Kategori arşivi: Anasayfa

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Kocaeli Temsilcilik Ofisi Açılışı….

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Kocaeli Temsilcilik Ofisi Açılışı….

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile Kocaeli Sanayi Odası arasında yapılan protokol çerçevesinde İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Kocaeli Temsilcilik Ofisi Kocaeli Sanayi Odası’da hizmet vermeye başlayacaktır. Ofis açılışı İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ile ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’da kurulan ofiste Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde çalışan bir personel sorumlu olacak ve İstanbul’da bulunan dernek merkezi ve Ankara ofisi ile koordineli olarak çalışmalar yürütecektir.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği 1885 yılında Türk ve İtalyan iş adamlarınca kurulmuştur ve merkezi İstanbul’dadır. İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmekte olup aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 • Danışmanlık hizmetleri
 • Bilgi aktarımı
 • Ticari partner tespiti
 • Temporary Import / Export Management hizmeti
 • Sinai partner olanakları (Joint-venture)
 • İkili iş görüşmeleri organizasyonları
 • Yeni şirket kuruluşlarında müşavirlik ve yardım
 • Pazar araştırması
 • İtalyan ve Türk yatırımlarının promosyonu
 • İtalya’ya ve İtalya’dan çeşitli sektörlerde heyet organizasyonları
 • Karşılıklı enstitüsyönel ziyaret organizasyonları
 • Teknik seminer organizasyonları
 • Fuar hizmetleri (Türkiye ve İtalya’da)
 • Tercümanlık hizmetleri
 • Üyeler arası networking toplantı ve kokteyl organizasyonları

İhracat Satış Kampı Programı

İHRACAT SATIŞ KAMPI PROGRAMI 

Sayın Üyemiz,
Kocaeli Sanayi Odası Sanayi Destek Merkezi (SADEM) ve Doğu Marmara Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi (DM ABİGEM) öncülüğünde 2019 yılı İhracat Satış Kampı Programı hazırlanmıştır.
Program, ana hatlarıyla firmaların ihracatta var olan başarılarının arttırılması ve ihracatı olmayan firmaların ihracata başlamalarına odaklanmış bir içeriğe sahiptir. Programının firmalar için beklenen çıktılarından bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Firmalarda denetlenebilir bir ihracat satış sisteminin kurulması.
 • Müşterilere ulaşmak için detaylı pazar araştırması yetkinliği kazanmak.
 • Hedeflenen satışlara ulaşmak için planlı çalışma yetkinliği kazanmış çalışanlar.
 • İşletmelerin ürünleri için hazırlanmış İhracat Pazar Araştırması Raporları.
 • İşletmelerin ürünlerine müşteri olabilecek firmaların listeleri.
 • Müşteriler ile iletişimde kullanılacak konuşma ve e-posta taslakları.
 • 2019 yılı için Uluslararası Pazarlama Takviminin oluşturulması.
 • İhracat satışta görevli çalışanların verimliğini arttıracak ve yöneticilerin çalışan aktivitelerini takibini kolaylaştıracak Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi önerisi.
 • Teslim Şekilleri operasyonu ve Teslim Şekline uygun fiyat verme yetkinliği.
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerini uygulama yetkinliği.

Beklenen çıktılardan da anlaşılacağı üzere ana amaç çalışanlar ile yürütülen çalışmalar üzerinden firmanın Uluslararası Pazarlama Sisteminin güçlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için çalışanlar zaman çizelgesinde belirlenen tarihlerde Sanayi Odasında Danışman/Uzman eşliğinde gerçekleştirilecek Programa dahil olup diğer tarihlerde de kendi işleri ile birlikte danışmanın istemiş olduğu ödev, uygulama çalışması vb faaliyetlerini kendi işletmelerinden yürütebileceklerdir. Danışman/Uzman, firmaların ihracatına katkıda bulunmak adına 3 aylık bir süre zarfında firmaların çalışanlarına destek olacak, onlara yol gösterecek ve onlarla birlikte çalışacaktır. Bu süre sonunda firmaların süreçleri kendi başlarına yürütebilir duruma gelmeleri hedeflenmektedir.
 
Programın Süresi: İhracat Satış Kampı Programı 26 Adam/Gün Saat 09:30/14:30 olarak planlanmıştır. Katılım sınırlı sayıdadır. Odamızca başlatılan program, firmaların dış ticaret sorumlularına yönelik olup, işletmelerin azami destekleriyle başarıya ulaşacaktır. Programa katılacak olan çalışanların orta düzeyde ingilizce bilgisine sahip, istekli ve bu programa mesai ayırabilecek kişiler olması programın başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir.
 
*Programımız Ücretlidir. Program bedelinin belirli bir miktarı Kocaeli Sanayi Odası üye firmalarına özel tarafımızca finanse edilecektir.  
Program bedelimiz 26 Gün için kişi başı 6.500 TL+KDV’dir. Oda tarafından finanse edilecek ücret 1.500 TL olup firmalarımıza yansıtılan bedel  26 Gün için 5.000 TL+KDV’dir.

Bşvuru için TIKLAYINIZ
Detaylı Bilgi için          : Ecem ÜNLÜ – Mehtap  DÜNDAR DEMİR
eunlu@abigemdm.com.tr  mdundar@abigemdm.com.tr  / 0262 315 80 89

Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Teknolojileri Ur-Ge Başvurusu

Sayın Üyemiz

Kocaeli Sanayi Odası ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğinde T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında proje hazırlanmasına karar verilmiştir.
Sektörde Endüstriyel Otomasyon Sistemleri, Robotik Otomasyon Ve Yazılım Teknolojileri, Mühendislik, Pnömatik Ve Hidrolik Teknolojilerinde ihracat yapmak isteyen ya da ihracatlarını artırmayı hedefleyen ve yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır. Proje katılımcısı firmalara uygulanacak ihtiyaç analizi sonrasında, ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim programları, danışmanlık hizmetleri, sertifikasyon çalışmaları, yurt dışı pazar araştırması, fuarlar, sektörel ticaret heyeti ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılmaları mümkün olacaktır.
Projeye katılacak firmalar %75 oranında devlet desteğinden yararlandırılacak olup %25’lik tutar ise projeye dahil olan firmalarımız tarafından finanse edilecektir. Proje ile ilgili tüm süreçler Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülecektir.
Söz konusu projeye katılmak isteyen üyelerimizin  ön başvuru formunu en geç 2 Şubat 2018 Cuma gününe kadar doldurmaları gerekmektedir.
Başvuru için TIKLAYINIZ
Ön başvurusu uygun görülen firmalar ile bilgilendirme toplantısı organize edilecektir.
Detaylı bilgi için;  Seda AYDIN seda@kosano.org.tr , 0262 315 8058

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı Semineri

Sayın Üyemiz

KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında belirlenen ve öncelikli olarak desteklenmesi gereken sektörler için, yeni hazırlamış olduğu KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı 2017 yılı sonu itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 Destek Programı hakkında üyelerimizi bilgilendirmek üzere, 26 Aralık 2017 Salı günü saat 14.00’de Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası Konferans Salonu’ndabir toplantı düzenlenecektir.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında;

Teknolojik ürünlerin ticarileşmesi, bu ürünlerin katma değerinin artırılması ve uluslararası pazarlarda yer almaları için % 100’e kadar 5 Milyon TL destek verilecektir.

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında;

KOBİ’lerin büyük işletmelerin de desteğini alarak ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi için % 100’e kadar 5 Milyon TL destek verilecektir.

Sözkonusu çağrılara ilişkin detaylar; KOSGEB’in internet Sayfasında ( http://www.kosgeb.gov.tr ) yayınlamıştır.

Başvurular KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı için yılın her döneminde (süre sınırı olmaksızın), Stratejik Ürün Destek Programı ise 1 Ocak 2018 – 31 Mart 2018 tarihleri arasında KOSGEB internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Seminere katılım ücretsiz olup, katılım için TIKLAYINIZ

Detaylı bilgi için; Aylin ASLAN, aylin@kosano.org.tr , Tel: 0262 315 80 57

PROGRAM

26 Aralık 2017, Salı

Adres: Fuar İçi, İzmit – Kocaeli Sanayi Odası, İzmit Merkez Binası,

Konferans Salonu  

 14:00                    İbrahim USTAÖMER, KOSGEB KOCAELİ MÜDÜRÜ
                              Yasin KARAOĞLU,  KOSGEB UZMANI   
 16:00                     Soru-Cevap 

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2017 Türkiye Programı Başvuruları Hk

 
Sayın üyemiz
AB üyesi 28 ülke ve Türkiye’de sürdürülebilirlik ve inovasyon konusunda başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan işletmelere verilen AB Çevre Ödülleri; Yönetim Ödülü, Ürün/Hizmet Ödülü ve Süreç Ödülü olmak üzere başvurularına göre, toplam 3 kategoride ödül alındığı ve Türkiye’de dereceye giren firmaların AB düzeyinde yarışmaya hak kazandıkları,
Ödüllerin Türkiye Programının, Bölgesel Çevre Merkezi(REC) Türkiye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile düzenleneceği,
Programa son başvuru tarihinin 30 Haziran 2017 Cuma günü olduğu ve www.rec.org.tr/projeler/abco web sitesinin, Ödül programına başvuru ve ayrıntılı bilgi için ziyaret edilebileceği, bildirilmiştir.

İstanbul AB Kültür ve Sanat Forumu Başvuruları Başladı

İSTANBUL AB KÜLTÜR VE SANAT FORUMU BAŞVURULARI BAŞLADI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’nin 20 ilinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezleri koordinasyonunda 13-15 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Avrupa Birliği Kültür ve Sanat Forumu gerçekleştirilecektir. AB Bilgi Merkezleri’nin faaliyet gösterdiği 20 ilde bulunan “yerel sanatçılar, kültür aktivistleri, kültür STK temsilcileri, düşünürler, filozoflar vb.” katılımcılarının başvuruları göz önünde bulundurulacaktır.

Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi olarak, “yerel sanatçılar, kültür aktivistleri, kültür STK temsilcileri, düşünürlerden oluşan 6 kişilik bir grup ile foruma katılım sağlanacaktır.

Katılım için, başvuru formunun doldurularak, en geç 29 Kasım 2016 Salı günü saat 17:00′a kadar, seda@kosano.org.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

–       Ulaşım, konaklama ve yemek masrafları proje tarafımızca karşılanacaktır.

–  Daha önce AB Gençlik Forumu’na katılmış olan kişilerin başvuruları kabul edilememektedir.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

ABD Fuar Ziyaretleri ve İş Görüşmeleri 10 – 17 Eylül 2016

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından, 10 – 17 Eylül 2016 (Kurban bayramı döneminde) tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston, Las Vegas ve Chicago şehirlerine bir heyet organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır.

Program dahilinde Solar Power International, IMTS Uluslararası Üretim Teknolojileri Fuarları yanı sıra firma ziyaretleri ve İş Görüşmeleri de organize edilecektir.

Makine üretimi ve Otomotiv konusunda ki dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan              IMTS Uluslararası Üretim Fuarı ve Enerji Teknolojileri Fuarı 2014 yılda 112 ülkeden 2.000 stant katılımcısı ve 114.147 ziyaretçi dahil olmuştur.

Solar Power, Uluslararası Güç ve Enerji Fuarı yenilenebilir enerjiler, Ar&Ge, güneş enerjisi ekipmanları konusunda dünyanın en gözde fuarları arasında yer almaktadır. 2015 yılında düzenlenen fuara 75’i aşkın ülkeden 15.000 katılımcı ve 600 dünya lideri firma stantları ile katılım göstermiştir.

Fuarların yanı sıra iş görüşmeleri ve firma ziyaretleri gerçekleştirilecek olan etkinliğin        tahmini maliyeti 3950 $’ dır. Söz konusu organizasyon kapsamında KOSGEB Yurtdışı İş Gezisi desteğine başvurulacak olup, tam uyum sağlayan firmalar 5000 TL ‘ye kadar olan destekten faydalanabileceklerdir.

Başvuru için TIKLAYINIZ 

Detaylı bilgi için; Seda Aydın, seda@kosano.org.tr  Tel: 0262 315 80 58

 

Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi

Sayın Üyemiz,
Kocaeli Sanayi Odası, üyelerinin değişen piyasa koşullarından ve kanuni yükümlülüklerden doğan beklenti ve ihtiyaçlarına tek bir noktadan çözüm üretebilmek için “Sanayi Destek Merkezi – SADEM” i kurmuştur. SADEM, KSO üye işletmelerin beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, alternatif cevaplar sunacak hizmet sağlayıcıları ile birlikte katma değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç için, SADEM olarak eğitim organizasyonlarına başlanmıştır. Lansmana özel, ilk eğitimlerin finansal desteği Kocaeli Sanayi Odası tarafından sağlanmaktadır.
Bu kapsamda; 25-26-27 Temmuz 2016 tarihlerinde Kocaeli Sanayi Odası’nda 3 (üç) günlük “UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ” düzenlenecektir.
Eğitim Programı ile;

 • Kalkınma Ajansı başta olmak üzere mali yardımlar ve AB Hibe Programları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma,
 • Proje döngüsü yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme,
 • Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini formülize ederek ortaya koyabilme ve soruna ilişkin olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme,
 • Projenin mantıksal çerçeve matrisini, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” na uygun şekilde tüm bileşenleriyle oluşturabilme,
 • Proje ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik projeler için fon kaynakları ve hibe çağrıları araştırabilme ve bu çağrılara yönelik projeler hazırlayabilme,

gibi yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir
Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlı olup, başvuru yapanlar arasından kabul edilenlerin eğitimle ilgili masrafları Odamız tarafından karşılanacaktır.
20 Temmuz 2016  mesai bitimine kadar başvuru yapılabilmekte olup, katılımı onaylanan kişilere 21 Temmuz 2016 tarihinde e-mail ile bildirim yapılacaktır.
Başvuru için TIKLAYINIZ
 
Detaylı bilgi için; Seda Aydın, seda@kosano.org.tr  Tel: 0262 315 80 58

PROGRAM
25 – 26 – 27 Temmuz 2016 / Kocaeli Sanayi Odası Merkez Ofisi
Eğitimin İçeriği
25 Temmuz Pazartesi
Eğitim Programı Hakkında Genel Bilgi ve Tanışma
Hibe Programlarına Genel Bakış (Katılımcılar/ temsil edilen kurumlara özel sunum)
Proje Döngüsü Yönetiminin (PDY) Temel İlkeleri
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Mevcut Durum Analizi, Paydaşlar Analizi, Sorun Analizi
26 Temmuz Salı
Ana Sorunun Tanımlanması Neden-Sonuç İlişkisi
Sorun Ağacı
Hedef Analizi, Hedef Ağacı, Strateji Analizi
Bir Proje Dosyası Hazırlanması ve Uygulama
27 Temmuz Çarşamba
Faaliyet ve Kaynak Planlaması
Bütçe Hazırlanması, İzleme ve Değerlendirme
Hibe Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi
Ortak Arama ve Konsorsiyum Oluşturulması
Hibe Başvurularında Yapılan Hatalar ve Sıkça Sorulan Sorular ve Değerlendirme

İzmir Avrupa Gençlik Forumu Başvuruları Başladı

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu Türkiye’nin 20 farklı ilinden gelen 120 üniversite öğrencisi, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, basın ve akademik camia temsilcileri ile birlikte 21-24 Ekim tarihleri arasında İzmir’de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından mülteci olmak, kimlik ve haklar temalı 9.Avrupa Gençlik Forumu düzenlenecektir.

İlk gün için katılımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla Çoksesli Koro Eğitimi ve Drama Eğitimi hazırlanmıştır. İkinci gün Temel Haklar, Göç Olgusu ve Mültecilerin Entegrasyonu, AB Bakış Açısıyla Mülteci Krizi gibi konularda avukat, akademisyen ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yapacağı sunumlar ve interaktif atölye çalışmaları sonrasında, son gün mültecilerden temsilciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve sosyologların katılımı ile profesyonel moderatör eşliğinde 21 ilden 120 öğrencinin şekillendireceği bir tartışma ortamı oluşturulacaktır.

Türkiye ve Dünya’nın en güncel sorunlarından biri olan Mülteci Krizinin tartışılması ve bu konudaki AB politikalarının  aktarılması için planlanan bu etkinliğe Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi olarak, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören 6 üniversite öğrencisi ile foruma katılım sağlanacaktır. 

Katılım için, başvuru formunun doldurularak, en geç 14 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 17:00′a kadar, yasemin@kosano.org.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Not-1) Ulaşım, konaklama ve yemek masrafları tarafımızca karşılanacaktır.

Not-2) Daha önce AB Gençlik Forumu’na katılmış olan öğrencilerin başvuruları kabul edilememektedir.

Not-3) İyi derecede Türkçe veya İngilizce Konuşma bilgisi olan mülteci öğrencilerin de başvurusu kabul edilecektir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 
Kocaeli dışındaki illerde öğrenim gören öğrenciler için Başvuru Noktaları:
ANKARA için
Türkiye Odalar Borsalar Birliği AB Bilgi Merkezi, 
sinem.kaya@tobb.org.tr
ANTALYA için
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, aolcayto@atso.org.tr
BURSA için
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 
aaltan@btso.org.tr
DENİZLİ için
Denizli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi,  aysegul@dso.org.tr 

DİYARBAKIR için
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 
mngunes@dtso.org.tr
EDİRNE için
T.C. Edirne Valiliği AB Bilgi Merkezi, 
yalcinyildirim22@hotmail.com
ERZURUM için
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 
elifnur.terzioglu@erzurumtso.tobb.org.tr
ESKİŞEHİR için
Eskişehir Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi, 
gokhancobansoy@etonet.org.tr
GAZİANTEP için
Gaziantep Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi, gozdekaraata@gto.org.tr
İSTANBUL için
Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi, aslihan.karahanli@bahcesehir.edu.tr
Marmara Üniversitesi AB Bilgi Merkezi, efsuncelik80@yahoo.com
İZMİR için
ESİAD-Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği AB Bilgi Merkezi, 
gucak@egesiad.org
KAYSERİ için
Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi, 
alper.baktir@kayserito.org.tr
KONYA için
Konya Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, gorkemgundogar@kso.org.tr 
MERSİN için
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, mtso.abinfo@gmail.com http://www.mtso.org.tr/
SAMSUN için
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, ab@samsuntso.org.tr
SİVAS için
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, banu_konk@hotmail.com
ŞANLIURFA için
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 
e.uygun@sutso.org.tr
TRABZON için
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 
yakupkarbuz@gmail.com
VAN için
Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 
koruc65@hotmail.com

Terörü Lanetle Kınıyoruz

siyah kurdela
Kocaeli Sanayi Odası ​ Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu​ “Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen karanlık güçlerin Ankara’da gerçekleştirdikleri kanlı saldırıyı kınıyor, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.