Kategori arşivi: Genel Duyurular

Cibuti Özel Ekonomik Bölgesi Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda son dönemde Türkiye ve Cibuti arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiği, bu kapsamda, Cibuti’de Türk firmalarının Afrika’ya yönelik ihracatlarında stratejik bir açılım noktası olarak değerlendirilebilecek bir Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) kurulmasına yönelik çalışmaların 2014 yılında başlatıldığı ve ÖEB’ye arazi tahsisine ilişkin Protokol 2015 yılında imzalandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Cibuti Cumhurbaşkanının 19 Aralık 2017 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın konuya ilişkin çalışmalara TOBB’un da iştirak etmesi yönündeki talimatı alındığı bildirilerek, bu itibarla, T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TEPAV yetkililerinden müteşekkil bir heyet, 24-27 Aralık 2018 tarihleri arasında Cibuti’ye bir ziyaret gerçekleştirdiği, ziyaretin akabinde TEPAV tarafından bir değerlendirme raporu hazırlandığı belirtilmektedir.

Son olarak, 16 Eylül 2019 tarihinde Cibuti’nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein ABDİLLAHİ ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven SAK, Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna TURAGAY’ı makamında ziyaretlerinde projenin Türk iş adamlarına tanıtılmasına yönelik olarak bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldığı aktarılmaktadır.

Bu çerçevede, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 17 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da (Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi 3. Kat Toplantı Salonu, saat 14.00’da) Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna TURAGAY başkanlığında ilgili kurum ve Cibuti Özel Ekonomi Bölgesi’ne ilgi duyan ve yatırım yapmak isteyen firmalarının katılımıyla bir toplantının düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 10 Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar TOBB’a (Anara Daylan, anara.daylan@tobb.org.tr) bilgi vermesi gerekmektedir.

Cezayir’e Yapılacak İhracatlarda Teslim ve Ödeme Şekillerinde Değişiklik

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiye göre, 1 Kasım 2019 tarihine kadar Cezayir’e yapılan tüm ihracatlarda teslim şeklinin CFR (Cost and Freight) olması zorunluluk iken, CKD/SKD (Completely Knocked Down/Semi Knocked Down) olarak Cezayir’e ihraç edilen cep telefonları ve elektrikli ev eşyalarının da (beyaz ve gri eşya) teslim şeklinin FOB (Free on Board) olması uygulaması başlatıldığı, buna göre, bu ürünleri Cezayir’e ihraç edecek firmaların ihraç faturalarının FOB olarak düzenlenmesi ve kesilen faturalarda navlun ve sigorta ücretinin kesinlikle yansıtılmamasının gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu değişiklik ile ihraç konusu eşyaya ilişkin navlun ve sigorta masraflarının Cezayir’de mukim alıcı tarafından ödenmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, anılan ürünlerin (cep telefonu ve elektrikli ev eşyaları) ihracat bedelleriyle ilgili ödemelerin 1 (bir) yılı aşmamak kaydıyla en az 9 (dokuz) ay vadeli olarak yapılmasının öngörüldüğü, dolayısıyla, bu ürünlerin ihracat bedellerinin daha önce peşin olarak(akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekliyle) tahsili mümkün iken, bu değişiklik neticesinde tahsilatların bir yılı geçmeyen vadeyle mümkün olabileceği belirtilmektedir.

Son olarak, Cezayir’e ihracatlarda teslim şeklinin FOB olması uygulamasının 31 Aralık 2019
tarihinden sonra, diğer tüm eşyalar için geçerli olacağı hususunun Cezayir Maliye Bakanlığı tarafından Cezayir’de faaliyet gösteren bankalara duyurulduğu, söz konusu değişiklikler ile ilgili, gümrük idareleri ve bankaların uygulamayı nasıl gerçekleştireceği hususunda tereddütlerin yaşandığı bilinmekte olduğu bilgisi verilmektedir.

İhale Duyurusu

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletine yazıda, Fas’a gerçekleştirilecek tıbbi ve medikal malzeme ithalatı için Sağlık Bakanlığına bağlı olan İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen “özel izin”, “tescil belgesi”nin yanısıra “tescil başvurusu alındı belgesi” veya “usulüne göre onaylanmış faturaların” sunulması gerektiği yönünde bir düzenleme yapıldığı; ancak, ekte yer alan sirküler içerisinde yer alan listede bahsi geçen ürünlerin söz konusu izin ve tescil uygulamasına tabi tutulmayacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ürünlerin ülkemizden Fas’a ithali sırasında ilgili kamu kurumundan belge temini ve izin süreci ithalat sürelerini ve maliyetleri artırma ihtimali bulunduğu ifade edilmektedir.

Tunus – Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı (IADE 2020)

Sayın Üyemiz,

Tunus Büyükelçiliği yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı’nın (IADE 2020), 4-8 Mart 2020 tarihlerinde, Tunus’un Djerba şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla Fuara, Afrika ve Orta Doğu kıtalarında yer alan 250 uluslararası fuar şirketlerinin katılımının beklendiği belirtilmekte ve Fuarda özellikle Tunus ve Afrika’daki havacılık ve savunma sektörlerindeki önemli gelişmelerin ele alınacağı vurgulanmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için organizasyon şirketi temsilcisi Mr. Islem Louati ile irtibata
(+216 550 23 000; louati.islem@ymail.com) geçilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

SENA 2020 – Güvenlik Fuarı

Sayın Üyemiz,

Tunus Fuarlar, Sergiler ve Kongreler Merkezi Genel Müdürü Sami Chamekh’in, 26 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Kram Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Kuzey Afrika Güvenlik Sergisi “SENA 2020’ye ülkemizden de katılım sağlanmasına dair ilettiği mektuba atfen, SENA 2020’nin güvenlik konusunda Afrika’da düzenlenen en büyük etkinlik olduğu, 20 binden fazla ziyaretçi ve 150 firma ile 30 resmi heyetin katılımının beklendiği, serginin çeşitli güvenlik konularında son teknolojileri tanıtma ve keşfetme imkanı sağladığı, fuarın üretici, toptan ve perakende alıcı, tesisatçı ve kullanıcıları buluşturan profesyonel bir buluşma yeri olduğu, fuar marjında çalıştaylar, konferanslar ve ikili görüşmelerin düzenleneceği belirtilmektedir.

Fuara ilişkin broşüre ulaşmak için tıklayınız.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma Yöııetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191115-3.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular aşağıda verilmektedir.

A) Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak;

 1. A türü yetki belgesi tanımı ve alt düzenlemeleri güncellerımiştir.
 2. El ve D4 türü yetki belgesiyle ilgili olarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
 3. D türü yetki belgesi asgari kapasitesini sağlayacak araçların yaş şartı 12’ye yükseltilmiştir.
 4. B3 ve D3 yetki belgesi sahiplerinin R türü yetki belgesi sahipleriyle çalışmasına imkan sağlanmıştır.
 5. Fl yetki Belgesi sahiplerinin Al yetki belgesine acentelik yapabilmesi imkanı sağlanmıştır.
 6. T yetki belgesi sahiplerinin iptal şartlarına ilave hüküm eklenmiştir.
 7. T yetki belgesi alan şartının faaliyet durdurma şartları arasından çıkartılması sağlanmıştır.

B) Eşya taşımacılığıyla ilgili olarak;

 1. C2 yetki belgesi asgari kapasite şartı 8 birim araç ve 320 ton kapasiteye düşürülmüştür.
 2. EDevlet üzerinden yetki belgesi alma kuralları yumuşatılmıştır.
 3. Finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtlar hakkında yeniden düzenleme yapılmıştır.
 4. C2 Yetki Belgesi sahiplerinin yurtdışı dönüşlerinde taşıma eşyası taşıma imkanı sağlanmıştır.
 5. Geçerlilik süresi içerisinde hiç uyan almayanların yetki belgesi süresinin 1 yıl uzatılması sağlanmıştır.

Yetki Belgesi devir işleminde düzenlenen belge ve yapılan araç ilavelerinden ücret alınmayacağı bildirilmekte olup. Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Ticaret Odası’ndan Odamıza gelen yazıyla, bölgemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla; 5-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde DOĞU MARMARA BAYİLİK VE MARKAM OLUR MUSUN FUARI‘nın düzenleneceği bildirilmiş olup, Doğu Marmara illerinin marka değerini güçlendirmek, bölgesel işbirliklerini arttırmak ve sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirmek amacıyla düzenlenen bu fuarla ilgili detaylı bilgiye https://fsafuar.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Özbekistan Türkiye Kuyumculuk Forumu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda Özbekistan’ın Taşkent ve Semerkant şehirlerinde 12-14 Aralık 2019 tarihlerinde Özbekistan Türkiye Kuyumculuk Forumunun gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Söz konusu Forum kapsamında Özbekistan’daki şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ile yemek masraflarının ve havalimanı transferlerinin Özbekistan Kuyumculuk Sanayi Kurumu tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

Etkinliklere katılmayı düşünen üyelerimizin Özbekistan Ankara Büyükelçiği’ne (Azizbek SALAHİDDİN, E-posta: uzembsaz@gmail.com Tel: 0312 4413871) başvurması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği mekanizmasının 6. Dönem Toplantısı’nın 3 Aralık 2019 tarihinde Bern’de düzenlenmesi öngörüldüğü belirtilmiştir.

Türkiye-İsviçre ticari ve ekonomik ilişkilerine dair görüşlerinizin ve varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerinizin 4 Kasım 2019 tarihine kadar E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı

Sayın Üyemiz,

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi, gelişme ve büyüme potansiyeli olan ve ülkemiz için gelecek vadeden şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı  BISTEP’in 3. Dönemini başlatıyor.

Bu Program ile bir yandan şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması ve dönüştürülmesine katkı sağlanırken, diğer yandan Türkiye’nin önde gelen Program Ortakları ile birlikte alternatif finansman kaynakları ve uzun vadeli finansman olanaklarından yararlanma yolunda şirketlere değerli bir bakış açısı kazandırıyor.

Ayrıca şirketlere en sağlıklı biçimdefirma değerini nasıl artıracakları, ulusal ve uluslararası piyasalardaki rekabet koşulları ile nasıl başarıylabaşa çıkabilecekleri konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılıyor.

Programa sınırlı sayıda şirket kabul edilecek ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı esas alınacak.

Program, şirketleri ilgilendiren konularda seminerlere katılma, şirkete özel bire bir strateji danışmanlığı alma ve sermaye piyasaları aktörlerinin yanı sıra ülkemizin en önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile network kurma fırsatı sunuyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.