KSO’da Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Üretimde Enerji Verimliliği Sempozyumu Düzenlendi

27 Haziran 2015

KSO ve Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği (TÜRKOTED)  işbirliği ile “Kojenerasyon ve Trijenerasyon ile Üretimde Enerji Verimliliği Sempozyumu” 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen seminere TÜRKOTED Yönetim Kurulu Üyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, firmaların yetkilileri ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin açılışını yapan KSO Genel Sekreteri Memet B. Turabi konuşmasının ilk bölümünde Kocaeli ve Kocaeli sanayisi hakkındaki verileri katılımcılarla paylaştı. Turabi; konuşmasında “Enerji tüketimi sıralamasında ilimiz İstanbul ve İzmir’den sonra 3. sıradadır. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin 8. küçük ili olduğu düşünüldüğünde bu rakam oldukça dikkat çekicidir. Hepinizin bildiği gibi, ülkemizin ekonomi ile ilgili en önemli sorunlardan biri cari açıktır. Cari açığı oluşturan en büyük kalem de enerji ithalatıdır.” dedi.

Turabi; “Enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin, artan enerji talebini karşılayabilmek amacıyla yenilenebilir kaynaklardan azami ölçüde faydalanmak ve enerji verimliliğini artırmak konusunda yapacağımız hamleler öne çıkmaktadır.” diye ilave etti.

Moderatörlüğünü İZAYDAŞ Genel Müdürü ve KSO Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Saraç’ın yaptığı sempozyumda 4 konuşmacı sunumları ile yer aldı.

TÜRKOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın; “Üretimde Enerji Verimliliğinde Kojenerasyonun Önemi”, TÜRKOTED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Özdemir; “Kojen-Trijen Sistemlerinin Genel Tanıtımı”, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özalp; “Endüstriyel Kojenerasyon” ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Arıcan; “Bölgesel Isıtma için Kojenerasyon-Dünyadan ve Ülkemizden Örnekler” ile ilgili sunumlarını yaparak katılımcılarla bu konulardaki bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Ayrıca Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Toplantısı’na da KSO ev sahipliği yaptı. 

Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği

1998 yılında kurulan Türkiye Kojenerasyon Derneği’nin amacı, dünyanın en gelişmiş birleşik ısı ve güç üretim teknolojisi olan ve ülke ekonomisine büyük yakıt tasarrufu ve sera gazı emisyonlarının azalmasını sağlayan kojenerasyon (birleşik ısı/güç) teknolojisinin ülkemiz çapında tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla sempozyumlar, toplantılar ve konferanslar düzenlemektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, TÜSİAD, TÜBİTAK, İTÜ gibi çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları ve Ulusal Üyesi olduğu Avrupa Kojenerasyon Birliği (Cogen Europe) ile birlikte çalışmalar yapmaktadır.

Elektrik üretiminde enerji verimliliği için kojenerasyon sunumu için tıklayınız.

Türkiye’de üretim sistemleri, kojenerasyon, trijenerasyon ve teknolojiler sunumu için tıklayınız.

Birleşik ısı ve güç sistemleri – Kojenerasyon – Trijenerasyon sunumu için tıklayınız.

Bölge ısıtma sunumu için tıklayınız.

Paylaş