Kategori arşivi: Genel Duyurular

Belarus 2021 yılı ulusal ve uluslararası fuar/sergi organizasyonları

Sayın Üyemiz,

Belarus’un Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir notaya atfen, Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Girişimcilik Departmanı tarafından hazırlanan, Belarustaki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimini gösteren bilgiler ile 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası fuar/sergi organizasyonlarının listesi konusunda TOBB’dan Odamıza gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız. 

Müşavire Danışın Uygulaması

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin, ihracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilciler olduğu belirtilerek, dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızca “Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi (DTYBS)”nin hayata geçirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, sistem ile dış temsilciliklerimizin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere tek ekrandan, daha çabuk bir şekilde ulaşmalarına ve temsilcilik faaliyetleri ile ekonomik ve ticari gündeme dair önemli gelişmeleri anlık olarak Bakanlığımıza bildirmelerine imkân sağlandığı, dış temsilciliklerimize ulaşan firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “Müşavire Danışın” uygulamasının da geliştirilerek DTYBS’nin kapsamına alındığı ve 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçılarımız ile iş dünyamızın hizmetine sunulduğu belirtilmektedir.

“Müşavire Danışın” uygulamasının iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçladığı, söz konusu uygulama kullanılarak, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi, sorular yöneltilmesi ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapların ve sağlanan bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, “Müşavire Danışın” uygulaması kapsamında iş insanlarımızın doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir “karar ağacının” da kurgulandığı, ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmelerin yapılacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, dış temsilciliklerimize yönelik bilgi taleplerinin 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere  yalnızca “Müşavire Danışın” uygulaması üzerinden yapılabileceği, firmalarımızın bilgi taleplerini “Müşavire Danışın” uygulamasını kullanarak dış temsilciliklerimize iletmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

“Müşavire Danışın” uygulamasına Ticaret Bakanlığımız web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) ve (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu uygulamanın tanıtım videosuna (https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/musavire-danisin) linkinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, (DTYBS) girişi yapılan ve ihracatçılarımızın pazara giriş çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilen bilgilerin Türk iş dünyası ile paylaşılmasına

imkan sağlamak amacıyla “Ticaret Müşavirliklerimizden-Dış Temsilcilikler Bloğu”nun 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyle https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/ adresinden yayına başladığı bildirilmektedir.

Ürün Güvenliği ve Denetimi İle İlgili Genelgeler

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;“CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve denetimi 2021/25)  kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenleme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu belirtilmiştir.

Üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen aşağıdaki linkte  örneği sunulan genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayınlandığı vurgulanmıştır.

Genelgeler :

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine İlişkin Genelge ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğine İlişkin Genelgelere ulaşmak  için tıklayınız

IPARD Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  IPARD II. 10. Başvuru Çağrısı hakkında 21 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde TKDK  Başkanı Dr. Muhammed Adak’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde proje başına %40 ile %70 destek oranı bulunan 125 Milyon Avro bütçeli IPARD II 10. Başvuru Çağrısı anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Tüm üyelerimize katılım ücretsizdir.

Seminere ilişkin duyuru metni için tıklayınız

1. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi

Sayın Üyemiz,

1.Uluslar arası Gümrük ve Ticaret Kongresi’nden Odamıza gelen yazıda; T.C Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve Gümrük Ticaret Müfettişleri Derneği  organizasyonunda; Dumlupınar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitelerinin fiili destekleriyle  Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi 20-21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde Sanal Ortamda gerçekleştirilecektir.

“SALGIN VE SONRASINDA GLOBAL TİCARET” teması ile gerçekleştirilecek olan Kongreye ilişkin afişe ulaşmak için tıklayınız.

Destek Yönetim Ssitemi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği bildirilmiştir.

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile ilgili mer’i mevzuatın 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS’deki işleyişi ile ilgili izahatta bulunulmaktadır.

DYS Konusunda Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Kuzey Makedonya İsmi MEDOS’ta güncellenmiştir.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Yunanistan ve Makedonya arasında imzalanan Prespa Anlaşması’nın  12 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğü girdiği hatırlatılarak, bahse konu anlaşmaya istinaden Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (Republic of North Macedonia), kısaltılmış adının “Kuzey Makedonya” (North Macedonia) olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızın bahse konu ülke ile yapacakları ticarette sıkıntı yaşamamasını teminen, TOBB MEDOS’ta kullanılan ülke listelerinde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

 

Destek Yönetim Sistemi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim sistemi  (DYS ) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu belirtilmiştir.

Mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen karar ve tebliğlerin mer’i genelgelerinin yürürlüğü 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştı.

Ticaret Bakanlığından TOBB’a iletilen ve aşağıdaki linkte bir örneği sunulan yazıda, bahse konu devlet yardımları hakkında 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS’nin kullanımı ile ilgili izahatta bulunulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Teknoloji’de Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı ve B2B Etkinliği

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve TOBB  Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla telekomünikasyon sektöründe yerli ürün kullanımını artırmak, Vodafone Türkiye’nin tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’ler ile etkin iletişim ve işbirliğinde bulunmak ve potansiyellerini hayata geçirmek amacıyla 20 Ocak 2021 Çarşamba günü Saat 14:00’te aşağıdaki program çerçevesinde Teknoloji’de Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı ve B2B Etkinliği internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

TOBB ve Vodafone Türkiye işbirliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan etkinlikte telekomünikasyon sektörü ekosisteminin ihtiyaçları, yerli malı belgesinin faydaları, Ar-Ge, teknoloji ve yerlileştirme alanlarındaki KOSGEB destekleri ile Vodafone Türkiye satın alma politikaları anlatılacaktır. Webinar sonunda kayıt esnasında seçilen ürün grubuna göre KOBİ’ler ile online işbirliği görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Kayıt formuna http://yerlikobi.atolye.tv adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinizi ve etkinliğe katılacak işletmelerin 16 Ocak 2021 tarihine kadar http://yerlikobi.atolye.tv adresindeki kayıt formunu doldurmalarını dileriz.

Soru, görüş ve önerileriniz için: kobi@tobb.org.tr

Programa ulaşmak için tıklayınız

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler-Mozambik ve Sudan

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından, Türk Ticaret Müşavir ve Ataşeleri ile Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere düzenlenen Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları; 19 Ocak 2021 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında Mozambik ve 21 Ocak 2021 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında Sudan ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

Sudan Sohbet Toplantısı için tıklayınız

Mozambik Sohbet Toplantısı için tıklayınız

 

2021 Tmall Global Sanal Zirvesi

Sayın Üyemiz ,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Pekin Ticaret Müşavirliği’nin duyurusuna atfen, Çin pazarının en büyük ve dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından biri olan Tmall Global’ın 19-21 Ocak 2021 tarihlerinde “2021 Tmall Global New Seller Virtual Summit – Gateway to China on Jan 19 to 21” adlı bir online etkinlik gerçekleştireceği belirtilmektedir.

Katılımın ücretsiz olacağı söz konusu etkinlikte, özetle, Çin’deki sınır ötesi iş fırsatlarının ve özellikle küçük ve orta ölçekli markaların Tmall’da sergilenmesi ve

satılmasına ilişkin geliştirilen yeni iş modelinin anlatılacağı ve ayrıca sorusu olan katılımcıların sorularının oluşturulacak ayrı ayrı sanal görüşme odalarında birebir cevaplanacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan etkinliğin Alibaba Grup ve söz konusu grup bünyesindeki Tmall Global firmasının  merkezinin bulunduğu Hangzhou’nun yanısıra ABD, AB, Güneydoğu Asya, Japonya, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda için ayrı saat dilimlerine göre düzenleneceği, katılımcıların bulundukları bölgeye göre bahsedilen 7 saat diliminden birini seçerek etkinliğe katılabileceği ve faaliyet kapsamında diğer bilgilerin yanısıra 60’ın üzerinde başarı hikayesine ilişkin örnekler de sunulacağı ifade edilmektedir. Kayıt sırasında login detaylarının ve zirve programının iletilebilmesi için aktif bir e-posta adresinin girilmesinin gerektiği ve

söz konusu e-postanın zirveden önce gönderileceği belirtilerek ilgilenen firmalarımızın söz konusu etkinlik için “https://lnkd.in/gwAZGSU” adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği kaydedilmektedir.

Ürdün İhale Duyurusu

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Ürdün’ün Ankara Büyükelçiliği’nden alınan ve bir örneği ekte
sunulan notaya atfen, Ürdün Ticaret Odası’nın Akabe’de yapılması öngörülen soğutma projesi hakkında açılan ihale mektubu ilettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan ihalenin bütçesinin 120.000 Avro olduğu, ihaleye başvuruların 04.01.2021-24.02.2021 tarihleri arasında alınacağı ve ihale için gerekli evrakın info@jocc.org.jo e-posta adresinden temin edilebileceği kaydedilmektedir.

Nota ve ekleri için tıklayınız

 

AB COSME Programı Çağrı Duyurusu

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; KOSGEB’in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan  sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabildiği belirtilmektedir.

 

14.Asya Finans Forumu

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Hong Kong’un uluslararası bir finans merkezi olduğundan bahisle, Bölge’de tertip edilen önemli organizasyonlardan biri olan 14. Asya Finans Forumu’nun, 18-19 Ocak 2021 tarihlerinde sanal platform üzerinden düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 2021 yılı Asya Finans Forumu program içeriğinin incelenmesinden, etkinlik kapsamında finansal teknolojiler, siber güvenlik, dijital varlıklar, yeşil finansman gibi güncel başlıkların ele alınacağı forumlara katılım mümkün olduğu, buna ilaveten, yatırım projeleri ile finans kuruluşları arasında ticari eşleştirme programlarının organize edileceği belirtilerek Ticari Eşleştirme Programlarında hedeflenen sektörlerin sırası ile temiz enerji üretimi, dijital teknolojiler, eğitim, çevre ve enerji, finansal teknolojiler, gıda ve tarım, sağlık teknolojileri, altyapı ve gayrimenkul hizmetleri olduğu ifade edilmekte,

https://www.affdealflow.hk/marketplace?types=Marketplace%3A%3AHktdc2 bağlantısında, programa katılım sağlayan yatırım projeleri / ülke bilgilerine yer verildiği ifade edilmektedir.

Ülkemizden her iki kategoride de katılımcının bulunmadığı bahse konu programa, özellikle proje finansmanı ihtiyacı bulunan yatırımcılarımızın kayıt yaptırmalarında ve projeleri ile ilgili detayları etkinliğin resmi web portalı üzerinde yayımlamalarında yarar görüldüğü belirtilmektedir.

Asya Finans Forumu’na ait bilgilere, www.asianfinancialforum.com bağlantısı üzerinden erişilmesi mümkün olup, ana organizatör HKTDC tarafından katılım ücreti 1.400 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Programa dair daha detayda bilgi talep edilmesi halinde ana organizatör HKTDC’nin yetkilendirdiği irtibat kişisi ile ülkemizden katılımcıların temas etmesi mümkün olup, ilgili e-posta adresi christopher.sk.lai@hktdc.org olarak bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

CERN İhaleleri Webinarı

Sayın Üyemiz,

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ihaleleri hakkında KOBİ’lere yönelik olarak 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:30’da internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır.

CERN ve Birliğimiz işbirliğinde CERN Satın Alma Grup Başkanı Anders Unnervik ve CERN Satın Alma Grubu Hızlandırıcılar ve Teknoloji Bölüm Başkanı Jerome Pierlot’nun katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde CERN bünyesinde açılan ihalelere katılım ve mevcut durumda ülkemiz KOBİ’lerinin katılabileceği ihaleler anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Seminerde Türkçe-İngilizce simültane çeviri bulunacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Online Export Akademi Programı

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. işbirliğinde kadın ve genç
girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı”, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayı itibariyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

Yazıda devamla, tüm KOBİ’lere yönelik 5 Kasım 2020 tarihinde saat 09:30’da Online Export Akademi Programı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup; online kayıt bilgileri ve
programa ulaşmak için tıklayınız.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Ürdün

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından gönderilen yazıda, 12 Kasım 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri
arasında Ürdün’de görev yapmakta olan Ticaret Başmüşavirimiz ve bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler – Ukrayna ve Gürcistan

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 15 Aralık 2020 Salı günü 14:00-15:30 saatleri
arasında Ukrayna’da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri, 17 Aralık 2020 Perşembe günü ise 14:00-15:30 saatleri arasında Gürcistan’da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde;
1- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
3- 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
4- Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
5- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
5.1­ Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,
5.2 İstisna Kapsamında Olan Kişiler

a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h) Küçükbaş­ büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
i) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,
j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler,
o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.
6- 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.
7- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır.
8- 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,

Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.
9- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Vali ve Kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakârlık yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgilerinize sunarız.

Libya/Firma – İşveren İdare Görüşmeleri

sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen , Türkiye ile Libya arasındaki 13.09.2020 tarihinde imzalanan ve taraflar açısından iç onay süreçleri tamamlanıp resmen yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı’na (MoU) ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

Türkiye-Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin ve yatırımların arttırılması ve iki ülke arası  potansiyel işbirliği alanlarının belirlenmesi konularını esas alarak, Moldova’ya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bahse konu çalışmalar kapsamında,  15 Aralık 2020 tarihinde TOBB ve Moldova Ticaret ve Sanayi Odası (CCI RM) tarafından “Türkiye-Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” kurulmasına dair Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Türkiye-Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu, genel olarak, Türkiye ile Moldova arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bahse konu Oda Forumu’nun görevleri, oluşumu ve üye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki linkte sunulmuştur.

Türkiye, Moldova’daki yabancı yatırımlar arasında birinci sırada yer almaktadır. Türk şirketleri Moldova’da 6 bin istihdam yaratmıştır. Türk müteahhitleri yaklaşık 620 milyon ABD Doları değerinde 45 proje tamamlamıştır. Türkiye ve Moldova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde ticaret hacmi 600 milyon civarına ulaşmıştır. Bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Ülkemizden Moldova’ya örme mensucatlar, domates, turunçgiller, tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, kağıt havlu vb. hijyenik ürünler, alüminyum çubuk ve profiller ve sentetik lif ipliği vb. ihraç edilirken,  Ülkemiz Moldova’dan ayçiçeği tohumu, sökülecek gemiler, kolza tohumlan, demir/çelik döküntü ve hurdaları ve buğday mahlutları vb. ithal etmektedir.

Türkiye-Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’na üye olmak için TOBB İkili Odalar web sitesi https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/TurkiyeMoldovaTSO/ linkinde yer alan “Üyelik Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir.

Türkiye-Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Bilgi Notuna ulaşmak için tıklayınız

 

Tunus’tan Hurma İthalatı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Tunus’ta 2020-2021 sezonu için 330.000 tona ulaşacak hurma üretiminin öngörüldüğü ve hurmaların kalitesine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve verilere http://www.ctd.tn sitesi üzerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye- Arnavutluk TSO Forumu I.Ekonomi Konferansı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; TOBB, Tiran Büyükelçiliğimiz, Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (UCCIAL) ve Arnavutluk-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) işbirliğinde, 29 Ocak 2021 tarihinde, sanal ortamda, “Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı” düzenlenmesi öngörüldüğü belirtilmiştir.

Etkinlikte, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ve T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılarak dinleyicilere hitap etmesi öngörülmektedir.

Konferansa katılmak isteyenlerin https://tobb-org.zoom.us/webinar/register/WN_63PFYOYQTFeusGluJ7Ljuw linki üzerinden kayıt yaptırabileceği etkinlikte Arnavutluk ve Türkiye’deki yatırım imkânları üzerine sunumlar gerçekleştirilecek ve akabinde başarılı iş insanları iş yapma deneyimleri üzerine tecrübe paylaşımında bulunacaktır.

Türkiye- Arnavutluk TSO Forumu I.Ekonomi Konferansı Taslak Gündemine ulaşmak için tıklayınız.

Gine Yatırım Forumu Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Gine Yatırımlar ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Bakanlığı ile Gine Özel Sektör Yatırımlarının Teşviki Ajansı (APIP) ortaklığında, Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası/Uluslararası Finans Kurumu desteğiyle, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin himayelerinde 24-26 Şubat 2021 tarihlerinde Konakri Sheraton Otel’de Gine Yatırım Forumu’nun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Gine Yatırım Ajansı’nın anılan Foruma Türk firma ve iş insanlarının stantlarıyla katılımından memnuniyet duyulacağını, Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyahat edemeyecek yatırımcıların ise arzu etmeleri halinde çevrimiçi katılımlarının mümkün olabileceğini bildirdiği kaydedilmektedir.

Foruma  ilişkin tanıtıcı materyal ve broşürlere ulaşmak için tıklayınız

Brexit

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrılmasının ardından başlayan geçiş döneminin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği vurgulanarak, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere’nin üçüncü ülke olarak AB’nin ticaret düzenlemelerinin ve Türkiye ile AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği’nin, Ortaklık Konseyi’nin 1/98 sayılı Kararı’nın ve AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) kapsamı dışında kalacağı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu süreçte ülkemiz ile İngiltere arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan STA  çerçevesindeki “menşe beyanı” uygulaması ile ilgili bilgi verilmiştir. Yazıda devamla, 31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibariyle sevk halinde, antrepoda veya geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşyanın, ülkemizden İngiltere’ye yapılan ihracat işlemleri için 1 Ocak 2021 tarihinden önce düzenlenmiş veya “sonradan düzenlenen” menşe ispat ve dolaşım belgelerinin geçerlilik süreleri hakkında izahatta bulunulmuştur.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya ulaşmak için tıklayınız.

U-ETDS Veri Gönderimi

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafında 29.12.2020 tarihinde yayımlanan bir yazıda; yetki belgesi sahiplerinin U-ETDS’ye veri gönderme zorunluluğu ile ilgili olarak yapılacak denetimlerin 01.07.2021 tarihinden sonra başlanmasına karar verildiği bilgisine ulaşılmıştır.

 

Psikoteknik Raporlar

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinin devam etmesi ve kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetin engellenebilmesi amacıyla, 07.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34 üncü maddesi kapsamında şoförlük mesleğini icra edenlerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu (Psikoteknik Değerlendirme Raporu) yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları hükmü gereği uygulanacak olan idari yaptırımın, 30.06.2021 tarihine kadar ertelenmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Brexit Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir elektronik postada, geçen hafta gerçekleştirilen ve TOBB tarafından duyurusu yapılan Brexit Bilgilendirme Toplantısı kapsamında katılımcılardan alınan soruların derlenerek yanıtlarının Ticaret Bakanlığı web sitesinde yer alan Brexit sayfasında yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

https://ticaret.gov.tr/data/5ccbfd6c13b876091872d496/Brexit%20SSS.docx adresinden erişim sağlanabilecek olan soru-cevap metni, mevcut durumu yansıtmakta olup, belirli hususların netlik kazanması sonrasında metnin güncelleneceği bilgisi de elektronik postada verilmiştir.

Ayrıca, Brexit süreci hakkındaki notlar ve genel bilgiler için https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel adresinin de ziyaret edebileceği, soruların ise sta@ticaret.gov.tr adresine iletebileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız

Birleşik Krallık ile Ticaret

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi bilgilendirme toplantısında,  Birleşik Krallık ile ticarette değişen ortama hazırlıklı olunması ve yeni döneme ilişkin kural/uygulamalar ile muhtemel serbest ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeler hakkında bilgi verildiği belirtilmiştir.

Söz konusu toplantıda belirtildiği üzere, ilgili şirket/işletmelerimizin yeni dönemde Birleşik Krallık ile ticarete ilişkin kurallar konusunda Ticaret Bakanlığı’ndan görüş, öneri ve değerlendirme alabilmelerini teminen sta@ticaret.gov.tr elektronik posta adresine soru(n)larını iletebilecekleri bilgisi verilmiştir.

Online Export Akademi, Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı

Sayın Üyemiz,

23 Aralık 2020, Çarşamba günü “Online Export Akademi, Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı” düzenlenecektir.

Export Akademi, ihracat yapmayı hedefleyen girişimcilere ve ihracat yapmış ancak yeni pazarlara açılmak isteyen işletmecilere, konunun uzmanları tarafından e-ihracat eğitimi vererek, onları ihracata yönlendirmeyi ve yeni pazarlara ulaşabilmelerine destek olmayı hedeflemektedir.”

İhracat yapan, yapmak iseteyen herkes Export Akademi’ye katılabilir.

Katılmak için Zoom programı indirilmesi gerekli olup, program ajandası için tıklayınız

Kayıt için: https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_zP5PBXu-RQGa3_1L0LKLsg

 

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  özel sektörü temsilen İş Koordinasyon Konseyi (CCE) ile imzalanan “Ekonominin Yeniden Canlandırılması Anlaşması” çerçevesinde açıklanan “Yatırım Planı” kapsamındaki toplam 297,3 milyar Meksika pesosu tutarında yatırım bedeline sahip 39 altyapı projesi olduğu bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Meksiko Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen,
daha önce duyurulan “Yatırım Planı” nın devamı niteliğindeki “İkinci Yatırım Planı” nın Meksika Devlet Başkanı tarafından 30/11/2020 tarihinde kamuoyuna açıklandığı, “İkinci Yatırım Planı” çerçevesinde; toplam 228,6 milyar Meksika pesosu tutarında yatırım bedeline sahip 29 yeni projeden (16 otoyol, 9 enerji, 2 hidrokarbon, 1 liman ve 1 lojistik alanında olmak üzere) yalnızca 3’ünün 2020 yılı içerisinde, geri kalanlarının ise 2021 yılında başlayacağı, her iki Yatırım Planı kapsamındaki toplam 68 projenin maliyetinin (yaklaşık 526 milyar Meksika pesosu) ülke GSYİH’sinin %2,3’üne eşdeğer olduğu; 400.000 civarında kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği ve açıklanan projeler için özel sektör katkısının toplam proje maliyetinin
%50’sinden fazla olacağı belirtilmektedir.

Meksika İkinci Yatırım Planı Kapsamındaki Projelere ulaşmak için tıklayınız

 

Senegal Eylem Planı ve Proje Listesi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Senegal’in Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ya atfen,  ülkenin COVID-19 salgını ve benzeri olası krizlere karşı arz güvenliğinin temin edilmesi ve ülke ekonomisinin salgın öncesi büyüme rakamlarına tekrar kavuşturulması hedefleriyle, hâlihazırda yürürlükte olan ekonomi programlarında revizyona gidildiği  bildirilmektedir.

Konuya ilişkin TOBB’dan gelen yazıya, Öncelikle Eylem Planına, PPP Projeleri Listesine ve Özel Sektör Projeleri Listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

İşletme Değerlendirme Raporu

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açılmış bulunmaktadır.  İşletme Değerlendirme Raporu için tıklayınız. 

İran Yaptırımları Sıkça Sorulan Sorular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;

  • ABD Başkanlık Yürütme Emri ile ABD tarafından İran’a yönelik yaptırımların 10 Ocak 2020 tarihli 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile önceki sektörlere ek olarak İran’ın tekstil, madencilik, inşaat sektörleri ve imalat faaliyetleri içerecek şekilde genişletildiği, 08/10/2020 tarihinde ise adı geçen Başkanlık Kararnamesinde sayılan sektörlere İran finans sektörünün de dahil edilerek, İran’daki 18 bankanın ikincil yaptırımlar açısından SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) listesine alındığı,
  • Yaptırımların açıklanmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi tarafından yaptırımların nasıl yorumlanacağına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Kılavuzlarının yayınlandığı, bu doğrultuda, adı geçen Başkanlık Kararnamesindeki hususların nasıl yorumlanacağına ilişkin SSS’lerin 07/12/2020 tarihinde yayınlanmış olduğu,
  • SSS’lerin incelenmesinden insani ticaret olarak değerlendirilen İran’daki ilaç, tıbbi cihaz, medikal bakım, hijyen ve temizlik ürünleri, sabun, el temizleyicileri, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı, kadın pedi, çocuk bezi, bebek ve çocuk bakım ürünlerinin yalnızca İran’da kullanılması ve ihraç edilmemesi (İran’a döviz kazandırmaması) kaydıyla İran’da üretiminin veya İran’la ticaretinin(SDN Listesi kısıtı hariç) yaptırımlardan istisna tutulacağı; İran finansal sistemine uygulanan yaptırımlardan istisna kapsamında olduğu anlaşılan konuların ise;

– Gerçek ve tüzel kişilerin İran yargı organlarında yargılanmaları ile mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, bilirkişi ücretleri,

– İran’a veya İran’dan yapılacak her türlü seyahate ilişkin kara, hava ve denizyolu seyahat ve nakliye ücretleri,

– İran’da ikamet edenlerin İran dışından her türlü sağlık hizmeti almasına yönelik ödemeler,

– İran’da ikamet edenlerin İran dışında aldıkları akademik eğitimlere ilişkin ödemeler,

olduğu belirtilmekte olup, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce konuya ilişkin hazırlanan bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız

Birleşik Krallık’ta Yeni Gümrük İşlemleri

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  01.01.2021 tarihi itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyesi devlet dışı konumunda olacağından, gümrük işlemlerine dair farklı kuralların yürürlüğe gireceği, bu kapsamda Birleşik Krallık Hükümeti’nin nakliye sektörünü değişikliklere hazırlamak için bir çok ulaştırma alanı hakkında ayrıntılı bir “Sınır İşletim Modeli” (BOM) yayınladığı bildirilmiştir.

Ayrıca, AB’nin en başından itibaren BK ile tüm taşımalar için tam sınır kontrolleri

getireceğinin bilindiği ve Koronavirüs etkileri nedeniyle de BK Hükümeti’nin üç aşamalı bir şekilde 01.07.2021 tarihine kadar ithalat prosedürlerini tam anlamıyla uygulayacağı duyurulmaktadır.

Bu kapsamda;

 İthalat

 01.01.2021 tarihi itibariyle TIR Sistemi veya Ortak Transit Sözleşmesi (CTC) kapsamında taşınan mallar için;

– ithalat taşımalarında, Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (UK Safety and Security declarations SSD) zorunluluğu 01.07.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

-Standart ürünlerin ( ör:tarımsal – hayvansal gıda vb hariç) ithalatında, tam gümrük beyanı sunma koşulu 6 ay ertelemeye tabi olacaktır.

– Alkol ve tütün ürünleri vb. gibi kontrole tabi tüm ürünler için tam gümrük beyanı gerekli olacaktır.

(Bu ürünlerin detayına https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britain-fromthe-euthat-are-controlled internet adresinden ulaşılabilmektedir.)

-Canlı hayvanlar için sağlık sertifikası gerekli olacak, fiziki kontroller varış yerinde yapılacaktır.

-Elektronik Ön beyan ve bitki sertifikaları, ilk aşamada sadece “yüksek öncelikli” bitkiler ve bitki ürünleri için gerekli olacaktır. (Ürünlerin detayına https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-andplant-products-from-1-january-2021 adresinden ulaşılabilmektedir). Fiziki kontroller ise varış yerinde

yapılacaktır.

-BK’da yerleşik ithalatçılar, yeni sıhhi ve bitki sağlığına yönelik kontrol yükümlülüklerine tabi olacak ve bazı bitki ve hayvansal ürünleri, halihazırda çalışır durumda bulunan Import of Products Animals Food and Feed System (IPAFFS) sisteminden ön bildirimde bulunulması gerekecektir.

01.04.2021 tarihi itibariyle geçerli olacak uygulamalar;

-Tüm bitki ve bitki ürünleri için bitki sertifikası gerekli olacaktır.

-Bu kontrollerin bazıları, balıkçılık ürünleri, canlı çift çeneli yumuşakçalar, yüksek riskli gıda ve hayvansal menşeli olmayan yemler, bitkiler ve bitkisel ürünler de dahil olmak üzere hayvansal ürünlerin ithalatında uygulanacaktır.

01.07.2021 tarihi itibariyle tamamen geçerli olacak uygulamalar;

– Birleşik Krallık Emniyet ve Güvenlik Bildirimleri (SSD) sunulması,

-Tüm taşınan eşyalar için tam gümrük beyanı sunulması zorunlu olacaktır.

-BK sınırlarında tüm bitki ve hayvansal ürünlere yönelik fiziksel kontroller yapılacaktır.

 İhracat

 TIR Sistemi veya Ortak Transit Sistemi kapsamında taşınan malların ihracatının tüm transit prosedürleri için;

-01.01.2021 tarihi itibariyle tüm ihracat malları için SSD ve İhracat beyannamesi sunulması zorunlu olacak ve gümrük beyannamelerinde tam kontroller uygulanacaktır.

-Kent İzni: BK’dan ana çıkışta, Dover Limanında, yoğunluğu engellemek için BK yetkilileri 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Kent Erişimi” iznini yürürlüğe koyacaktır. Bu uygulama kullanılmaksızın İngiltere’den ihraç taşımaları başlatılamayacaktır. (Uygulamanın demo sürümüne https://www.gov.uk/check-hgv-border adresinden ulaşılabilmektedir.)

*Birleşik Krallık ve AB arasındaki tüm TIR taşımalarında ön beyan bilgilerinin NCTS veya TIR-EPD Sisteminden AB’ye giriş için yapılması zorunluyken, Birleşik Krallık bölgesi için bu bilgilerin elektronik ortamda beyan edilmesi 01.07.2021 tarihinden sonra zorunlu hale gelecektir.

Eşya Araç Hareket Sistemi (GVMS)

 GVMS; malların hareketinin beyannamelere bağlanmasına izin veren ve malların hareketini kolaylaştırmak için BK Gümrükleri tarafından aşamalı olarak uygulanacak yeni bir sistem olup, 01.01.2021 tarihi itibariyle malların Büyük Britanya gümrük bölgesine girişini belirleyen Transit Ofisi formalitelerini elektronikleştirmek için kullanılacaktır. Bu tarihten itibaren, GVMS esas olarak Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda arasında malların taşınması ve ayrıca AB’den BK’a Ortak Transit kapsamında yapılan taşımalar için kullanılacaktır. GVMS, ayrıca 01.07.2021 tarihi itibariyle AB’den ve AB’ye olan tüm ithalat ve ihracat taşımaları için de uygulanacaktır.

*TIR Karnesi kapsamı taşımalar için Temmuz 2021’e kadar GVMS zorunlu olmayacak ve TIR Karne Hamili firmaların BK için herhangi bir transit beyannamesi sunması gerekmeyecektir. IRU, Temmuz 2021’e kadar TIR-EPD Sistemi ile GVMS’nin entegrasyonunu tamamlamaya çalışacaktır.

 Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI)

 Tüm ithalat ve ihracatçıların BK tarafından verilen EORI numarasına sahip olması ve nakliyecilerin, ENS ve EXS veya geçici depolama beyannamesi vermek için bir GB EORI numarası alması zorunlu olacaktır.

*TIR taşımaları için Temmuz 2021’e kadar herhangi bir elektronik ön beyan zorunlu olmamakla birlikte sadece GB EORI numarası yeterli olacaktır.

 Prensip olarak, Birleşik Krallık ve AB arasında TIR prosedürleri, TIR Sözleşmesi esaslarına uygun olarak

gerçekleştirilecektir. 01.01.2021 tarihi itibariyle ortaya çıkacak en temel fark, hem BK’da (örnek Dover) hem de AB’de (örnek Calais) sınır giriş/çıkış formalitelerinin getirilmesi ve NCTS prosedürlerinin uygulanması ile ilgili olacaktır. Bu noktada, AB uygulamaları bakımından önemli bir değişiklik olmayacaktır (NCTS transit beyannamesi TIR uygulamasına eşlik edecektir), BK için NCTS beyanının sunulması gerekli olmayacak, en az 01.07.2021 tarihine kadar BK sınırlarında sadece kağıt TIR prosedürleri geçerli olacaktır.

TIR Sistemi Kapsamında;

BK’tan AB’ye ya da üçüncü bir ülkeye yapılan taşımalar;

BK’a varış; TIR Karnesi ve gerekli diğer evrakların TIR Karne Hamili ya da temsilcisi tarafından BK varış gümrüklerine sunulması zorunlu olacaktır. (Tüm TIR prosedürlerini gerçekleştiren varış gümrüklerine

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_consultation_location.jsp?Lang=en adresinden ulaşılabilecektir.)

– TIR Karne Hamili, TIR taşımasının hareket işleminden önce NCTS Sistemi üzerinden AB’deki ilk giriş gümrük idaresine bir özet beyan (ENS) sunabilecektir.

BK’dan Çıkış: Bilinen TIR prosedürleri geçerli olacaktır.

AB’ye Giriş: TIR Karnesi kapsamında taşınan eşya için, Avrupa Birliği gümrük bölgesine girmeden en az 1 saat önce, özet giriş beyanının (ENS) TIR-EPD üzerinden yapılması gerekmektedir.

-Gümrük sistemi beyannameyi doğruladıktan sonra bir Hareket Referans Numarası (MRN) oluşturacaktır. ENS’yi beyan eden tüm Karne Hamillerinin, AB tarafından sağlanan geçerli bir EORI numarasına sahip olması gerekmektedir. (BK’nınkinden farklı Ör: AB ülkelerinin herhangi birinden alınmış EORI numarası kullanılacaktır.)

AB’den BK’a yapılan taşımalar;

-Klasik ve bilinen bir TIR taşımasından herhangi bir farkı olmayacaktır.

Bu kapsamda TIR Sisteminin Avantajları;

  1. Güvenlik

Bilindiği üzere TIR Sisteminde sadece profesyonel taşımacılar yer almaktadır. TIR Sisteminde faaliyet gösteren nakliyeciler kendi kefil kuruluşları ve gümrük idarelerince sürekli kontrol edilmektedir. Bu kontrollü erişim, nakliyecilerin ve dolayısıyla sürücülerin uluslararası karayolu taşımacılığındaki deneyimini kanıtlamakta, taşınan malları güvenilir araçlarla ve gümrük mühürleriyle TIR prosedürü altında taşınmasını sağlamaktadır. Her TIR aracının gümrük idaresi tarafından verilmiş bir onay belgesi bulunması esastır.

2.Ekonomik

TIR taşımacılığı, iç gümrüklerde varış ve sonlandırma işlemlerini öngörmektedir. Bu durum, sınır geçişlerinde zaman kazandırarak ekonomik fayda sağlamaktadır. TIR Sistemi kapsamında taşıma yapmak isteyen nakliyeci, (Ortak Transit Sisteminde olduğu gibi) yapacağı taşımaya bir teminat saplayıcı bulmakla

zaman kaybetmeyecektir. Ayrıca, TIR Sisteminde gümrüklere karşı nakliyeciler sorumlu olmaktadır. (Ortak Transit Sisteminde olduğu gibi komisyoncu vb. değil)

TIR Karne sistemi Brexit aşaması taşımalarında özellikle ilk 6 ay (Ocak-Temmuz 2021 tarih aralığında) kolaylaştırıcı bir unsur olarak ön plana çıkacaktır. Zira IRU TIR-EPD Sistemi, nakliyecilerin taşıma bilgilerini ücretsiz olarak gümrük idarelerine sunmaya olanak sağlamaktadır.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen Birleşik Krallık ‘ta uygulanmaya başlayacak olan nakliye prosedürlerini bilgilerinize sunarız.

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler – Ukrayna ve Gürcistan

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 15 Aralık 2020 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında Ukrayna’da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri, 17 Aralık 2020 Perşembe günü ise 14:00-15:30 saatleri arasında Gürcistan’da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantıların programı ve toplantılara katılmak için gerekli linkler aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

1- Gürcistan Sohbet Toplantısı Programı ve Linki

2- Ukrayna Sohbet Toplantısı Programı ve Linki

Libya-Mutabakat Zaptı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; “Libyalı idarelerden alacağı bulunan firmaların ilgili  idarelere müzakere amacıyla başvuru yapabilecekleri nihai tarihin 24 Aralık 2020‘de dolacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Libyalı idarelerle görüşme başlatmamış olan firmalarımızın, hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, ilgili idarelere başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, sürecin takibi açısından, Ticaret Bakanlığına bildirmek üzere, başvuru yapan firmaların bilgilerini ekteki tabloda yer alan formatta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ukrayna Uluslararası Yatırım Konferansı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığından bugün alınan ilgide kayıtlı yazıda, Odesa Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen, Ukrayna Yatırım Ofisi (UkraineInvest) tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00’da ilk kez “Ukrayna Yatırım Konferansı”nın gerçekleştirileceği, söz konusu Konferans kapsamında Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal dâhil olmak üzere hükümet yetkilileriyle bir dizi görüşmenin yer alacağı, etkinliğe Ukrayna ve uluslararası yatırım ve iş dünyasından 1000’den fazla temsilci, devlet makamları,diplomatik birlik ve önde gelen uzmanların katılım sağlayacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Konferans’ta Kısa Vadeli Ufukta Yatırım Piyasasının Geliştirilmesi, Ukrayna Nasıl Avrupa’nın BT Merkezi Olabilir, Ukrayna’daki Yatırımcıların Başarı Hikayeleri, İmalat Tesislerinin Ukrayna’ya Taşınması Beklentileri, KOBİ’ler için Yatırım Teşvikleri vb. konuların ele alınacağı ifade edilmektedir. Bu çerçevede, anılan etkinliğe ilgi duyan firmaların detaylı bilgi ve kayıt için https://ukraineinvest.gov.ua/events/ukraine-investment-harbor-in-the-time-of-change/ internet sayfasını ziyaret etmeleri gerekmektedir.” denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Brexit Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; “31.12.2020 tarihinde sona erecek olan Brexit geçiş döneminin ardından Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında devam etmesine yönelik müzakereler Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

İlgide kayıtlı yazıda, müzakereler neticesinde gelinen noktada, tarifeler bakımından Gümrük Birliği koşullarını sürdürecek şekilde, STA’nın büyük bölümü üzerinde mutabakatın sağlandığı; bununla birlikte, Gümrük Birliği’nin işleyişi bakımından, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki STA’ya ilişkin menşe kurallarının, Avrupa Birliği’nin Birleşik Krallık ile yapacağı düzenlemede yer alan menşe kuralları temel alınarak hazırlanması gerektiği, bu alanda Avrupa Birliği müzakerelerindeki durumun henüz netlik kazanmadığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Gümrük Birliği uyarınca, ülkemizce Birleşik Krallık ile STA imzalanması için öncelikle Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerin sonuçlanmasının beklenmesinin şart olduğu, dolayısıyla, akıbeti henüz netleşmemiş olan Avrupa Birliği-Birleşik Krallık müzakerelerinin olumsuz veya 2020 yılı sonrasında sonuçlanması halinde, 1.1.2021 itibariyle ülkemizle Birleşik Krallık arasındaki ticaretin DTÖ kuralları temelinde yürütülmesi ihtimal dahilinde olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığınca STA’nın 1.1.2021 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ivedilikle imzalanması hedefi doğrultusunda çalışmalar devam etmekle birlikte, Birleşik Krallık ile 2021 yılında ticarette ortaya çıkabilecek diğer senaryolar bağlamında da mevzuat ve uygulama hazırlıklarının yapıldığı belirtilmektedir.

Yukarıda bahse konu senaryolar çerçevesinde, ihracatçılarımızın 2021 yılında Birleşik Krallık ile ticarette değişen ortama hazırlıklı olmaları ve yeni döneme ilişkin kural ve uygulamalar ile muhtemel STA’ya yönelik gelişmeler hakkında firmalarımızın bilgilendirilmesi amacıyla Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Gonca Işık Yılmaz Batur’un katılımlarıyla, 15 Aralık 2020 Salı günü saat 14:00- 16:00 arasında çevrim içi olarak bir bilgilendirme toplantısının yapılması planlanmaktadır.” Denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Avrupa Birliği-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (CoSME)

Sayın Üyemiz,
 
Avrupa Birliği-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (CoSME) kapsamında açık olan teklif çağrılarının tanıtımı amacıyla 11 Aralık 2020 tarihinde saat: 14:00’da CoSME Teklif Çağrıları Çevrimiçi Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirilecektir.
 
CoSME Programı ulusal koordinatörü KOSGEB ve AB Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen eğitim, cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecek kayıt formuna gerekli bilgilerin girilmesini takiben eposta adreslerinize gönderilecek online katılım linki yoluyla takip edilebilecektir.
CoSME Programı çağrıları ile ilgili özet ve detaylı bilgilere https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html ve cosme.kosgeb.gov.tr 
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
 

Nijer’de Tarım Alanında Yapılması Öngörülen Proje

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  12 Ekim 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou’nun bir görüşme gerçekleştirdiği, söz konusu görüşmede ülkemiz ile Nijer arasında çeşitli alanlarda işbirliği olanaklarının ele alındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla,  daha önce “İstanbulewa Yolu Projesi”ne ilişkin görüşmeye atıfta bulunularak, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından ilgili projenin finansmanının gündeme getirildiği, Nijer tarafının ise maden yatakları ile ilgili çalışmalarda bulunduğu ve Irhazer bölgesinde 1 milyon hektar tarım yapılabilecek arazi olduğunu bildirdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, 2019 yılı Ocak ayında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde bir ekip oluşturulduğu ve sürecin koordine edildiği bilgisi paylaşılmaktadır.

Ayrıca, 19.11.2020 tarihinde Birliğimizde gerçekleşen TOBB Şurasında iş insanlarımız tarafından ülkemizdeki yem fiyatlarının yüksekliğinin gündeme getirildiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söz konusu sorunun bir an önce çözülmesi talimatına cevaben Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Nijer’de tarım alanında yapılması öngörülen proje ve 1 milyon hektarlık alanın bu kapsamda kullanılabileceğini belirttiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Bina inşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bina inşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ “06.11.2020 tarih ve 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Kenya Sohbet Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, 24 Kasım 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Kenya’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Program ve kayıt için tıklayınız.

SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen azıda, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 04.11.2020 tarihli ve E87424279-152.01.02-390430 sayılı yazıda, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “Veri iletişim sistemi” başlıklı 29 uncu maddesi ile “SCADA kontrol merkezleri” başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir.

EK: SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü

Irak Yaptırımlar Listesi Son Güncellemeler

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  BM Güvenlik Konseyi’nin 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca teşkil edilen Irak Yaptırımlar Komitesi Başkanı tarafından BM  nezdindeki tüm Daimi Temsilciliklere gönderilen Nota iletilmektedir.

Bir örneği  linkte bulunan bahse konu Nota’da, yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeler bildirilmektedir. Bu kapsamda, 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi kararının 19. ve 23. paragrafı çerçevesinde varlıkları dondurulan bireyler ve kuruluşlar listesinde yer alan linkteki Nota’da isimleri mezkur bir kişi ile 11 kuruluşun,1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkartıldığı kaydedilmektedir. BM-Aralık 2020 Yaptırımları Listesine ulaşmak için tıklayınız

Gürcistan’da Eksik CMR-Beyan Dışı Eşya

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Gürcistan Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanım Anlaşmasına göre uygulanan ortak veri değişimi protokolü kapsamında, iki ülke arasında sevkiyata konu eşyaya ilişkin verilerin paylaşıldığı, ancak, nakliyecilerimizin Gürcistan’a girişlerinde eksik CMR sunma, beyan fazlası eşya ithalatına yönelik teşebbüslerde bulunmalarından kaynaklı idari/cezai yaptırımların bir müddet kontrol altına alınmış olsa da son aylarda yeniden artışa geçtiği, konunun Gürcistan basınına da yansıdığının gözlemlendiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca;

Gürcistan Gelirler İdaresine bağlı gümrük idaresine, eksik CMR sunulması ve beyan usulsüzlüğü oluşması halinde, beyan dışı eşyanın yaklaşık değerinin 5000 Amerikan Doları üzerinde olması durumunda, yerel gümrük idaresi nezdinde uzlaşı sağlanmasının mümkün olmadığı, soruşturma süreci başlatılarak konunun merkezi idareye (Tiflis) intikal etmekte olduğu, dosyanın intikali ve sürecin

tamamlanmasının 15-40 gün arası sürdüğünün gözlemlendiği, pandemi koşulları nedeniyle nakliyecilerin bu süre zarfında gümrük idaresinden ayrılmasına da izin verilmediği belirtilerek, nakliyecilerimizin işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olay bazında temsilciliklerce ve Batum Başkonsolosluğu Hukuk Danışmanı tarafından da hukuki süreçte nakliyecilerimize destek sağlanmasına rağmen ülkemiz ihracat sevkiyatlarının gecikmesi ve cezai müeyyide kaynaklı kayıplar yaşanmakta olduğunun altı çizilmekte,

Gürcistan’da son dönemde Kovid vakalarının artması sebebiyle; 28 Kasım 2020-31 Ocak 2021 tarihleri için 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmiş, şehirlerarası rutin ulaşım hizmetleri ile Tiflis ve Batum gibi şehirlerde şehir içi toplu taşıma askıya alınmış, market, eczane, banka gibi temel hizmet verenler dışındaki işyerleri kapatılarak, restoran ve benzeri gıda işletmelerinin sadece paket teslimat yapabilmesi uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca, 1 Ocak-15 Ocak 2021 tarihleri resmi tatil ilan edildiği,

Uluslararası taşımacılık ilan edilen önlemlerden doğrudan etkilenmemekle birlikte, eksik CMR sunma/beyan dışı mal ile ithalat teşebbüsünde bulunan nakliyecilerimiz açısından, elverişsiz koşullarda ve sağlık açısından risk taşıyan durumlarda Gürcistan’da uzun süre kalma tehlikesi bulunduğu bildirilmektedir.

Taşımacılarımızın beyanlarını usulüne uygun ve doğru doldurma zorunluluklarının bulunduğu, taşınan eşyanın sigortası niteliğinde olan CMR’nin gümrük vergi ve resimlerini garanti altına alan bir belge olmadığını ve TIR Sisteminin nakliyecilerimizi kötü niyetli üçüncü kişilere karşı koruyabilecek en güçlü enstrüman olduğunu bilgilerinize sunarız.

Arnavutluk İhale Duyurusu

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Arnavutluk hükümetinin,Arnavutluk’un Durres şehrinde 100 MW’lık bir fotovoltaik tesis projesini gerçekleştireceği, tesise ilişkin transfer, kurulum, dizayn, finans ve operasyonel gibi konuların uluslararası ihaleye açılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu ihalenin başvuru süresinin 1 Şubat 2021 tarihinde saat 16.00 (CET)’da sona ereceği belirtilmektedir. İhaleye ilişkin detaylı bilgilere TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Arnavutluk” bölümünden ulaşılabilmektedir.

16.KOBİ Zirvesi

Sayın Üyemiz,

Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak; ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği, geleneksel hale gelmiş olan  KOBİ Zirveleri’nin XVI’si; TOSYÖV, TİM, TOBB ve KOSGEB işbirliği ile DenizBank Ana Sponsorluğunda sanal ortamda ONLİNE olarak gerçekleştirilecektir.

TOSYÖV tarafından 08 – 09 Aralık 2020 tarihleri arasında ONLİNE  düzenlenecek KOBİ Zirvesinin bu yıl ana teması “Pandemi Süreci ve İhracat”.  İhracatın tüm alanlarında yaşanılan sorunlar irdelenecektir.

Dünyada yaşanan Pandemi dolayısı ile ONLİNE olarak sanal ortamda gerçekleştirilecek, Ülkemiz ekonomisine katkısı tartışılamayacak kadar önemli olan XVI. KOBİ Zirvesi 8 Aralık 2020 Salı günü  09:30 – 10:30 saatleri arasında Açılış konuşmaları ile başlayacaktır.

Zirve Programına ve oturumlara ilişkin ayrıntılar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.   (Katılım Ücretsizdir)

Zirve Canlı olarak  TOSYÖV Youtube kanalından izlenilebilinecektir.   https://www.youtube.com/channel/UC4E9RSWvd1d-joRDU3weqmg

Kayıt için: www.kobizirvesi.org.tr

 

Girişimcilik Davranış Anketi

Sayın Üyemiz,

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Münevver Çetin tarafından 81 ilde faaliyet gösteren iş insanlarımızın girişimcilik profilleri ve teknolojik hazırlık düzeylerine yönelik “Girişimcilik Davranışı Anketi” hazırlanmıştır.

Ankette yer alan sorulara vereceğiniz cevaplar, mevcut durumun tespit edilebilmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca anket sonucunda elde edilecek bulgular, ülkemizin girişimcilik alanında oluşturacağı politikalarda da yol gösterici nitelik taşıyacaktır.

Sorulara cevap verirken “olması gerektiğini düşündüğünüzü” değil,  “olanı” belirtmeniz araştırmanın ve oluşturulacak politikaların doğru sonuçlara ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Bu hususlar dikkate alınarak https://forms.gle/VzMhMKX4urLAY41j8 adresinde yer alan anketi bilgilerinize sunarız.

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler – Endonezya

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  10 Aralık 2020 Perşembe günü 10:00-11:30 saatleri arasında Endonezya’da görev yapmakta olan Ticaret Başmüşaviri ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşılacağı e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Toplantı programı için tıklayınız.

Gürcistan’da Yeni Yatırım Teşvik Programı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgilere atfen, Gürcistan’da asgari 10 milyon Gel (yaklaşık 3 milyon ABD Doları) yatırım yapacak ve 150 kişilik yeni istihdam oluşturacak uluslararası yabancı yatırımcıların 1 milyon Gel (Yaklaşık 300 bin ABD Doları) tutarına kadar devletten destek alabilmesine yönelik açıklanan teşvik programın 30/11/2020 tarihli Gürcistan Resmi Gazetesinde yayımlanan 717 sayılı Karar ile yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, iş süreçleri outsourcing alanındaki yatırımlarda ise yatırım zorunluluğu 5 milyon GEL ve asgari 200 istihdam oluşturma şartın bulunduğu, teşvik kapsamındaki alanların elektrik-elektronik mühendisliği ürünleri; uçak parça ve modülleri üretimi; taşıtlar, ekipman ve parçaları üretimi; iş hizmet/süreçleri outsourcing; depo ve lojistik merkezleri ile uçak bakım ve tamiri olduğu ifade edilmektedir.

Programa ilişkin detaylara Gürcistan Yatırım Ajansının

http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en/News/the-state-program-fdi-grant adresli sayfasından ve

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5041643?publication=0 adresinde yayımlanan

Karardan ulaşılabilmektedir.

Gürcistan; ülkemiz, AB, BDT ülkeleri ve Çin ile serbest ticaret anlaşmalarına sahip, ayrıca ABD, Kanada ve Japonya’ya GTS kapsamında tarife avantajlarıyla ihracat yapma imkânı olan bir ülkedir. Bu kapsamda Gürcistan’a, üçüncü ülkelere ihracat odaklı çeşitli uluslararası yatırımlar yapılmaktadır. Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyebilecek firmalarımız için Gürcistan üzerinden tarife avantajıyla erişimin mümkün olduğu pazarlara ihracat gerçekleştirilmesinde avantaj ve fırsatlar bulunduğu değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Sayın üyemiz,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no’lu tebliğler yayımlanmıştır. Her iki tebliğe ilişkin bilgi notu için tıklayınız

Kısa Çalışma Ödeneği Bilgi Notu

Sayın Üyemiz,

1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneği hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı’na ilişkin bilgi notu için tıklayınız.

Patent ve Marka Webinarı

Sayın Üyemiz,

Patent ve marka tescili hakkında 10 Aralık 2020 Perşembe günü saat 15:00’te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirilecektir. Davet ekte sunulmaktadır.

Birliğimiz Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın Habip Asan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek seminerde KOBİ’lere yönelik olarak patent, faydalı model, marka ve tasarım kavramları, bu kavramlar arasındaki farklar, avantajları, önemi ve başvuru süreçleri anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

INCOTERMS 2020 TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

 ONLINE EĞİTİM:

INCOTERMS® 2020 TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

10 Aralık 2020, saat 10.00 – 13.00

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanan uluslararası ticarette kullanılan, evrensel olarak standartlandırılmış ve malların satışı için dünya çapında kabul gören kuralları belirleyen INCOTERMS® 2020’ye ilişkin temel eğitim programı, 10 Aralık 2020 tarihinde 10.00 – 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ICC Türkiye Milli Komitesinin düzenleyeceği  eğitim programı, ülkemizdeki tek akredite Incoterms 2020 eğitmeni olan ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanı ve Incoterms® 2020 Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Ercüment Erdem tarafından verilecektir.

PROGRAM

10.00 – 11.15     I. BÖLÜM

–       Giriş

–       Incoterms’lerin kapsamı

–       Kapsam dışı konular

–       Incoterms 2020 değişikliklerinin gerekçeleri

–       Incoterms 2020 ile getirilen yenilikler

11.15 – 11.30     Ara

11.30 – 12.30     II. BÖLÜM

–       Incoterms 2020’nin önemli özellikleri

–       Incoterms’lerin sınıflandırılması

–       Incoterms’lerin kısa açıklaması

12.30 – 13.00     Soru-Cevap

 

KAYIT için tıklayınız.
 ÜCRET VE ÖDEME BİLGİLERİ

 ICC Türkiye Üyeleri için 300,- (üçyüz) TL

 ICC Türkiye Üyesi olmayanlar için 450,- (dörtyüzelli) TL

Ödeme Şekli:

Kayıt ücretinin aşağıda belirtilen hesap numarasına katılımcı adı belirtilerek yatırılması ve dekontunun Milli Komitemize iletilmesi gerekmektedir.

Banka Bilgileri

MTO –Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi

Türkiye İş Bankası, Akay Şubesi

IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 3648 40

 

 

* Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek olan eğitimin linki kaydın tamamlanmasının ardından tarafınıza iletilecektir.

 

 

Oto Plakaları İhalesi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Slovakya İçişleri Bakanlığı’nın tahmini değeri KDV hariç 27,7 milyon avro olmak üzere oto plakalarının üretimi ve teslimi için bir kamu ihalesi duyurduğu, son başvuru tarihinin 10 Aralık 2020 olan ihalenin lisanslı plakalar, özel kayıt numarasına sahip özel plakalar ile kısmen veya tamamen elektrikli araçlara yönelik plakaları kapsadığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, plakaların, Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun tescile tabi olan motorlu taşıtlar, römorklar ve diğer karayolu taşıtlarında kullanılması gerektiği kaydedilmektedir. (CPV Code: 44423400-5)

İhale ile ilgili detaylı bilgiler :

Slovakya Kamu İhale Ofisi: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/472888

Başvuru Sayfası: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1682

Güney Kore Sohbet Toplantısı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 8 Aralık 2020 Salı günü 10.00-11.30 saatleri arasında Güney Kore’de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğin programı ve kayıt linkine ulaşmak için tıklayınız

Dolandırıcılık Duyurusu

Sayın Üyemiz,

T.C.Kocaeli Valiliği’nden Odamıza gelen bilgiye istinaden; Son zamanlarda Sayın Valimiz ve Vali Yardımcılarımızın isimleri kullanılarak İlimizdeki sanayici, iş adamı ve iş çevrelerinden maddi ve menfaat amaçlı destek mahiyetinde yardımlar talep  edilmektedir.

Bu tür ve tarzda yeri olmayan yardım taleplerinin dikkate alınmaması ve itibar edilmemesini  bilgilerinize sunarız.

E-Ticaret Hizmet Paketi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün hız kazanmasıyla, şirketlerimizin ürettikleri ürünleri dijital ortama taşıyarak oluşturduğu satış ve pazarlama kanalları oldukça önemli hale gelmiştir. Konuya ilişkin olarak Birliğimiz öncülüğünde e-ticaretin sunduğu fırsatlara yönelik birçok eğitim programı uygulamaya konulmuş, ayrıca ilk defa e-ticaret yapacak işletmelerin pazaryerlerinde komisyonsuz satış yapabilmesine imkan tanıyan projeler uygulanmıştır.

Bununla birlikte, pazaryerlerindeki sisteme uyum sağlayamayan ancak işini dijital ortama taşıyarak kendi e- ticaret sitesini kurmak isteyen üyelerimiz için “E-Ticaret Hizmet Paketi” tasarlanmıştır.

Söz konusu paket ile TOBB bünyesindeki 365 oda ve borsa üyesi KOBİ’lere e-ticaret alanında ihtiyaç duyacakları her türlü hizmet ve altyapıya kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanmaktadır.

Vodafone Business işbirliğinde oluşturulan “E-Ticaret Hizmet Paketi” ile alan adı, hosting, e-mail, güvenlik, stok takibi, yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım özellikleri ve arama motoru optimizasyonu ile anahtar teslim e-ticaret sitesi kurulmakta ve KOBİ’lerin teknik ihtiyaçları ve dijital pazarlamayla ilgili soruları için de ücretsiz danışmanlık ve eğitim desteği verilmektedir.

KOBİ’lerin e-ticaret için ihtiyacı olan tüm hizmetleri içeren E-Ticaret Hizmet Paketinin detaylarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Ayrıca KOBİ’leri bilgilendirmek üzere sunum gerçekleştirmesini teminen firma ile irtibat sağlanacak kişi bilgisi aşağıda yer almaktadır.

İrtibat: Ayşenur Akkurt (Aysenur.Akkurt@vodafone.com)

E-Ticaret Hizmet Paketi Bilgilendirmesi için

link: https://www.vodafone.com.tr/VodafoneBusiness/cozumler-kurumsal/e-ticaret-hizmeti.php

Rusya Federasyonu Başkurtistan Cumhuriyeti Ufa şehrinde Uluslararası İş Haftası

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 8-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, Rusya Federasyonu Başkurtistan Cumhuriyeti Ufa şehrinde Uluslararası İş Haftası düzenleneceği bildirilmektedir. İş Haftası çerçevesinde, 11 Aralık 2020 tarihinde bir Forum düzenlenmesinin planlandığı bildirilmekte olup, Forumda dış pazarlara girmenin özellikleri, ihracat için bilişim teknolojileri ve ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin yöntemler gibi konu başlıklarının ele alınacağı ifade edilmektedir.

Forumda yabancı ülke yetkilileri, ayrıca Rusya Federasyonu ve idari birimlerinin yetkilileri, uluslar arası ihracat uzmanları ve iş dünyasının temsilcileri hazır bulunacaktır.

Foruma kayıt www.ibw-bashkortostan.com adresinden gerçekleştirilmektedir. İlave bilgi için +7 347 280 8717 nolu telefon veya grogulenko.mk@bashkortostan.ru e-posta adresi ile rtibata geçilebilir.

 

“1507-KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı”

Sayın Üyemiz,

Ar-Ge destekleri kapsamında, KOBİ’lere yönelik olarak %75 oranında 600.000 TL destekli “1507-KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı” ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın destekli 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı çağrıları açılacak olup, konu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Sweet&Snacks 2021 Milli Katılım Organizasyonu

Sayın Üyemiz,

Indianapolis/Amerika Birleşik Devletleri’nde, 22-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweet&Snacks Expo Uluslararası Bisküvi,Çikolata ve Şekerleme Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fuar hakkında Odamıza gelen yazıya ve ön başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız

Arjantin E-Sohbet Toplantısı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 14.30-16.00 arasında Arjantin’de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğin programı ve kayıt linki için tıklayınız.

Filistinli Firmanın Talebi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Filistin’de kurulu “Superpharma” firması yetkilisinin Kudüs Ticaret Ataşeliğimiz ile iletişime geçerek, ekteki  sektörlerde Türkiye’den ithalat yapmak istediği, firmanın yıllık cirosunun 7 milyon ABD Doları seviyesinde olduğu ve yetkililerin Türk pasaportu taşıdığı belirtilmektedir.

TOBB’dan Odamıza gelen yazıya ve eklere ulaşmak için tıklayınız

Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilme İmkanı

Sayın Üyemiz,

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda TOBB girişimleri ile  30 Haziran 2020’ye kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerine 31 Aralık 2020’ye kadar İŞKUR’a başvurmaları halinde Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilme imkanı getirilmiştir.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararname için tıklayınız

Tunus-Lojistik Platform

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Tunus’un 2040 yılında Akdeniz’de lojistik platform olması çabaları kapsamında stratejik vizyonu belirlemek için Tunus Cumhuriyeti Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı Tunus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi ACC ile ulaştırma, lojistik ve zemin hazırlığı uzmanı Fransız Araştırma Ofisi Samarcande’nin görevlendirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu araştırmanın kapsamlı olması, yabancı yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla, Tunus’ta yatırımcı şirketlerin veya Tunus’ta yatırıma teşvik amaçlı şirketlerin ihtiyaçlarını ve önerilerini belirlemek için,  2 sayfalık anketin Tunus Büyükelçiliği’ne iletilmesi talep edilmektedir.

Anketin temel amacının Tunus’ta bulunan şirketlerin bölge lojistiği açısından öncelikleri ve lojistiği iyileştirmek için öneriler almak ve Tunus’ta yatırımı olmayan yatırım ve lojistik şirketlerin öncelikleri ve beklentilerini öğrenmek olduğu ifade edilmektedir.

TOBB’dan gelen yazıya ve ankete ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

St. Petersburg Valiliği-Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  St. Petersburg Ticaret Ataşeliği’nin bir yazısına atfen, St. Petersburg Valiliği’ne ait resmi internet sitesinde (https://www.gov.spb.ru/) 24/11/2020 tarihinde duyurulan ‘Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması’ çerçevesinde;

Bölge sanayisine yönelik yerli ve yabancı yatırımların arttırılması amacıyla, yeni yatırımcılar için vergi kolaylıkları sağlanacağı, bahse konu yeni yatırımların, bölge ekonomisinde faaliyet gösteren reel sektör yatırımlarına ilişkin olacağı,

Bölgesel yatırım projesi kapsamında faaliyet sürdürecek olan yatırımcılardan tahsil edilecek kurumlar vergisinden federal bütçeye aktarılması öngörülen %3’lük payın sıfırlanacağı ve %17’lik yerel yönetim bütçesine aktarılan payın %10 seviyesine indirileceği,

Yatırım yapılacak olan proje kapsamında emlak vergisi oranının da %0 olarak belirleneceği,

İlgili projeler kapsamında planlanan istihdam seviyesine ilişkin bir sınırlama olmamakla birlikte, yatırım hacminin, ilk 3 yıl için en az 50 milyon ruble ve ilk 5 yıl sonunda en az 500 milyon ruble olması şartının uygulanacağı bilgilerinin öğrenildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

5996 Sayılı Veteriner  Hizmetleri,  Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda değişiklik

Sayın Üyemiz,

TOBB’den Odamıza gelen yazıda;  4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı resmi gazetede  yayımlanan gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkındaki 7255 sayılı kanunla;  5996 sayılı Veteriner  Hizmetleri,  Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; Kişilerin hayatını  ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya  geçirilerek imha edilecektir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya, ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine,  1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilecektir.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca , gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi  5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecektir.

 Taklit veya tağşiş yapıIan gıda veya yemleri üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı aItında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine  5 bin Türk Lirasından aşağıya olmamak ve 500 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün oImazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’’i oranında idari para cezası verilecektir.

Kanuna uymayan üyelerimize ilişkin,  Oda ve Borsa üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliğe istinaden gerekli işlemlerin başlatılacağını bilgilerinize sunarız.

Ticaret Hukuku Uzman Arabulucu Genel Eğitimi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; TOBB Ekonomi ve Teknolo]i Üniversİtesi Hukuk Fakültesi’nin “Ticaret Hukuku Uzman Arabulucu Genel Eğitimi” için yetkilendirildiği, ön kaydın http://sem.etu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebileceği  bildirilmektedir,Konuya ilişkin duyuru metni için tıklayınız.

Kırsal  Kalkınma  Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Tebliği

Sayın Üyemiz,

TOBB’den Odamıza gelen yazıda;  21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede. Kırsal  Kalkınma  Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğde; Tarımsal ürünlerin işlenmesi,  yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları yer almaktadır.

Hibe destekleri ile ilgili proje ön değerlendirme kriterleri başlığında, yatırım konusunun “coğrafi işaret tescili yapılmış bir ürünün işlenmesi ile ilgili olması durumunda ilave puan uygulanacağı belirtilmiştir. Coğrafi işaret konusunda faaliyet gösteren üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Ticaret  Müşavirlerimizle  Elektronik Sohbetler

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Ticaret Müşavir ve  Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere  Ticaret Bakanlığımız tarafından “‘Ticaret  Müşavirlerimizle  Elektronik Sohbetler” toplantılarının  düzenlendiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla 1 Aralık 2020 salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Kolombiya Cumhuriyeti’nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak  tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısı  gerçekleştirileceği  bildirilmektedir.

söz konusu toplantıya katılmak isteyen  firmalarımız , toplantı detaylarına https://bit.ly/39j9YHU adresinden ulaşabilirler.

“Yurtdışı Alacakların Yerel Mahkemeler (BAE) Yoluyla Tahsilli”

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; “Dubai Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atfen, Dubai’de yerleşik iş insanlarımızın üyesi oldukları ve ikili ticaretin artırılması amacıyla faaliyet gösteren Türk İş Konseyi tarafından 9 Aralık 2020 günü Türkiye saatiyle 10:00-11:00 saatleri arasında “Yurtdışı Alacakların Yerel Mahkemeler (BAE) Yoluyla Tahsilli” konulu bir webinarın düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle Covid-19 salgını nedeniyle taahhütlerin yerine getirilmesinde yaşanan sorunlardan kaynaklanan ticari anlaşmazlıkların sayısındaki artış göz önüne alındığında söz konusu etkinliğin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat yapan ve yapmayı planlayan ihracatçı firmalarımız için faydalı olacağı ifade edilmektedir.

İlgili toplantı detayları aşağıda sunulmakta olup, toplantıya

https://forms.gle/p5ugaBJaoT1uLnQC7 adresi üzerinden kayıt yaptırmak mümkündür.

Bilgilerinize sunarız

“Westpac Imports and Export” isimli firma kaydı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;  “Leura, New South Wales 2780 Australia” adresinde faaliyet gösterdiği iddiası ile “Westpac Imports and Export” firma ismi ve annamartine910@gmai1.com e-posta adresi kullanılarak Anna Martine adlı kişi tarafından bazı firmalarımıza e-posta gönderilerek, firmaları tarafından tedarik kararlarında değerlendirilmek  üzere internet sitelerinde excel formatında bulunan bir belgedeki ürünlere ilişkin fiyat tekliflerinin gönderilmesinin istenildiği ve fiyat tekliflerinin istenildiği ürün grubu için https://westpaclimited.weebly.com adresine yönlendirme yapıldığının görüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ataşeliğimiz tarafından internet üzerinden yapılan araştırmada mezkur adrese ulaşılamadığı ifade edilmekte olup, ayrıca, Avustralya ticari sicil kayıtlarının incelenmesi sonucunda “Westpac Imports and Export” isimli bir firma kaydını olmadığının  tespit edildiği de belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız

 

3. Global REInvest isimli etkinlik

Sayın Üyemiz,

Hindistan Yenilenebilir Enerji Bakanlığı (MNRE) tarafından 26-28 Kasım 2020 tarihlerinde 3. Global REInvest isimli etkinliğin düzenleneceği bildirilmektedir. 26 Kasım 2020 saat17:30’da Hindistan Başbakanı tarafından açılışı yapılacak olan anılan etkinliğin, yenilenebilir enerji kaynakları ve gelecekteki enerji seçeneklerini konu alan 3 günlük bir konferans şeklinde düzenleneceği, ayrıca üreticiler, geliştiriciler, yatırımcılar ve yenilikçilerden oluşan sanal bir serginin de yer alacağı ifade edilmektedir.

TOBB’dan Odamıza gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız

Vergi / Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazı ile Kamu İhale Kurumu’nun, “İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı kanunun 10uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir.” içeriğine sahip yazısı paylaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumu’nun söz konusu yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

AB’nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Hamburg Ticaret Ataşeliğinin Ticaret Bakanlığına ilettiği bilgiye atfen, Korona ile mücadele kapsamında ithal edilecek olan maske, dezenfektasyon malzemesi, ilaç, solumum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliğine ithalinde vergisinin alınmaması ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin uygulamanın AB Komisyonunun 28 Ekim 2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı Kararına göre 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Yazıda, söz konusu Karar kapsamındaki ürünlerin, Korona ile mücadele için kamu kurumları veya akredite kuruluşlar tarafından ithal edilmesi ve dağıtımlarının bedelsiz olarak yapılması şartı bulunduğu ifade edilerek ekte liste halinde sunulan bahse konu ürünlere olan talebin bir bölümünün Türkiye tarafından karşılanabileceğinin değerlendirildiği açıklanmıştır.

TÜBİTAK AB Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda TÜBİTAK işbirliğinde internet üzerinden, TÜBİTAK AB Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Bilgilendirme Semineri düzenlenecektir.

Seminerde Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği politikaları çerçevesinde KOBİ’lere, sanayicilere, üniversitelere, araştırma merkezlerine ve STK’lara yönelik olarak toplamda 1 Milyar Avro bütçeli hibe programı olan Ufuk2020 Yeşil Mutabakat çağrılarının konu başlıkları, proje içerikleri, uygun
maliyetler ve konsorsiyumlara katılım konuları anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı

sayın Üyemiz,

Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, 1 milyar Avro bütçeli “Yeşil Mutabakat Çağrısı”, 22 Eylül 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır. Söz konusu çağrı; 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki genel hedefi ile bir dizi dönüştürücü politikalar tasarlamayı, karbonsuz ekonomiye geçişi ve Ar-Ge/yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Bahse konu çağrı çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmekte olup, anılan konu başlıklarına, programın ulusal koordinatörü Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanmış olan, “https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-yesil-mutabakat-green-deal-cagriprogrami-yayinlandi” web sayfasından ulaşılabilmektedir.
Çağrı’nın kapanış tarihi 26 Ocak 2021 olarak belirlenmiştir. Söz konusu çağrıya, araştırma kuruluşları, üniversiteler, KOBİ’ler, büyük sanayi kuruluşları, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal/yerel yönetimler ve sosyal girişimciler başvuruda bulunabilecektir.
Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı kapsamındaki proje başvuruları, Avrupa Komisyonunun, “Fonlama ve İhale Portalı (https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home)” üzerinden, başvuruya açık konu başlığı seçilerek, elektronik olarak proje koordinatörü kuruluş tarafından yapılmaktadır. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye, “https://h2020.org.tr/tr/others/basvuru-ve-degerlendirme-sureci/basvuru-sureci” linkinden ulaşılabilmektedir.

Çağrılara yönelik konsorsiyumlarda ortak olarak yer alınmasının istenmesi durumunda, ekte yer alan “ilgi beyanı formunun (Expression of Interest)” çağrı başlığı özelinde doldurularak, “greendeal@h2020.org.tr” elektronik posta adresi (TÜBİTAK iletişim kişisi) ile paylaşılması önem taşımaktadır. Söz konusu formlar, proje hazırlayan koordinatör adayları ile paylaşılmak amacıyla kullanılacaktır. Çağrı kapsamındaki başlıklara yönelik sorular için de aynı şekilde “greendeal@h2020.org.tr” elektronik posta adresi vasıtası ile TÜBİTAK ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Libya Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Türkiye ile Libya arasında, müteahhitlik alanında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı’na (MoU) ilişkin olarak yazıların daha önce iletildiği belirtilmiş olup, bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, her iki imzacı taraf arasından da söz konusu MoU’nun onay sürecinin tamamlandığı ve resmen yürürlüğe girdiği bilgisinin edinildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Libyalı idarelere herhangi bir başvuru yapmamış veya bu idarelerle görüşme başlatmamış olan ülkemiz firmalarının herhangi bir hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, anlaşma hükümlerinin getirmiş olduğu takvim çizelgesi içerisinde ivedilikle ilgili idarelere başvurmalarının gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Ayrıca, başvuru formu takibi açısından, Libyalı idarelere başvuran vuran firmaların başvuru durumlarına ilişkin bilgilerinin ekte yer alan form ile TOBB’a (e-posta: sila.kozanli@tobb.org.tr) gönderilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Ek: Form için tıklayınız.

Covid­19 Tedbirleri

Sayın Üyemiz,

Tüm dünyada yaşanmakta olan ve ülkemizle birlikte ilimizde de son günlerde yayılı hızında ciddi artışlar yaşanan Covid­19 salgının yayılım hızının durdurularak tamamen ortadan kaldırılması amacıyla; Alınan tedbirlerin, yapılan denetimlerin sonuçlarının değerlendirilerek alınması ve uygulanması gereken tedbirler ile mücadelede başta İl Sağlık Müdürlüğü ve kaymakamlıklar olmak üzere mücadele için gerekli her türlü ihtiyaçların belirlenip, temini yoluna gidilmesi amacıyla Başkanlığımda 12.11.2020 tarihinde önce İl Pandemi Kurulu, sonrasında ise Vali Yardımcıları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile 12 İlçe Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl/ilçe Sağlık Müdürlerinin katıldığı üç toplantı yapılarak ilimizin Covid­19 salgını ile mücadeledeki durumu müzakere edilmiştir.

Söz konusu toplantılarda gerekli analiz ve değerlendirmeler yapılarak, Kocaeli Büyükşehir, İlçe Belediyeleri, İlçe Kaymakamlıkları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapması gerekenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Covid­19 salgını ile mücadele ve salgının ortadan kaldırılmasının sadece Sağlık Teşkilatının yapacağı çalışmalarla mümkün olmadığı, aksine Milli Seferberlik anlayışı içerisinde kamu, özel sektör, Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları, sendikalar, gönüllü toplum kuruluşları, muhtarlar ile el ele, gönül gönüle tüm imkânlar seferber edilerek, vatandaşlarımızın ise alınan tedbirlere riayet etmeleri, toplum bilincine ulaşarak mümkün olacağı,

2. Alınan tüm tedbirler, yapılan uygulamalar ve denetimlere rağmen salgın artış hızının kontrol altına alınamaması, yükseliş trendinin önüne geçilememesi nedeniyle sağlık kurumlarının vaka sayıları karşısında yetersiz kalmaması, verilen mücadelede yorgun düşen sağlık personelini rahatlatmak amacıyla düne kadar yapılanlar dışında alınan kararların uygulanması ve denetimlerde sayılardan ziyade etkinliğin artırılarak yeni bir safhaya geçilmesi,

3.İlimizin stratejik bir şehir olması, üretmeye devam edilmesi ve üretimin daha da artırılması için salgınla mücadeleyi kazanmanın şart olduğu, aksi takdirde ülkemizin salgınla mücadele ve ülkemiz üzerine oynanan oyunlara karşıda mücadele vermesinin ekonomi yönünden zora gireceği düşünülerek, mücadeledeki her bir ferdin üzerine düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirmesi,

4. Salgınla mücadelenin hayatın akışını durdurmadan, belirlenen kurallara riayet edilerek, etmeyenlerle ilgili önce kişi, kurum, işyerlerine gerekli ikazlar yapılarak verilmesi, ancak ikazlara rağmen kurallara riayet etmeyenler hakkında da gereğinin idari ve adli yönden mutlaka yerine getirilerek kararlılığın ortaya konulması,

5. Mücadelede başarının anahtarı olan Filyasyon çalışmalarının etkinleştirilmesi için
ekip, ekipman sayılarının artırılması, kaymakamlıklarca ihtiyaç duyulan personelin kurum ve
kuruluşlardan görevlendirme ile temini, bu ekiplerde görev yapmak üzere norm fazlası
öğretmenler, okul idarecileri, imamlardan azami derecede faydalanılması, muhtarların
Filyasyon ekiplerine etkin destek vermelerinin sağlanması,
6. Kaymakamlıklarca daire, bina ve sokak bazlı karantina tedbirlerinin titizlikle
uygulanarak kolluk birimleri tarafından düzenli olarak denetlenmesi, apartman ve bina
girişlerine ” Bu binada Covid­19 pozitif vaka var” benzeri uygun lisanla uyarı yazılarının
asılmasının sağlanması,
7. 15.09.2020 tarihinden itibaren Valiliğimize tahsil edilmiş olan, İzmit Samiha Ayverdi,
Gölcük ve Gebze KYK Yurtlarının İlçe Sağlık Müdürlükleri ve/veya hastanelerde tespit
edilen Covid­19 pozitif ya da temaslı vatandaşlarımızın izolasyonlarının sağlanması için
daha aktif kullanılması,
8. Kaymakamlarca mutlaka günlük olarak İlçe Filyasyon Kurulunun toplanarak
rakamların gözden geçirilmesi, gerekli analiz ve değerlendirmelerin yapılması,
9. Bugüne kadar salgınla mücadeleye katkı sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere destek veren ilçe belediyelerinin Kaymakamlıklar tarafından
oluşturulan denetim ekipleri dışında belediyelerce bir belediye başkan yardımcısı
nezaretinde zabıta teşkilatından oluşturulacak ekiplerle sahaya inerek denetim
gerçekleştirmeleri, vakit buldukça belediye başkanlarının da denetimlere katılarak
vatandaşların kurallara uymaları için gerekli tembihatta bulunmaları,
10. Belediye Başkanlarının Filyasyon için vermeyi taahhüt ettikleri araç ve şoförleri
ivedilikle ilçe kaymakamlarının emrine göndermeleri, diğer tıbbi cihaz ve ekipmanları da
temin ederek ilgili sağlık biriminin hizmetine tahsis etmeleri,
11. İlçe Kaymakamları sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları, Odalarla onlarında bu
mücadeleye etkin olarak hem personel hem de diğer ihtiyaçlar konusunda destek vermesi
için görüşerek gerekli desteği sağlamaları,
12. Tüm odaların kendilerine kayıtlı meslek dallarına ait işyeri ve işletmelerde
denetimlerde bulunarak verilen mücadelenin önemini anlatmaları,
13. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kafeler, kahvehaneler, toplu taşıma
araçlarındaki denetimlerin güvenlik teşkilatı dışında da oluşturulan ekipler tarafından etkin
bir şekilde yapılması,
14. Valiliğimizce İl Sağlık Müdürlüğüne çeşitli şekilde temin edilen cihazlarla tüm
kapasite kullanılarak testlerin yapılması, erken tanı, erken teşhis, erken ilaç kullanarak
pnömoniye yakalanma ve ventilatöre olan ihtiyacın ortadan kaldırılması can kaybı
yaşanmaması için sağlık teşkilatınca gerekli çabanın gösterilmesi,
15. İl Sağlık Müdürlüğünce Aile Hekimlerinin münavebe ile poliklinikleri dışında
Filyasyon çalışmalarına katılmalarının sağlanması için gerekli çalışmayı yapması, bu
anlamda gerekiyorsa yapılması gerekli mevzuat değişiklikleri ile ilgide çalışmanın yapılarak
Valilik Kanalı ile Sağlık Bakanlığına teklif edilmesi,

16. Salgının bulaşının artmasında bir faktör olan ve belirlenen cadde, sokak, meydan ve
vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerde getirilen sigara içme yasağının etkin olarak
denetlenmesi, belediyelerce bu yerle sigara içme yasağı olduğuna dair uyarıcı levha ve
materyallerin ivedilikle yerleştirilmesi, Kaymakamlıklarca bu belirlenen yerler dışında yasak
getirilmesi gereken yerler var ise Valiliğimizden talepte bulunarak İl Hıfzıssıhha Kurulu
Kararı alınmasının sağlanması,
17. Kaymakamlıklarca Karantinaya alınması gereken ev, apartman, cadde ve sokaklar
konusunda gerekli kararlılığın gösterilmesi, karantina kurallarına uymadıkları tespit
edilenlerin ise mutlaka KYK Yurtlarına yerleştirilerek kontrol altında tutulmaları,
18. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kurumsal milliyetçilik anlayışından uzak başta
personel olmak üzere mücadelede ihtiyaç duyulan her türlü konuda imkânlarını bu
mücadeleye etkin olarak sunmaları,
19. Başta İlçe Kaymakamları, kurum amirleri ve çalışanlar olarak sahada, vatandaşla iç
içe Covid­19 Salgınına karşı mücadele verilerek en kısa sürede istenilen hedeflere ulaşılması,

15 Soruda ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının 2018 yılında yeniden başlamış durumda olduğundan bahisle, İran ile ticareti sürdürmek isteyen firmalarımızdan yaptırımlara ilişkin alınan sorular bazında Tahran Ticaret Müşavirliğimizce “15 Soruda ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi” iletilmiş olup, söz konusu Rehber ekte yer almaktadır.

15 Soruda ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi için tıklayınız.

Customs Union: A Business Perspective

Sayın Üyemiz,

TOBB’un 16.11.2020 tarih ve 9898 sayılı yazısında, Birliğimiz ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) koordinasyonunda ülkemizdeki Avrupa kökenli firmaların üyesi olduğu Ticaret Dernekleri, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusuna destek vermek üzere “Customs Union: A Business Perspective” konulu ortak bir rapor hazırlamıştır. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)’nın da destekleriyle hazırlanan rapor kamuoyuna sunulacaktır.

Raporun kamuoyuna durulacağı etkinlik, Konrad Adenauer Vakfı ile işbirliğinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 15:00 – 17:00 arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Etkinlik kapsamında Türkçe-İngilizce tercüme hizmeti sağlanacak olup kayıt için

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GTALLWPzSRWCHvIDjlrYKQ linkinin kullanılması gerekmektedir.

Küba 38. Uluslararası Ticaret Fuarı (FİHAV) Sanal İş Forumu

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafında Odamıza gönderilen yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazıya istinaden, 8. Havana Uluslararası Ticaret Fuarının (FİHAV), salgın şartları göz önüne alınarak, 8-9 Aralık 2020 tarihlerinde sanal bir iş forumu olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan etkinliğin Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı (MINCEX), Ticaret Odası ve Dış Ticaret ile Yabancı Yatırımı Teşvik Merkezi’nin (ProCuba) işbirliğiyle düzenleneceği, Küba’ya yönelik yabancı yatırımlarla ilgili işlemlerin basitleştirilmesi amacıyla yakın geçmişte MINCEX bünyesinde ”Yabancı Yatırımcı için Tek Pencere” (VUINEX) merkezinin açıldığı ve söz konusu etkinlikte Küba’nın ticaret ve yatırım verilerinin de paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, etkinliğe şirket, hükümet ve basın temsilcilerinin iştirak edebilecekleri, tüm ayrıntılara http://foroempresarial.mincex.gob.cu internet adresi üzerinden erişilebileceği, şirketler arası görüşmelerin de anılan internet sayfası aracılığıyla yapılabileceği, bu vesileyle 2021 Küba Yatırımlar Portfolyosu’nun da açıklanacağı ve Mariel Özel Kalkınma Bölgesi hakkında bir sunum gerçekleştirileceği bilgisine yer verilmektedir.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı

Sayın Üyemiz,

Sabancı Vakfı tarafından toplumda farkındalık yaratmak ve ilham vermek amacıyla, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin öykülerini görünür kıldığı Fark Yaratanlar Programı 2009 yılından bu yana düzenlenmektedir.

Bu yıl Fark Yarat Hayatlar Değişsin Sloganıyla Türkiye’nin fark yaratanlarının belirleneceği programa 11 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.

Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi

Sayın Üyemiz,

DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi, Bulgaristan Ulusal KOBİ Tanıtım Ajansı (BSMEPA) iş birliğiyle 25 Kasım 2020, Çarşamba günü 12.00-16.00 saatleri arasında “Türkiye-Bulgaristan İş ve Yatırım Forumu” gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Nijerya

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 19 Kasım 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında Nijerya Federal Cumhuriyeti’nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğin programı ve kayıt linkine ulaşmak için tıklayınız.

Brexit tarihi sonrasında Birleşik Krallık’da geçerli olacak kurallara ilişkin bilgi notu

Sayın Üyemiz,

Brexit tarihi sonrasında, Birleşik Krallıkta geçerli olacak kurallara ilişkin olarak Birleşik Krallık tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsamında hazırlanan bilgi notlarına https://ticaret.gov.tr/dis.-iliskiler/genel linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Birleşik Krallık tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsamında hazırlanan bilgi notları için tıklayınız

Trafik Güvenliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden TOBB’a iletilen yazıda, karayollarında yük taşıma faaliyetlerinde bulunan taşıtların (kamyon, römork, ve benzeri) paletlerinin sağlam bağlanmadığı ve bu taşıtların trafikte kaza riski oluşturduğu belirtilerek, söz konusu taşıtların bu şekilde taşıma yapmaması için önlem alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; karayollarında yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan nakliyecilerimizin, trafikte can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi amacıyla taşıta yükün yüklenmesi ve taşınması sırasında azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgilerinize sunarız.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Reasürans A.Ş. Genel Müdürü Selva Eren’in katılımı ile 17 Kasım 2020 Salı – Saat: 14:00’te Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bilgilendirme Semineri gerçekleşecektir. 

seminerde “Güncellenen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”  anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

Seminere

http://webinar.tobb.org.tr

linkinden katılabilirsiniz.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası;

–          KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan,

–          KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılayan

bir sigorta sistemidir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden kimler faydalanabilir?

Yurtiçi satışlardan yıllık toplam cirosu 125 milyon TL’ye kadar olan tüm sektörlerdeki işletmeler kapsam dâhilindedir.

Alacak sigortasının faydaları nelerdir?

–          KOBİ’yi ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur.

–          Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar.

–          Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların KOBİ’yi sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler.

–          Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.

Kanada Mutfak ve Banyo Ürünleri Fuarı (KBC Expo)

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Toronto Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, Kanada’nın tek ikili görüşme fuarı olan Mutfak ve Banyo Ürünleri Fuarı (KBC Expo )’nın 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde Toronto Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, bahsi geçen Fuar’da, mutfak ve banyo alanında armatürler, malzemeler ve sistemler / bakım, iş ve tasarım hizmetleri, dolaplar, zemin kaplama / yer kaplama, sıhhi tesisat armatürleri, ev otomasyonu, havalandırma, su filtrasyonu, aydınlatma, aydınlatma armatürleri, ticari aydınlatma, doğal taşlar ve fayanslara ilişkin güncel ürünler ve trendlerin sergileneceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Fuarın, ikili görüşme ve pazar bilgilerini paylaşma konusunda tüm mutfak ve banyo sanayii alanında faaliyet gösteren tüccar ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplamak için önemli bir platform olduğu ifade edilmektedir .Fuar kapsamında, Kanada’da mutfak ve banyo endüstrisini etkileyen önemli konuları ve eğilimleri küresel perspektiflerden ele alan, zengin içeriğe sahip bir konferans programının sunulacağı bildirilmektedir. Fuara katılmak isteyen şirketlerimizin indirimli ücretten yararlanmak için kayıtlarını 30 Aralık 2020 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu Fuara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Etiyopya

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 17 Kasım 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğin programı ve kayıt linki için tıklayınız.

Slovakya 10.5 m Alçak Tabanlı Otobüs Alım İhalesi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın Bratislava Ticaret Müşavirliğinden alınan e-postaya atıfla;

Slovakya’nın Nitra Bölgesi’nde yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Arriva Nove Zâmky firmasının 3,4 milyon Avro değerinde halk otobüsü alımı yapacağı, AB fonlarıyla finanse edilecek olan ihalenin konusunun kontrol, kamera, tarife, bilgi ve iletişim sistemleri dâhil 15 adet 10.5 m alçak tabanlı banliyö otobüslerinin satın alınması ve otobüslerin tamir ve bakımıyla ilgili diğer mal ve hizmetlerin sağlanması olduğu ifade edilmektedir. Yazıda devamla, ihale için son başvuru tarihinin 27 Kasım 2020 olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu ihaleye ilişkin detaylı bilgilere aşağıda linkleri sunulan web-siteleri ziyaret edilmesi ve Bratislava Ticaret Müşavirliği ile (bratislava@ticaret.gov.tr) temas edilmesi mümkündür.

Slovakya Kamu İhale Ofisi:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428154

 AB Elektronik İhale Sistemi:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516262-2020:TEXT:EN:HTML&src=0