Koronavirüs (Covid-19)’a Yönelik Alınan Tedbirler

Koronavirüs (Covid-19)’un neden olduğu küresel salgının ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak üzere alınan tedbirlere ilişkin alınan kararlar hakkındaki detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

İSTİHDAMA YÖNELİK TEDBİRLER

 • Kısa çalışma ödeneği desteğinde şartlar iyileştirilmiş olup 600 gün prim 450’ye, 120 gün aynı işyerinde çalışmış olma şartı da 60 güne inmiştir. Detaylar için tıklayınız.
 • Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır.
 • Asgari ücret desteği devam edecektir.
 • Koronavirüs nedeniyle iş ilişkilerinde işverenlerin alabileceği önlemlere (kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, yıllık izin, toplu izin, telafi çalışması, uzaktan çalışma vb.) ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

VERGİ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER

 • 1.9 milyon gelir vergisi mükellefine ‘koronavirüs salgını’ mücbir sebebiyle dönemi gelen vergi ödemesini öteleme imkanı sağlanmıştır. Mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilecek sektörleri görmek için tıklayınız.
 • KDV beyannamelerinin, BA/BS bildirimlerinin ve E-Defter beratlarının yüklenme süreleri ileriki tarihlere ertelenmiştir. Bilgi için tıklayınız.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 31429883-451.01 no.lu yazısı ile dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine ve vergi, resim, harç istisna belgelerine 6 ila 12 aya kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur. Süreç ve detaylarla ilgili bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Cumhurbaşkanının 21.03.2020 tarihli ve 2004 sayılı kararıyla, 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur. Karar metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2020 tarihinde yayımlanan, vergi uygulamaları konusunda alınan tedbirlerin yer aldığı duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine ve konuyla ilgili açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinin 30 Nisan’a uzatılmasının yanı sıra, ‘nafaka’ alacakları dışında tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulması ve ihtiyati haciz kararlarının dondurulmasına karar verildi.
 • Hazine tahsisli taşınmazlar üzerindeki ticari işletmelerden kira bedeli alınmaması veya indirim yapılması sağlandı.

İHRACATA YÖNELİK TEDBİRLER

 • Belirli coğrafyalara yapılan ihracatta gözlenen ‘geçici’ aksamalara bağlı olarak, bilhassa ihracatçımızın Eximbank’tan kullandırdığı reeskont 7,6 milyar dolarlık bir kredinin geri ödemesi ertelenirken ve vadeler uzatılırken, ihracat alacak sigortalarına yönelik olarak vade esnekliği ve vade uzatımlarında ek ücret talep edilmemesi imkanı sağlandı. Türk Eximbank tarafından yayınlanan bilgi notu için tıklayınız.
 • İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.

KAMU VE ÖZEL BANKALARIN DESTEKLERİ

 • Eş zamanlı olarak, kamu bankaları ve özel sektör bankaları da bireysel ve kurumsal müşterilerine 3 ay her türlü ödemelerini erteleme imkanını verdi. Tüm bankaların desteklerine ilişkin bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılmıştır.

TOBB DESTEKLERİ

 • Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan kapasite raporlarının geçerlilik süreleri 1 Mayıs 2020 tarihine uzatılmıştır.
 • Nefes kredisi ile ilgili hazırlık yapılmaktadır.

İŞYERİ ÖNLEMLERİ

 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı, işyerlerinde Covid-19 küresel salgınına karşı alınması gereken önlemler konulu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.