Kocaeli Sanayi Odası’nda Düzenlenen Mevzuatlar Kapsamında Atık Yönetimi ve İzin/Lisans Uygulamaları Seminerine Yoğun İlgi

27 Haziran 2014

Odamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile “Mevzuatlar Kapsamında Atık Yönetimi ve İzin/Lisans Uygulamaları Semineri27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi nedeni ile konferans salonunun yeterli gelmediği seminerde katılımcıların bir kısmı fuaye alanına alındı.

 Kocaeli Sanayi Odasında düzenlenen bilgilendirme seminerine ticari ve sanayi kuruluşların yanı sıra, çevre konusunda faaliyet gösteren danışmanlık firmaları, belediyeler ve bu konuda faaliyet  gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Bilgilendirme Toplantısının açılış konuşmasını yapan KSO Genel Sekreter Yardımcısı Elif BİLGİSU, Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için çevre ve İSG konularının diğer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı.

Bilgisu, “Çevre konusunda sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılmasına Kocaeli Sanayi Odası olarak çok önem verdiklerini belirterek; “Çevre konusunda üyelerimize yönelik olarak çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak eğitimler, paneller ve seminerler düzenliyoruz. Üyelerimize çevre konusunda daha fazla yardımcı olabilmek adına İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, OSB Müdürlükleri, Meclis Üyeleri ve özel sektör temsilcileri katılımı ile Çevre Komisyonu’nu oluşturduk.  Bu komisyonda İlimizin çevre konusundaki eğitim ihtiyaçları, sorunları, çözüm önerileri ve projeleri masaya yatırılarak tartışılmaktadır.” dedi.

Bilgisu, Kocaeli Sanayi Odası’nın “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” ve Çizgiüstü Sektörel Performans Ödülleri” organizasyonları konusunda katılımcıları bilgilendirerek konuşmasına son verdi.

Açılış konuşmasının ardından Tükçev Dış İlişkiler Bölüm Sorumlusu İlkim YİĞİT, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Yiğit, “Tüketicinin korunmasına ilişkin hukuki mevzuat, tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını düzenler. Çevre hukukunun da hedefi, çevrenin kirletilmesinin ve doğal kaynakların ölçüsüzce tüketilmesinin önüne geçmek, tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamaktır. Tüketici hakları ile çevrenin korunması sorumluluğu kavramlarını birlikte değerlendirmek, bireyin ve toplumun hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkeler düzeyinde tüketici hak ve sorumlulukları ile çevreyi koruma bilincine ulaşmak amacıyla Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfını kurulmuştur” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin KILIÇ “KBB Ambalaj Atıkları Yönetimi Uygulamaları” konusundaki sunumunu yaparak, katılımcılara uygulamalar hakkında bilgi aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik Uzmanı Demirhan KÜÇÜK “Ambalaj Atıkları Yönetimi ve Uygulamaları” konusundaki sunumunu yaptı. Bakanlık yetkilisine, katılımcılardan özellikle ambalaj atıklarının bedelsiz olarak verilmesi konusunda sorular yöneltildi.

Veri Değerlendirme Şube Müdürlüğü’nün TABS- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi, MoTAT- Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi ve KDS-Kütle Denge Sistemi Uygulamaları konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Veri Değerlendirme Şube Müdürü Arzu NURAY katılımcıları bilgi aktardı.

Seminer; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ayşe Gül KILINÇ MENEKŞE “Çevre İzin/Lisans Uygulamaları” konusundaki sunumu ile son buldu.

Büyükşehir Modelinde Atık Yönetimi Sunumu için tıklayınız.

Ambalaj Atık Yönetimi Uygulamaları Sunumu için tıklayınız.

Atık Yönetiminde Çevrimiçi Uygulamalar (TABS, MOTAT, KDS) Sunumu için tıklayınız.

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Sunumu için tıklayınız.

Paylaş