Kategori arşivi: Genel Duyurular

9. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı desteğiyle, Etiyopya Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Baharat İşleyiciler ve İhracatçılar Birliği (EPOSPEA) tarafından 9. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı’nın 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Sheraton Addis Hotel, Addis Ababa Etiyopya’da düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, etkinliğe ilişkin güncel bilgilere http://www.epospeaeth.org/ web adresinden
ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısının, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eşbaşkanlığında 11-12 Kasım 2019 tarihlerinde Konakri’de düzenleneceği bildirilmiştir.

Türkiye-Gine ilişkilerine dair görüşlerinizin ve varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerinizin 7 Ekim 2019 tarihine kadar Odamıza (iletisim@kosano.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Başvuruları

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Başvuruları” konu yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

18/4/2006 Tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 22/02/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)” 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2006 yılından bu yana uygulanan söz konusu program kapsamında ilimiz tarımsal sanayisine önemli katma değer sağlanmıştır. İlimize ayrılan ödeneğin tamamının kullanılabilmesi ve amacına uygun yatırımların gerçekleştirilebilmesi ve uygunluk kriterlerini sağlayan azami sayıda başvuru alınabilmesi için bilgilendirme ve yayım çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Proje başvuru süresi “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/41) 26 Eylül 2019 tarih ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ;60 gün başvuru süresi 105 gün olarak değiştirilmiştir. Projelerin internet üzerinden başvurusu için son tarihi 14 Kasım 2019 dur.

 

KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu Hakkında

Sayın Üyemiz,

KOSGEB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını yorum katmaksızın ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna yönelik bilgiyi sağlamak amacıyla “İşletme Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve e-Devlet Kapısı üzerinden işletmelerimizin istifadesine sunulmuştur.

Söz konusu rapor, sadece işletmeyi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup İşletme Künyesi, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman bölümlerinden oluşmaktadır. Veriler üzerinden Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre sektör ortalamaları hesaplanarak, grafikler marifetiyle işletmenin kendisini sektörü ile karşılaştırmasına imkan sağlanmaktadır.

Irak Yenilenebilir Enerji Forum ve Konferansı

Sayın Üyemiz,

TOBB’ dan alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın Irak Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçiliğinden aldığı Nota’ya atfen; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) firması Creative Channel’ın Bağdat Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Merkezi işbirliğinde, Irak Cumhuriyeti Elektrik Bakanlığının koordinasyonunda, 24-26 Mart 2020 tarihleri arasında, Uluslararası Bağdat Fuar alanında “Irak Yenilenebilir Enerji Forum ve Konferansı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu konferansa ilişkin olarak, mohammed@creative-channel.com, dhulfiqer_ali@creative-channel.com eposta adreslerinden veya www.creative-channel.com internet adresinden detaylı bilgi alınabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Pakistan – Görüş Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile muhatabı Pakistanlı Başbakan Danışmanı arasında 24 Ekim 2019 tarihinde ikili görüşme gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, görüşme kapsamında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.

Konuya ilişkin varsa tespit, görüş ve önerilerinin, Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere, 15 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Fazla Mesai İşlemleri Hk. (2019/38 Sayılı Genelge)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, “Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla 2019/38 Sayılı Genelge’nin hazırlandığı,

Söz konusu Genelge kapsamında ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için 2019/38 sayılı Genelge ekli listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlüler tarafından yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu,” belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Fas/Korunma Önlemi Soruşturması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından “Kaplamalı Ahşap Paneller” (4410.11.20.11,  410.11.20.19, 4410.11.20.90, 4410.11.30.11, 4410.11.30.19, 4410.11.30.90, 4410.19.92.11, 4410.19.92.19, 4410.19.92.90, 4410.19.93.11, 4410.19.93.19, 4410.19.93.90 Fas Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2019 tarihinde Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime
göre, anılan ülke tarafından global kota uygulamasına gidilmiş olup 20 Eylül 2019 – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında 26.460.000 kg, 1 Ağustos 2020 – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 29.106.000 kg ve 1 Ağustos 2021 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 32.016.600 kg ürün vergisiz olarak Fas’a ihraç edilebileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, belirtilen tarihler arasında belirlenen söz konusu kotaların aşımı durumunda ise kilogram başına 1,6 dirhem ek vergi alınacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

TOBB Azerbaycan Ziyareti, İlave Bilgi

Sayın Üyemiz,

08.10.2019 tarih ve 9968 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yazısında; Bakü’de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Devletler İş Forumu’na katılmak üzere, 13-14 Ekim 2019 tarihlerinde TOBB tarafından Azerbaycan’a yönelik bir Özel Sektör Heyeti Ziyaret Programı düzenleneceğinin bildirildiği hususu iletilmişti.

TOBB’un 10.10.2019 tarih ve 10066 sayılı yazısında ise;

  • Foruma, TOBB tarafından sağlanan uçuş ve konaklama hizmetlerini kullanmadan, kendi imkanları ile Azerbaycan’dan katılım sağlamak isteyenler için 500,- TL “yerinden katılım ücreti” belirlendiği,
  • Söz konusu 500,- TL’lik meblağın GOLDENBAY TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.’nin Türkiye İş Bankası Şişli Ticari Şubesi, TR10 0006 4000 0011 3980 0311 76 IBAN numaralı Türk Lirası hesabına ödenmesi gerektiği

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

MECSPE Bari 2019 – Mekanik Fuarı Ziyaretçi Heyeti Organizasyonu

Sayın Üyemiz,

28-30 Kasım 2019 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek  “MECSPE Bari 2019 Uluslararası Mekanik Fuarı

İzmir İtalyan Ticaret Odası tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 28 – 30 Kasım 2019 tarihlerinde İtalya’da “MECSPE 2019 Uluslararası Mekanik Fuarı” düzenleneceği, heyete katılımın  6 firma ile sınırlandırılacağı bildirilmektedir.

Organizasyona:
· Makina (Metal işleme makinaları, kompozit, plastik ve kauçuk işleme için makine ve aletler, Araçlar, Ekipman, Soğutucular, Kontrol ve ölçüm makineleri,Yüzey işleme ve kaplama makinaları v.b.)
· Otomasyon (Otomasyon ve Robotik, Montaj ve lojistik, Mekanik transmisyon organları, Hidrolik, Pnömatik, Mekatronik, Hareket kontrolü, Bakım, Basınçlı hava v.b.)
· Lojistik (Paketleme, Nakliye, Depo yönetimi yazılımı, Tedarik zinciri yönetimi, Güvenlik Sistemleri v.b.)
· 4.0 Teknolojileri (Endüstriyel sensörler, Otomatik tanımlama teknolojileri, Proses ve ara bağlantı için uygulamalar, cihazlar, aletler ve akıllı bileşenler, 3D baskı, Hızlı Prototipleme, Tersine mühendislik için sistem ve hizmetler,Donanım: 3D yazıcılar ve tarayıcılar, Simülasyon ve tasarım yazılımı v.b)
· İşleme (Hassas mekanik işleme, Metalik marangozluk, Dökümhaneler,Küçük parçalar, Mikro işleme, Plastik, kauçuk ve kompozitlerin işlenmesi, Makine ve ekipmanlar, Kalıplama, Kablo demetleri v.b.)

Sektörlerinde firmaların satın alma yöneticileri davet edilmektedir.

Katılım düşünen her firmadan bir yetkilinin;
Ø Bari’deki 3 gece konaklamaları,
Ø Bari havaalanı/ Otel/ havaalanı transferleri,
Ø Otel/fuar alanı/otel transferleri,
Ø Fuar’ın olduğu günlerdeki öğle yemekleri,
Ø Fuar’ın olduğu günlerdeki akşam yemekleri,
Ø İkili görüşmeler ve Fuara girişi karşılanacaktır.

Organizasyona katılım ücreti 100 Euro’dur.
Türkiye-Bari uçak bileti, yurtdışı çıkış harcı, vize bedeli ve İtalya’daki kişisel harcamalar ücrete dahil değildir.

Heyete Odamızdan İtalyanca bilen bir yetkili eşlik edecektir.

Başvurmak isteyen firmaların, ekteki başvuru formunu İngilizce doldurmaları ve en geç 23 Ağustos 2019 Cuma günü saat: 18:00’e kadar iletmeleri gerekmektedir. Başvurular elimize geçiş sırasına göre Senaf Fuarcılık tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları Odamız tarafından başvuru sahiplerine yazılı olarak iletilecektir.

Fuar ve fuarda gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için fuar web sitesini ziyaret edebilir, (https://www.mecspebari.it/en/ ekte yer alan fuar broşürünü inceleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için:
İzmir İtalyan Ticaret Odası
Camera di Commercio Italiana di Izmir
Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı No:52
Uz İş Merkezi Kat:5 Daire:9 Çankaya – Izmir TURCHIA
Tel: 00 90 232 464 77 47
Fax: 00 90 232 464 07 39
erenalpar@cciizmir.org
www.cciizmir.org