Kocaeli Sanayi Odası, Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

14 Haziran 2015

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ocak ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının konukları, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç oldu.

Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda ekonomik değerlendirmelerde bulunarak, işsizlik oranlarına değindi. Sözlerine, ithalat, ihracat, bütçe, ÜFE ve TÜFE oranları ile devam etti. KSO Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU’nun tam konuşma metni için tıklayınız.

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram kurumu hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasına, abone sayı ve türleri, içme suyu bilgileri, arıtma tesisi işleten sanayi kuruluşları, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri ve atık su arıtma tesis durumları ile su kullanım miktarları, sanayi su fiyatları, UV sistemi yapısı, çıkış suyu ve geri kazanım suyu tarifesi hakkında bilgi vererek devam etti. Kuraklıkla Mücadelede İSU Uygulaması hakkında bilgi vererek, Meclis Üyelerinin sorularını cevapladı.
Sunum 1  Sunum 2

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, ÇED Yönetmeliği hakkında bilgi aktarımında bulundu. Konuşmasına “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” konulu sunumuyla devam eden Aytaç, çevrimiçi çevre izinleri ve önceki uygulamaya göre avantajları,  geçici faaliyet belgesi başvuru süreci, eski ve yeni FGB alma süreçleri ve emisyon konulu çevre izni için sisteme yüklenen belgeler hakkında bilgi vererek, Meclis Üyelerinin sorularını cevapladı.
Sunum 1 Sunum 2

Paylaş