Odamız Organ Seçimlerine İlişkin Duyuru …

8 Haziran 2013

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun 03.04.2013 tarih ve 218 nolu kararı gereği Odamız Organ seçimleri süreci başlatılmıştır.

02.05.2013 Perşembe günü, Meslek Komitesi Üyeleri ve Meclis Üyelerinin Seçimi ile başlayacak olan Oda Organ seçimleri 09.05.2013 Perşembe Günü Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Birlik Genel Kurul Delege Seçimleri İle devam ederek 12 Mayıs 2013 Pazar günü sonuçlanacaktır.

Seçimlere ait İzmit Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin ilanı ek’tedir. İlan Seçimlere ilişkin yasal gerekleri ve Seçim Takvimini detaylı bir biçimde açıklamaktadır.

Seçimlerde oy kullanacak tüzel kişileri temsil edecek tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alacakları yetki belgelerini Seçim Sandık Kurullarına İbraz etmelidirler. (En fazla 90 gün önce alınmış olmalıdır.) Hakiki şahıslar ise kimlik kartı ile oy kullanabilirler. (Nüfus cüzdanı, Sürücü Ehliyeti)

Oda ve Borsa Üyelerinin Seçme ve Seçilme Haklarını Kullanabilmeleri için şirketin; sahibi, ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdürü, Murahhas Azası seviyesinde üst düzey Yöneticisi olmaları, Şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az 6 ay öncesini kapsaması şartı hükme bağlanmıştır.

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine seçilen tüzel kişiler, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren 1 gün içinde Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini Odaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği seçiminde oy kullanamaz.

Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri, seçimlerinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi tekrar tüzel kişiyi temsil edecekse ikinci bir Yetki Belgesi tanzim edilmesine gerek yoktur. Ancak, tüzel kişiler, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği için başka bir gerçek kişiyi Odaya bildirirlerse o gerçek kişi için yeniden bir yetki belgesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

Seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olması dileklerimizle bilgilerinize sunarız.

EK:
1- Kocaeli Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı İlanı
2- İZMİT YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ
3- GEBZE YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

SEÇİMLERİN YAPILACAĞI YER :
Kocaeli Sanayi Odası
Fuar İçi 41040
İZMİT / KOCAELİ


KOCAELİ SANAYİ ODASI SEÇİM TAKVİMİ

10-11-12 Nisan 2013 (Çarşamba-Cuma)
Listelerin(Seçme ve Seçilme)3 Tam İş Günü İlanı

13-14 Nisan 2013 (Cumartesi-Pazar)
Listelere Yapılan İtirazın İlçe Seçim Kurulu’nca İncelenmesi

15 Nisan 2013 (Pazartesi)
İlçe Seçim Kurulu’nca İtiraz Üzerine Verilen Kararın İtiraz Edene Tebliği

16-17-18 Nisan 2013 (Salı-Perşembe)
İl Seçim Kurulu’na İtiraz (3 Gün)

19-20-21 Nisan 2013 (Cuma-Pazar)
İl Seçim Kurulunun İtirazı İncelemesi (3 Gün)

22-24-25 Nisan 2013 (Pazartesi,Çarşamba-Perşembe)
Kesin Sonuçların 3 Tam İş Günü İçinde İlanı

2 Mayıs 2013 (Perşembe)
a) Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üye Seçimi – Hakim Gözetiminde
b) Meclis Asil ve Yedek Üye Seçimi – Hakim Gözetiminde

3 Mayıs 2013 (Cuma)
a) Geçici Seçim Sonuçlarının İlanı (1 Tam İş Günü)
b) İlçe Seçim Kuruluna İtiraz ve İncelenmesi (Aynı Gün)

4 Mayıs 2013 (Cumartesi)
a)İlçe Seçim Kurulunun İtiraz Üzerine Verdiği Kararın İlanı
(1 Tam İş Günü) İtiraz İncelemesi
b) İl Seçim Kurulu’na İtiraz (Aynı Gün)

5 Mayıs 2013 (Pazar)
İl Seçim Kurulu’nun İtirazı İncelemesi ve Kesin Kararı (1 Gün İçinde)

6 Mayıs 2013 (Pazartesi)
a) Tüzel Kişilerin Yetkili Temsilcisinin İsminin Bildirilmesi
b)Meslek Komitesi Başkanı ve Yardımcısının Üç Gün İçinde Seçilmesi (6-7-8 Mayıs 2013)

9 Mayıs 2013 (Perşembe)
a) Oda Yönetim Kurulu Başkanı Seçimi –Hakim Gözetiminde
b)Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi–Hakim Gözetiminde
c)Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi–Hakim Gözetiminde
d)Birlik Genel Kurul Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi–Hakim Gözetiminde
e)Meclis Başkanı ve Başkan Vekilleri Katip Üye Seçimleri

10 Mayıs 2013 (Cuma)
a) Seçim Sonuçlarının İlanı ( 1 Tam İş Günü)
b) Sonuçlara İlçe Seçim Kurulu’na İtiraz ve Sonuçlandırılması (Aynı Gün)

11 Mayıs 2013 (Cumartesi)
İlçe Seçim Kurulunun İtiraz Üzerine Verdiği Kararın İlanı
(1 Tam İş Günü) (Aynı Gün İl Seçim Kuruluna İtiraz)

12 Mayıs 2013 (Pazar)
İl Seçim Kurulunun İtirazı İncelemesi ve Kesin Kararı ( 1 Gün İçinde)

Organ Seçimleri, Fuar İçi 41040 İzmit/Kocaeli Adresindeki Kocaeli Sanayi Odası Hizmet Binasında Yapılacaktır. 

Paylaş