kentlere verilen unvandır.Seçilen kentin kültürel yaşamını ve kültürel gelişimini sergilemesi için oldukça iyi bir fırsattır. Bu kentler, uluslararası platformda kendi kültürlerine has özellikleri sergilemeleri için bir takım değişimler yaşamaktadırlar.

2018’e kadar olan avrupa kültür başkentleri ise şu şekilde belirlendi:

  • 2015 – Mons (Belgium) and Plzeň (Czech Republic)
  • 2016 – Donostia-San Sebastián (Spain) and Wrocław (Poland)
  • 2017 – Aarhus (Denmark) and Paphos (Cyprus)
  • 2018 – Leeuwarden (Netherlands) and Valetta (Malta)
  • 2019 – Italy and Bulgaria (şehir seçimlerine ilişkin yarışmalar hala devam ediyor)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Paylaş