Kocaeli Sanayi Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

14 Haziran 2015

Proje üretimine ağırlık vereceklerini söyleyen KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu;

Horızon 2020’de üniversite sanayi işbirliği ile çok daha aktif olacağız

Kocaeli Sanayi Odası’nın Mayıs ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KSO Meclis Toplantısı’nda KSO ve ABİGEM olarak bu kapsamda bir çalışma başlatacağız.” şeklinde sözlerine başlayan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Sanayicilerimizi en iyi şekilde bilgilendirip, üniversite işbirliğini de sağlayarak 1 milyar Euro olarak belirlenen destek limitinin alınarak kullanılması konusunda yardımcı olacağız.” dedi. KSO Meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Yurdal Şahin, “Ülkemizde Yatırımcılara Uygulanan Teşvikler ve Uygulama Sonuçları” konulu sunum yaptı.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda, Türkiye’nin proje üretimindeki yetersizlik nedeniyle AB ile yürütülen Çerçeve Programları’ndan katkısının karşılığı olan finansman desteğini alamadığını söyleyen KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB’nin önümüzdeki döneme ilişkin yeni araştırma ve yenilik çerçeve programı projesi olan HORIZON 2020’de üniversite sanayi işbirliği kampanyası başlatarak aktif olacaklarını, Türkiye’nin katkı payı karşılığı finansmanı sağlamasına da yardımcı olacaklarını açıkladı.

Ayhan Zeytinoğlu sanayicilerin proje üretimine aktif olarak katılmalarını isteyerek, ”HORIZON 2020 yani UFUK 2020, 80 Milyar Euro’luk bir AB ARGE destekleme programıdır. Türkiye olarak bu projeye; 451 Milyon Euro’luk katkıda bulunduk. Sanayi Bakanımız; AB Çerçeve Programlarına ülkemizin katılımının hala çok yetersiz olduğunu ve sanayicilerimizin bu destek programlarına mutlaka başvurmalarını istediğini belirtti.

KSO ve ABİGEM olarak bu kapsamda bir çalışma başlatacağız. Sanayicilerimizi en iyi şekilde bilgilendirip, üniversite işbirliğini de sağlayarak 1 milyar Euro olarak belirlenen destek limitinin alınarak kullanılması konusunda yardımcı olacağız.” şeklinde konuştu.

Ayhan Zeytinoğlu’nun verdiği bilgilere göre programdan yararlanmak isteyen sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, bireysel araştırmacılar, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar doğrudan Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunabilecekler. Çevre, enerji, gıda, sağlık, güvenlik, sosyal bilimler, ulaşım, nanoteknoloji, ileri malzemeler, imalat, uzay, üretim, biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojilerini kapsayan projeler destek görecek. Enerji verimli binalar, robot bilim, fotonik, 5G gibi alanlarda gerçekleştirilecek kamu-özel ortak programlarına da katkı sağlanabilecek.

Yolsuzlukla Mücadele

Kısa bir süre önce B20’nin 6 çalışma grubundan birisi olan Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu Başkanlığı’nı üstlenen Ayhan Zeytinoğlu bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. (KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun konuşma metni için tıklayınız)

Şahin,” Türkiye’de Yatırım Teşvik Sistemi”ni Anlattı

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr.Mehmet Yurdal Şahin, “Türkiye’de Yatırım Teşvik Sistemini “ anlattı. Yaklaşık 1,5 saati aşan konuşmasında Dr.Şahin, Teşvik Sisteminin 19 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini vurgulayarak, Teşvik Sisteminin hedeflerini  “Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerinin artırılması”,”Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta –ileri teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi”, “En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin arttırılması,” Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması “, Üretimin ve İstihdamın arttırılması”, Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi” olarak sıraladı.

Dr.Mehmet Yurdal Şahin’in sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş